Štatistiky inzerátov

TOP 10 požadované odbory

Názov
1. kuchár (stredné odborné vzdelanie s výučným listom )
Inzeráty
54
Názov
2. ošetrovateľstvo (vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske)
Inzeráty
41
Názov
3. všeobecné lekárstvo (vysokoškolské vzdelanie II. stupeň)
Inzeráty
38
Názov
4. čašník, servírka (stredné odborné vzdelanie s výučným listom )
Inzeráty
30
Názov
5. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra (vysokoškolské vzdelanie II. stupeň)
Inzeráty
28
Názov
6. všeobecná sestra (úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (bez výučného listu))
Inzeráty
26
Názov
7. ošetrovateľstvo (vysokoškolské vzdelanie II. stupeň)
Inzeráty
24
Názov
8. sociálna práca (vysokoškolské vzdelanie II. stupeň)
Inzeráty
24
Názov
9. elektrotechnika (postsekundárne vzdelanie)
Inzeráty
23
Názov
10. kuchár (postsekundárne vzdelanie)
Inzeráty
22
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie