Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Posielanie emailov

Odpovedať
 • avatar
  Daša Kmeťová
  ISTP 30. 05. 2013 11:00:23

  Poradte mi prosim, ako sa z tejto stranky daju poslať emaily

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 05. 2013 17:27:22

   Príjemný dobrý deň,

   myslíte posielanie životopisov na e-mail zamestnávateľov, ktorí inzerujú voľné pracovné miesta? To je momentálne dostupné z databázy www.profesia.sk po otvorení vybranej ponuky a kliknutím na tlačidlo „Poslať životopis“, ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky spoločne s tlačidlami „Tlačiť“ a „Poslať priateľovi“. Databázu voľných pracovných miest nájdete na hlavnej modrej lište. Posielanie životopisov z pracovných ponúk z databázy úradov práce a zdroja istp.sk momentálne nie je k dispozícii.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Opis pracovnej cinnosti calunnika

Odpovedať
 • avatar
  Peter
  ISTP 25. 05. 2013 10:29:58

  Dobry den. Mohli by ste mi poradit. Nikde neviem najst popis prac. cinnosti v odbore calunnik sedacich suprav alebo lepic molitanov na sedacie supravy. Dakujem.

  počet odpovedí: 1

Vyučovanie v ZŠ

Odpovedať
 • avatar
  Natália
  Školstvo 24. 05. 2013 12:21:50

  Dobrý deň prajem,

  chcem sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť v oblasti kvalifikácie?

  Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta, odbor PSYCHOLÓGIA.
  Vykonané štátne skúšky:
  na bakalárskom stupni- Psychológia poznávania, emócií a motivácie
  - Psychologické systémy a psychológia osobnosti
  na magisterskom stupni- Psychodiagnostika
  - Klinická psychológia (zahŕňajúca v sebe aj Psychoterpiu a Psychiatriu)

  Momentálne ukončujem DPŠ psychológie. Chcem sa preto opýtať, či je možné byť po ukončení DPŠ, oprávnený vyučovať nielen predmet psychológia, ale aj ETICKÚ VÝCHOVU na 2. stupni základnej školy, keďže sa jednotlivé tematické celky zhodujú s mojím štúdiom psychológie? Poprípade na aký iný predmet by som mohla vyučovať ako kvalifikovaná?
  Prikladám spomínané tematické celky vyučovania etickej výchovy v 5. - 9. ročníku.
  - verbálna a neverbálna komunikácia
  -poznanie a pozitívne hodnotenie seba, úcta k sebe
  -pozitívne hodnotenie druhých
  -tvorivosť a iniciatíva
  vyjadrovanie a komunikácia citov

  -identifikácia a vyjadrovanie vlastných citov
  -empatia
  -asertivita
  -reálne a zobrazené vzory
  -prosociálne správanie

  -mravné zásady a hodnoty
  -prijatie seba samého
  -prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
  -etické hodnoty vzťahu k vlastnej rodine
  -etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti

  -zdroje etického poznania ľudstva
  -život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota
  -etické aspekty manželstva
  -ekonomické hodnoty a etika
  -dobré meno pravda ako etické hodnoty
  -tvorivosť v medziľudských vzťahoch

  -dôstojnosť a hodnota ľudskej osoby
  -prehĺbenie komunikačných schopností
  -etika a zdravý životný štýl
  -závislosti, ktoré môžu znehodnotiť a ohroziť náš život
  -masmediálne vplyvy
  -radosť a optimizmus

  Všetky uvedené témy boli náplňou môjho štúdia psychológie.

  Taktiež sa chcem opýtať, či nie je možnosť po DPŠ psychológie napr. vyučovať občiansku výchovu? hlavne v 5. a 6. ročníku, kde sa témy vyučovania tiež týkajú tém z psychológie.

  Keďže som sa dozvedela, že po ukončení DPŠ psychológie mám možnosť urobiť si PaedDr. a tak sa chcem ešte aj spýtať, či to má pre mňa v školstve vôbec nejaký význam?

  Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 05. 2013 17:24:36

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Vami získaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia a absolvovaným doplňujúcim pedagogickým štúdiom nadväzujúcim na získaný študijný odbor splníte kvalifikačné predpoklady vzdelania na vyučovanie predmetu psychológia na stredných školách. Uvedeným vzdelaním nespĺňate kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov etická výchova a občianska náuka.

   Za vykonanie rigoróznej skúšky Vám bude ako učiteľke prináležať po získaní troch rokov pedagogickej praxe 60 kreditov. Za uvedené kredity Vám bude prináležať v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kreditový príplatok vo výške 12 % z platovej tarify tej platovej triedy a pracovnej triedy, v ktorej budete zaradená.

   Predpoklady na vyučovanie na základnej škole získate absolvovaním rozširujúceho štúdia niektorého predmetu, ktorý sa vyučuje na základnej škole.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Agentura

Odpovedať
 • avatar
  marela
  Ostatné 23. 05. 2013 09:33:03

  Dobry den rada by som sa spytala co poznate agenturu OSC PERSONAL. Dostala som cez nich pracovnu ponuku do rakuska a mam trochu z toho obavy. Na co si mam dat pozor. Poslali mi aj pracovnu zmluvu. Dakujem . Marcela Skodackova

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 05. 2013 16:27:23

   Príjemný dobrý deň,

   nemáme skúsenosti s touto agentúrou, pozrite skúsenosti ostatných, ktoré sú prezentované napr. tu alebo tu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Dovolenka pri zmene pozície

Odpovedať
 • avatar
  Biba
  Práca 22. 05. 2013 16:06:29

  Dobrý deň pán Hudec,nedávno ste odpovedali na otázku ohľadne preraďovania z pozície vychovávateľ na pozíciu ergoterapeut.Bola by som rada,keby ste mi konkretizovali počet dní dovolenky pri tejto zmene.Spomína sa iba,že nie je nárok na dodatkovú dovolenku.Ešte by som sa rada spýtala,či je určené vekové rozpätie prijímateĺov sociálnej služby v ZSS,s ktorými má ergoterapeut pracovať,prípadne,či je možné kumulovať túto funkciu,nakolko sa mení vekové zloženie prijímateľov sociálnej služby a teda aj prípadné zváženie opätovného preradenia na pozíciu vychovávatel.Dakujem pekne za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 05. 2013 14:58:23

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Vzhľadom k tomu, že vychovávateľ je pedagogický zamestnanec, ktorého rozsah dovolenky upravuje § 103 ods. 3 Zákonníka práce a ergoterapeut nepatrí do kategórií pedagogických zamestnancov, pri zmene dojednaného druhu práce z vychovávateľa na ergoterapeuta sa mení aj nárok na dovolenku. Vychovávatelia majú v roku 2013 nárok na dovolenku v trvaní 9 týždňov, t.j. 45 dní. Ergoterapeut má dovolenku v rozsahu 4 alebo 5 týždňov v kalendárnom roku v závislosti od fyzického veku. V prípade, ak je to zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme, na ktorého sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, tak jeho dovolenka je 5, resp. 6 týždňov na kalendárny rok v závislosti od fyzického veku. Ak zamestnanec v tomto kalendárnom roku dosiahne minimálne 33 rokov veku a vykonáva práce vo verejnom záujme, jeho dovolenka v roku 2013 je 6 týždňov, t.j. 30 dní.

   Ak v priebehu kalendárneho roka zmeníte dojednaný druh práce z vychovávateľa na ergoterapeuta, zamestnávateľ Vám vypočíta nárok na dovolenku na príslušný kalendárny rok pomernou časťou pripadajúcou na jeden mesiac kalendárneho roka príslušnej kategórie zamestnanca v závislosti od počtu odpracovaných mesiacov v tejto kategórii. Pomerná časť dovolenky vychovávateľa pripadajúca na jeden mesiac je 3,75 dňa a ergoterapeuta, ktorý dosiahol minimálne 33 rokov fyzického roku, je 2,5 dňa na jeden kalendárny mesiac. To znamená, že pri určení dovolenky na kalendárny rok Vám zamestnávateľ pomerné časti dovolenky pripadajúce na jeden kalendárny mesiac v príslušnej kategórii zamestnanca vynásobí počtom odpracovaných mesiacov v tejto kategórii a súčet týchto pomerných častí je nárok na kalendárny rok, v ktorom ste menili dojednaný druh práce v uvedených kategóriách. Napr. ak sa Vám dojednaný druh práce zmenil od 1. mája 2013, tak Váš nárok na dovolenku sa vypočíta nasledujúcim spôsobom: (4 x 3,75) + (8 x 2,5) = 15 + 20 = 35, to znamená, že v uvedenom prípade by Vám v roku 2013 vznikol nárok na dovolenku v trvaní 35 dní.

   Kumulovať výkon jednotlivých pracovných činností je možné. Takisto je možné meniť výkon dojednaného druhu práce. Teda dá sa znova zmeniť aj dojednaný druh práce ergoterapeuta na vychovávateľa a naopak. Tieto situácie je však možné riešiť a vykonať len zmenou dojednaného druhu práce v pracovnej zmluve. Zmeniť dojednaný druh práce v pracovnej zmluve je možné len vzájomnou dohodu obidvoch zúčastnených strán, t.j. vzájomnou dohodu zamestnávateľa a zamestnanca.

   Vo veci určenia vekového rozpätia prijímateľov sociálnej služby, s ktorými má ergoterapeut pracovať, je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Nezamestnaný a PN

Odpovedať
 • avatar
  Naex33
  ISTP 21. 05. 2013 11:21:12

  Mám jednoduchú otázku. Ak počas evidencie a poberania podpory v nezamestnanosti,napr.po 2 mesiacoch,nastúpim na PN v trvaní 1 mesiac,bude mi po skončení PN ďalej vyplácaná podpora počas 3 mesiacov,alebo 4 mesiacov ? Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 05. 2013 10:12:10

   Príjemný dobrý deň,

   po konzultácii s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici posielam odpoveď:

   ak máte priznanú dávku v nezamestnanosti a nastúpite na dočasnú PN – je jedno v akom trvaní – tak záleží od toho, či ste v tzv. „ochrannej lehote“ a PN-ku máte vyplácanú alebo nie. V prípade, že je PN vyplácaná, tak sa preruší vyplácanie dávky v nezamestnanosti na obdobie PN a následne je dávka doplatená do plných priznaných 6 mesiacov. V prípade, že nie ste v ochrannej lehote a PN nie je vyplácaná, tak sa pokračuje vo vyplácaní dávky v nezamestnanosti.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vyhodnotenie profilu

Odpovedať
 • avatar
  miguela
  ISTP 21. 05. 2013 10:08:56

  Dobrý deň. Pri vyhodnotení profilu mi stale vyhadzuje, že mám zadať pozíciu. Viete mi poradiť kde a ako?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 05. 2013 10:04:32

   Príjemný dobrý deň,

   vo vyhodnotení sa Vám zobrazil zoznam zamestnaní, pravdepodobne ste klikli na tlačidlo „Zobraziť pracovné ponuky“, vtedy systém vypíše, že je potrebné vybrať pozíciu. Zakliknite preto pri odporučených zamestnaniach tie, ktoré sú pre Vás zaujímavé (kliknite na checkbox, ktorý sa nachádza naľavo pri každom odporučenom zamestnaní). Následne sa Vám po kliknutí na tlačidlo „Zobraziť pracovné ponuky“ zobrazí zoznam voľných pracovných miest. V prípade, že by ste mali akýkoľvek problém s ISTP, prosím, neváhajte nás opäť kontaktovať.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vymazať

Odpovedať
 • avatar
  Mima
  ISTP 20. 05. 2013 20:58:06

  Dobrý deň, je možné vymazať osobný profil?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 05. 2013 09:57:33

   Príjemný dobrý deň,

   možnosť vymazať jednotne všetky údaje z osobného profilu nie je vytvorená. Pouvažujeme nad jej opodstatnenosťou. Vyplnené údaje v osobnom profile možno odstrániť po jednom použitím „krížika“, odkliknutím vybranej možnosti z rolovacej lišty alebo vymazaním textu z textového poľa. Ak by ste chceli úplne odstrániť Vaše vytvorené používateľské konto v ISTP, napíšte mi, prosím, na môj e-mail (hudec@trexima.sk) Vaše používateľské meno. Ďakujem.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Učiteľka v MŠ

Odpovedať
 • avatar
  Daniela
  Školstvo 20. 05. 2013 10:30:19

  Dobrý deň,
  chcela by som opýtať, či sa mi oplatí prihlásiť sa na dvojročné pomaturitné a nadstavbové štúdium v odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo? Rada by som totiž pracovala ako učiteľka v MŠ. Mám ukončenú VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, vykonanú rigoróznu skúšku takisto v odbore sociálna práca. V súčastnosti si ešte robím DPŠ. Počula som, že i napriek tomu, že by som si to dvojročné štúdium urobila, nemám šancu sa zamestnať, nakoľko mám vysoké vzdelanie a nevedeli by ma zaplatiť. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 05. 2013 16:07:26

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca nesplníte kvalifikačné predpoklady vzdelania na činnosť učiteľky materskej školy ani po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia. Absolvovaním pomaturitného kvalifikačného štúdia na strednej odbornej škole v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy splníte kvalifikačné predpoklady vzdelania na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni úplného stredného vzdelania. Týmto štúdium zároveň splníte kvalifikačné predpoklady vzdelania na činnosť vychovávateľky školských zariadení.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


vyučovanie v ZŠ

Odpovedať
 • avatar
  Soňa
  Školstvo 17. 05. 2013 10:53:54

  Dobrý deň.
  Prosím Vás o odpoveď na moju otázku.

  Mám ukončené neučiteľské VŠ vzdelanie II.st. a DPŠ ukončenú na PF UK v Bratislave. Ukončila som aj ďalší aprobačný predmet, kvalifikačné štúdium /rozširujúce Mediálna výchova na ZŠ a SŠ. Takisto má aj II.atestáciu.

  Moja otázka znie: Môžem učiť kvalifikovane Informatickú výchovu na ZŠ v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady podľa Časti III. bod 18, ktorý sa dovoláva na Časť V a bod 33, len na vyučovanie predmetu informatika a práca s počítačom, s tým, že mám ukončené učiteľstvo odborných predmetov (neučiteľská VŠ a DPŠ)?

  Ďakujem Vám za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 05. 2013 19:41:58

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   vzhľadom k komu, že pani učiteľka neuvádza, v akom študijnom programe a študijnom odbore ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nie je možné odpovedať, či spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov informatika, informatická výchova a práca s počítačom. Aby menovaná splnila kvalifikačné predpoklady na vyučovanie uvedených predmetov, je potrebné, aby v rámci vysokoškolského štúdia druhého stupňa vykonala štátnu záverečnú skúšku z predmetu informatika alebo príbuzného predmetu (napr. z predmetu teória systémov a pod.). Nie každé neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia je splnením kvalifikačných predpokladov na vyučovanie informatických predmetov. Podľa časti V., bodu 33 prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. je na vyučovanie informatických predmetov splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia po absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia informatiky v metodicko-pedagogickom centre. Poznamenávame, že časť III. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ustanovuje kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu informatická výchova len na prvom stupni základnej školy, nie na druhom stupni základnej školy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie