Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

kredity

Odpovedať
 • avatar
  lucia
  Školstvo 19. 01. 2013 00:34:37

  Dobry vecer,,
  prosim Vas, mozem poziadat riaditelku o priznanie kreditov za studijny odbor specialna pedagogika (kod 7518 7-vyssie odborne vzdelanie)? Je mozne toto studium chapat ako rozsirujuce studium? (v nadvaznosti na ziskane stredoskolske vzdelanie-ucitelstvo a vychovavatelstvo pre MS). Zatial pracujem v materskej skole, kde sme mali iba jedenkrat integrovane deti, v sucasnosti nemame. Vychadzam zo Zb. z. č. 390/2011.
  Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 01. 2013 19:21:55

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Rozširujúce štúdium je upravené v § 8a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona na získanie spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti v špeciálnom školstve. Podľa § 47 ods. 3 uvedeného zákona, ktorý upravuje, za ktoré štúdiá nie je možné získať kredity, štúdium podľa § 8 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona je jedným z týchto štúdií, čiže je to štúdium, za ktoré nie je možné získať kredity. Z uvedeného vyplýva, že za štúdium špeciálnej pedagogiky Vám nevzniká nárok na priznanie kreditov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


socialna praca

Odpovedať
 • avatar
  lucia
  Školstvo 18. 01. 2013 18:42:11

  Dobry den,
  pracujem ako ucitelka MS. Mam zaujem pracovat ako vychovavatelka v skolskom internate. Mam 10 rokov pedagogickej praxe, skoncenu strednu skolu ucitelstvo pre materske skoly a vychovavatelstvo, vyssie odborne vzdelanie specialnej pedagogiky ukoncene absolutoriom a magisterske studium socialnej prace.
  Na zaradenie do 10. PT na pozicii vychovavatela v SI je postacujuce VS studium socialnej prace (ako neucitelsky odbor), alebo je potrebne doplnit ho o DPS na vyucovanie predmetov v nadvaznosti na vystudovany odbor? Neviem ci mi bola spravne poskytnuta informacia, ze k VS II. stupna odbor socialna praca nie je potrebne DPS, nakolko pocas studia tento odbor zahrnal predmety ako psychologia, socialna pedagogika, biologia, ale podotykam, neboli statnicovymi predmetmi. V akom pravnom predpise by mohla byt tato informacia zahrnuta? Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 01. 2013 00:18:53

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedenej vyhlášky je splnením kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti vychovávateľa školského internátu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj nepedagogické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia. Doplňujúce pedagogické štúdium je povinný absolvovať každý absolvent nepedagogického študijného odboru v lehote stanovenej v § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (DPŠ) je povinný začať do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca, resp. do dvoch rokov od získania vysokoškolského vzdelania nepedagogického smeru a do štyroch rokov toto štúdium úspešne ukončiť. Ak zamestnanec do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca toto štúdium nezačne, zamestnávateľ bude povinný uplynutím dvoch rokov trvania tohto pracovného pomeru v zaradení pedagogického zamestnanca pracovný pomer s týmto zamestnancom ukončiť. Vzhľadom k tomu, že na výkon činnosti vychovávateľa spĺňate kvalifikačný predpoklad na úrovni úplného stredného vzdelania, zamestnávateľ vo Vašom prípade s Vami pracovný pomer z dôvodu neabsolvovania DPŠ neukončí. Ak Vám plynie dvojročná lehota (od ukončenia VŠ vzdelania druhého stupňa) na začatie doplňujúceho pedagogického štúdia, považujete sa počas plynutia uvedenej lehoty za kvalifikovanú vychovávateľku školského internátu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa so zaradením do 10. platovej triedy. Ak uvedená lehota už uplynula, považujete sa až do ukončenia DPŠ za nekvalifikovanú vychovávateľku školského internátu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa so zaradením do 9. platovej triedy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Rigorózna skúška

Odpovedať
 • avatar
  Alenka
  Odborní zamestnanci 17. 01. 2013 11:55:53

  Dobrý deň!
  Odborný pedagogický zamestnanec vykonal rigoróznu skúšku dňa 23.04.2010. 3 roky praxe dosiahol dňa 17.12.2012.Zamestnanec má nárok na získanie 60 kreditov alebo sa od 01.01.2013 zaradí do kariérového stupňa s prvou atestáciou podľa §27 Zz č.317/2009?
  Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 01. 2013 00:11:51

   Príjemný dobrý deň,

   v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené nasledovné:

   § 27
   Kariérový stupeň

   (5) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal
   a) prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo
   b) druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.
   Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj odborný zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky odbornej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho odbornej činnosti.

   § 47a
   Priznávanie a uznávanie kreditov

   (5) Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej skúšky.

   § 61a
   Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

   (2) Odborný zamestnanec, ktorý ku dňu 31. októbra 2009 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal rigoróznu skúšku vo svojom alebo príbuznom odbore, sa od 1. januára 2012 považuje za odborného zamestnanca s prvou atestáciou.

   (3) Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal rigoróznu skúšku môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.

   (10) Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Rigorózne konanie

Odpovedať
 • avatar
  Viktoria
  Školstvo 16. 01. 2013 22:01:27

  Dobrý večer, neuspela som v rigoróznom konaní na UMB v BB v študijnom odbore Učiteľstvo technických odborných predmetov. Chcela by so sa spýtať, či mám ešte možnosť úspešného ukončenia rig. konania na inej, a ak áno, na akej VŠ. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 09:06:53

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   O informáciu, či môžete vykonať opravnú rigoróznu skúšku na vysokej škole, kde ste v rigoróznom konaní neuspeli, požiadajte príslušnú vysokú školu, na ktorej ste skúšku vykonávali. Rozhodnutie o povolení vykonať opravnú rigoróznu skúšku je v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútornými predpismi.

   Vykonať opravnú rigoróznu skúšku na inej vysokej škole nie je možné. Na inej vysokej škole musíte absolvovať celé rigorózne konanie znovu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  Andrea
  Školstvo 16. 01. 2013 17:06:14

  Dobrý deň,Mám ukončené bakalárske vzdelanie, ako majterka odborného výcviku,rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre majstrov ODV, na UK v BA, maturitu podnikanie v poľnohospodárstve, vyučný list pre odbor v záhradníctve a vyučný list pre sanitárstvo.Vzhľadom na to, že pracujem ako majsterka odborného výcviku pre mládež s MR a poruchami správania chcem si dorobiť magisterské štúdium na nejakej fakulte, Prosím Vás, poraďte mi, kde?Obvolala som fakulty, len neviem či tie správne s negatívniu odpoveďou,Nevadilo by mi, keby som robila i nejaké rozdielové skúšky,Nerobí mi problém i zmena zamestnania, len si chcem dorobiť na základe môjho vzdelania Mgr. štúdium,Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 09:05:39

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Ak chce pisateľka vykonávať činnosť majstra odbornej výchovy (MOV) na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, musí absolvovať vysokoškolské štúdium druhého stupňa v tom študijnom odbore alebo v príbuznom odbore toho študijného odboru, v ktorom chce vykonávať činnosť MOV, napr. ak chce vykonávať MOV v odbore záhradníctvo, musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v tomto alebo príbuznom študijnom odbore. Ak chce vykonávať činnosť MOV pre sanitárov, je potrebné získať vzdelanie napr. v študijnom odbore ošetrovateľstvo. O tom, či jej získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy umožní vysoká škola zvýšiť na magisterské, je v kompetencii vysokej školy, preto je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o informáciu na príslušnú vysokú školu, ktorá poskytuje vzdelanie v jej vybranom študijnom odbore. Takisto má možnosť zvýšiť si získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy pokračovaním v magisterskom štúdiu v študijnom programe učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním na odbor (s vykonaním príslušnej štátnej skúšky), v ktorom chce vykonávať činnosť MOV. Poznamenávame, že absolvovaním uvedeného magisterského štúdia v študijnom odbore technická výchova nesplní kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti MOV na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vychovávateľka v ŠKD

Odpovedať
 • avatar
  Lucia
  Školstvo 16. 01. 2013 16:46:26

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môžem pracovať v ŠKD na pozícií vychovávateľ, ak mám ukončené bakalárske štúdium v odbore sociálna pedagogika. ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 09:01:44

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov upravuje časť XIII. prílohy č. 1 uvedenej vyhlášky. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika nie je splnením kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti vychovávateľa ŠKD. Ak Vás zamestnávateľ prijme do pracovného pomeru, budete posudzovaná ako vychovávateľka s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a to aj po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré je v stanovenej lehote povinný absolvovať každý pedagogický zamestnanec, ktorý získal nepedagogické vzdelanie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vychováteľka v samostatnej skupine v DD

Odpovedať
 • avatar
  Vlaďa
  Školstvo 14. 01. 2013 21:17:40

  Dobrý deň,


  mám ukončené vysokoškolské vzdelanie pre 5 -12 stupeň, odbor Pedagogika - Vv , rok ukoncenia 2000 a rigorózne konanie v predmete pedagogika ukončené v roku 2007. Spľňam kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľku v samostatnej skupine v detskom domove? Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 08:54:40

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť XIII.). Absolvovaním študijného programu zameraného na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa) sa spĺňa kvalifikačný predpoklad.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


kvalifikácia MŠ

Odpovedať
 • avatar
  Janka
  Školstvo 13. 01. 2013 20:15:57

  Dobrý večer, vyštudovala som na pedagogickej fakulte skončila som 1.stupeň/bc. v odbore učiteľstvo: umelecko- výchovných a výchovných predmetov, chcela by som sa opýtať či môžem učiť v materskej školke?ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:59:44

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť I.).

   Absolvovanie bakalárskeho odboru učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov nie je splnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľa materskej školy.

   Zamestnávateľ môže prijať do pracovného pomeru na činnosť učiteľa materskej školy aj zamestnanca, ktorý má iné vzdelanie ako je uvedené v spomínanej vyhláške, ale bude hodnotený ako nekvalifikovaný a z toho dôvodu sa nebude môcť ani kontinuálne vzdelávať a zbierať kredity. Vzdelanie si musí v zákonom stanovenej lehote doplniť o pedagogickú spôsobilosť.

   Viac informácií nájdete v príspevku zaslaného dňa 2013-01-05 19:29:14 pod číslom 733389.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zaradenie zamestnanca do pl.triedy

Odpovedať
 • avatar
  júlia
  Práca 13. 01. 2013 17:54:48

  Dobrý večer, prosím Vás o radu do akej platovej triedy by ste zaradili zamestnanca v pracovnej náplni má napísané ekonóm obce - spracováva účtovníctvo obce,dane a poplatky . Zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie II.stupňa Mgr.-Andragogika a zaradili ho do 12.pl.triedy. Myslím si, že to nie je OK.
  ďalší zamestnanec - referent daní-vyberá poplatky, dane a upravuje zmeny v daňových priznaniach- je zaradení do 8pl.triedy
  zamestnanec - administratívny pracovník-vykonáva : celú mzdovú agendu vrátane spracovávania miezd, evidencia obyvateľov, pošta, sekretárske práce - je zaradení do 8.pl.triedy Som s toho už zúfalá.Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:37:29

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

   Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (pracovnej náplne), a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť. Dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania nezakladá nárok na preradenie do vyššej triedy, rozhodujúca je najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú vykonávate. Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti zamestnanca, ktorý je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní, sa uplatňuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z.“). V nariadení vlády č. 341/2004 Z.z. sú uvedené pracovné činnosti, nie povolania, funkcie alebo pracovné pozície.

   Obsah a náročnosť jednotlivých pracovných činností ustanovených v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z.z. v časti 15. Práca a sociálne veci je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.employment.gov.sk – Práca a zamestnanosť – Výkon práce vo verejnom záujme – Odmeňovanie - ANALYTICKÉ LISTY.

   Z vyššie uvedeného vyplýva, že správne zaradenie zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa pracovnej náplne a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie, je plne v kompetencii Vášho zamestnávateľa, ktorý najlepšie vie posúdiť a pozná obsah a náplň činností. Odporúčam v tejto veci požiadať o vysvetlenie Vášho zamestnávateľa. V prípade, že s jeho vysvetlením nebudete spokojná, tak máte možnosť obrátiť sa na vecne a miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý (v zmysle § 2 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vykonáva dozor okrem iného aj nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov (zákona č. 552/2003 Z.z. a zákona č. 553/2003 Z.z.).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zaradenie do platovej triedy

Odpovedať
 • avatar
  Anna
  Školstvo 13. 01. 2013 12:05:33

  Príjemný dobrý deň,

  som učiteľkou v MŠ, mám skoro 40-ročnú prax a ešte pred 3 rokmi som bola zaradená do 9. platovej triedy. Stala som sa na krátke obdobie riaditeľkou, ale po odvolaní ma zamestnávateľ preradil do 8. platovej triedy. Kedže sa stretávam s neochotou zamestnávateľa odpovedať na moje otázky, rozhodla som sa obrátiť na Vás. Myslím si, že mi mali byť odobrané osobné príplatky za riadiacu činnosť, ale 9. platová trieda mi mala byť po preradení (z pozície riaditeľa na predchádzajúcu pozíciu-učiteľa) ponechaná. Mal zamestnávateľ právo preradiť ma do nižšej platovej triedy? Zdá sa mi smiešne mať plat začínajúceho pedagóga v prípade 40 ročnej praxe. Môžete mi prosím poradiť, či má zamestnávateľ pravdu, poprípade na koho sa treba obrátiť v prípade nejasností, ak zamestnávateľ nespolupracuje?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 01. 2013 21:38:36

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Na základe údajov uvedených vo Vašej otázke predpokladáme, že ste na výkon činnosti učiteľky materskej školy získali požadované úplné stredné vzdelanie. Od účinnosti zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k zmene systému odmeňovania uvedených skupín zamestnancov a aj k zmene zaraďovania do platových tried. Od uvedeného dátumu sa tieto skupiny zamestnancov nezaraďujú do platových tried podľa nimi najnáročnejšej vykonávanej pracovnej činnosti, ale zaraďujú sa do platových tried v závislosti od získaného stupňa a odboru vzdelania a svojho ďalšieho vzdelávania absolvovaného v rámci kontinuálneho vzdelávania, t.j. od získaného kariérového stupňa.

   Vzhľadom na zmenu systému bolo potrebné k 1.11.2009 prehodnotiť zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried a osobitne prehodnotiť zaradenie pedagogických zamestnancov s úplným stredným vzdelaním (MOV, vychovávateľov a učiteľov MŠ), ktorí mali do 31.10.2009 na účely zaradenia do platovej triedy udelenú tzv. výnimku zo vzdelania, do platových tried.

   Učiteľom materských škôl, vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy, ktorí boli zaradení podľa predpisov platných do 31.10.2009 do 9. platovej triedy s odpočtom rokov z doby započítanej praxe z dôvodu zachovania výnimky zo vzdelania na účely zaradenia do platovej triedy, prináleží s účinnosťou od 1.11.2009 zaradenie do kariérového stupňa samostatný (učiteľ materskej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy), so zaradením do 8. platovej triedy, a to len v prípade, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady vzdelania na výkon pracovnej činnosti tej kategórie pedagogického zamestnanca, v ktorej sú zaradení, stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Funkčný plat priznaný podľa predpisov platných do 31.10.2009 sa im zachováva v súlade s § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odpočítané roky sa im pripočítajú k započítanej praxi k 31.12.2009 na účely určenia platu k 01.01.2010.

   Takýto postup sa od 1.11.2009 uplatnil aj u vedúcich pedagogických zamestnancov. Čiže. aj ako riaditeľka materskej školy s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním ste mali byť od 1.11.2009 zaradená do 8. platovej triedy s prípadným vyrovnaním platu. Poznamenávam, že získaná prax sa zohľadňuje v zvýšení platovej tarify a tiež to, že začínajúci učiteľ MŠ s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním sa zaraďuje do 7. platovej triedy.

   Na vysvetlenie uvádzame:
   Ustanovenie § 61 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. nie je možné pre tieto kategórie pedagogických zamestnancov využiť z dôvodu, že výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania je možné zachovať len u tých pedagogických zamestnancov, ktorým je udelená výnimka zo stupňa vzdelania požadovaného podľa v súčasnosti platných právnych predpisov. Vzhľadom k tomu, že podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. pre učiteľov materských škôl, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania aj úplné stredné odborné vzdelanie, teda nejedná sa o výnimku z požadovaného stupňa vzdelania, a pedagogickí zamestnanci sa od 1.11.2009 zaraďujú do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa (§ 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z.z.) a získaného stupňa vzdelania v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nie je možné pedagogických zamestnancov s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním od 1.11.2009 zaradiť do 9. platovej triedy. Do tejto platovej triedy sa zaraďujú pedagogickí zamestnanci s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním (učitelia materských škôl, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia a tréneri) po vykonaní prvej atestácie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie