Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Ako postupovať?

Odpovedať
 • avatar
  vera teplickova
  Školstvo 13. 07. 2010 14:08:09

  Želám pekný deň. Obraciam sa na Vás s aktuálnym problémom s vychovávateľkou v CVČ. Zamestnankyna pracuje na pozícii vychovávateľky v CVČ vyše 15 rokov. Má absolvovanú strednú školu pre učiteľky materských škôl v Modre. Podľa zákona 317/2009, nie je teraz kvalifikovaná na svoju pozíciu, a tak sa rozhodla študovať na VŠ vychovávateľstvo. I napriek snahe, nebola na VŠ prijatá (VŠ neprijímala študentov na základe prijímacích pohovorov, vyberali si na základe imi stanovených kritérií). Pracovníčka teda na štúdium nebola prijatá a nemôže si začať dopĺnať vzdelanie. Čo s tým? Nestihne si doplniť vzdelanie do zákonom stanoveného terminu. A čo keď sa toto prihodí opäť v budúcom roku? Musí z CVČ odísť? Ako to je a bude s jej zaradením do PT?

  Pekne ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 07. 2010 07:44:52

   Príjemný dobrý deň pani Tepličková,

   Z Vášho príspevku nám nie je celkom zrejmé, aký presný odbor má vyštudovaný Vaša zamestnankyňa. Ak predpokladáme, že má vyštudovaný študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (7649 6 00), tak podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov spĺňa kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov – pre úplné stredné odborné vzdelania (Časť XIII, písmeno D, odsek 5) a prípadné doplnenie vzdelania ovplyvní jej zaradenie do platovej triedy. V prípade, že má vyštudovaný študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (na úrovni úplného stredného odborného vzdelania), je potrebné si doplniť kvalifikačný predpoklad o doplnkovú maturitnú skúšku v študijnom odbore vychovávateľstvo (Časť XIII, písmeno D, odsek 4).

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried (vychovávateľov) potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Kariérové stupne sú bližšie popísané v § 27 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 61 v prechodných ustanoveniach tohto zákona sa v odseku 2 píše: pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa doterajších predpisov zachoval výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, zostáva táto výnimka zachovaná po celý čas vykonávania pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, aký má pracovná činnosť, na ktorej vykonávanie bola výnimka udelená. V odseku 3 tohto zákona sa píše: pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 odseku 1 písmena a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Ucenie na gymnaziu

Odpovedať
 • avatar
  Majka Kovacova
  Školstvo 04. 07. 2010 21:35:47

  Dobry den, tento rok som ukoncila magisterske studium na pravnickej fakulte. Rada by som ale ucila na gymnaziu predmety Nauka o spolocnosti a dejepis. Je nutne si najprv urobit doplnkove pedagogicke studium, alebo je mozne uchadzat sa o pracu ucitela a dorobit si DPS pocas ucenia na gymnaziu?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 07. 2010 19:12:55

   Príjemný dobrý deň pani Kováčová,

   Podľa § 60 (odsek 2) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pedagogický zamestnanec povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 (odsek 1, písmeno a) spomínaného zákona najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 (odsek 2) spomínaného zákona.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Elektrikárske kurzy

Odpovedať
 • avatar
  Lucia Janicova
  Ostatné 22. 06. 2010 23:06:03

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by ste mi nevedeli poradiť, kde v Košiciach sa dajú urobiť, elektrikárske vyhlášky. Manžel skončil SOU dopravnú odbor mechanik, elektronik, ale po škole sa tomu nevenoval. No teraz by si rád spravil kurz ale nikde sa o tom nevieme dočítať. Ďakujem Janičová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 06. 2010 20:19:34

   Príjemný dobrý deň pani Janicová,

   Žiaľ ani nám sa k dnešnému dátumu nepodarilo nájsť žiadne aktuálne elektrikárske kurzy, ktoré by sa konali v Košiciach. Na stránke Ministerstva školstva SR (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=642) si možno stiahnuť aktuálny prehľad vzdelávacích ustanovizní a vzdelávacích aktivít, ktoré majú platnú akreditáciu. Tiež odporúčame pravidelne sledovať ponuku kurzov na stránke kurzy.education.sk.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


vedúci vychovávateľ

Odpovedať
 • avatar
  Dagmar Veselá
  Školstvo 26. 05. 2010 14:23:09

  Dobrý deň

  Prosím o odpoveď na nasledovnú otázku:

  Ak chceme prijať vedúceho vychovávateľa, je potrebné aby mal prvú atestáciu už pri nástupe, alebo mu môžeme dať podmienku, dokedy si má prvú atestáciu urobiť? Je mi známe, že do r. 2017 sa u vedúcich vychovávateľov prvá atestácia nepožaduje. Neviem len, či to platí len u tých, ktorí už u zamestnávateľa pracujú, alebo aj u novoprijímaných.

  Ďakujem za odpoveď a želám veľa úspechov vo Vašej osožnej práci.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 05. 2010 08:31:03

   Príjemný dobrý deň pani Veselá,

   Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedúcim vychovávateľom rozumieme vedúceho pedagogického zamestnanca. Podľa § 34 tohto zákona (odsek 2) činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto

   a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo podkategórii,

   b) vykonal prvú atestáciu,

   c) spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis (§ 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

   d) najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.

   Podľa právnych predpisov platných od 1. novembra 2009 musí mať každý vedúci pedagogický zamestnanec prvú atestáciu. V zákone sa však v § 61 (odsek 12) v prechodných ustanoveniach píše, že požiadavka vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, u ktorého sa podľa doterajších predpisov neuplatňovala požiadavka vykonania I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady. Do 31. decembra 2016 teda platí výnimka z prvej atestácie pre tých vedúcich pedagogických zamestnancov, u ktorých sa podľa právnych predpisov platných pred 1. novembrom 2009 neuplatňovala požiadavka 1. kvalifikačnej skúšky.

   Ďakujeme za Váš pozdrav a aj my Vám vo Vašom pracovnom i osobnom živote prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


služby

Odpovedať
 • avatar
  Ľudovít Novák
  Ostatné 18. 05. 2010 19:52:43

  Dobrý večer,

  chcel by som začať podnikať, poskytovať služby spojené s čistením interiéru aút za pomoci elektr. prístrojov, aká by to bola pracovná pozícia ?Mám ukončené učňovské vzdelanie.

  Ďakujem

  Novák

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 05. 2010 08:59:59

   Príjemný dobrý deň pán Novák,

   Podobné služby ponúkajú obvykle ručné autoumyvárne, ktoré okrem čistenia interiérov automobilov ponúkajú aj kompletné umývanie a čistenie exteriérov, prípadne voskovanie, tepovanie a pod. Preto sme toho názoru, že ide o pracovníka autoumyvárne alebo umývača a prípravára vozidiel. V prípade, že chcete vykonávať uvedenú činnosť na živnosť, ide o voľnú živnosť (čistiace a upratovacie služby). Podľa živnostenského zákona (diel 3, odsek 2) musia byť na prevádzkovanie týchto živností splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. § 6 živnostenského zákona uvádza všeobecné podmienky prevádzkovania živností fyzickými osobami takto: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


deratizer

Odpovedať
 • avatar
  Peter Matula
  Ostatné 15. 05. 2010 09:00:30

  Som vyučený automechanik a chcel by som pracovať na živnosť v odbore deratizer ake vzdelanie my treba aby som mohol vykonávať požadovanú činnosť.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 05. 2010 08:43:34

   Príjemný dobrý deň pán Matula,

   Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním upravuje Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Skupina „Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie“ patrí medzi voľné živnosti. Podľa živnostenského zákona (diel 3, odsek 2 ) – pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. § 6 živnostenského zákona uvádza všeobecné podmienky prevádzkovania živností fyzickými osobami takto: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, ak tento zákon neustanovuje inak. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Bližšie informácie nájdete na stránke www.szk.sk.

   Optimálne školské vzdelanie na výkon povolania deratizér je úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ s maturitou (bez vyučenia) v odbore veterinárstvo – veterinárno-asanačné služby (4330601). Tiež vhodné školské vzdelanie je úplné stredné odborné vzdelanie na SOU s maturitou v skupine odborov technická chémia (okrem silikátov) a úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ s maturitou (bez vyučenia) v skupine odborov technická chémia (okrem silikátov).

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Vychovávateľka

Odpovedať
 • avatar
  Jana Behúňová
  Školstvo 09. 05. 2010 22:22:45

  Prajem Vám prijemný dobrý večer,

  chcela by som sa Vás opýtať do akého kariérového stupňa by som mala patriť, keď mám ukončený I. stupeň Sociálnej pedagogiky a pracujem v pozícii vychovávateľky na ZŠ. Prax mám 0 rokov.

  Od septembra som bola ako Začinajúci pedagogický zamestnanec a potom zrazu od januára ako nekvalifikovaný zamestnanec! Môže sa toto normálne stať? Že raz som uznaná ako ped. zamestnankyňa a neskôr už nie? Samozrejme mam platovú triedu 7, vraj mi neuznávajú školu aj keď mám titul. Ale na stránke ministerstva školstva je uvádzaná tabuľka, kde je -nekvalifikovaný zamestnanec I.stupňa v platovej tarife č.8.

  Som z toho zmätená, prosím pomôžte. Mám taký pocit, že sa to tam všetko robí (aj keď je to štátna inštitúcia) ako sa kto vyspí!

  Ďakujem Vam pekne za odpoveď, s pozdravom

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 05. 2010 08:38:26

   Príjemný dobrý deň pani Behúňová,

   Vaše preradenie do inej platovej triedy súvisí so zmenami v právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť 1. novembra 2009. Ide predovšetkým o Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmeny v Zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj o vykonávacie predpisy.

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried (vychovávateľov) vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa § 6 Zákona č. 317/2009 Z.z. sú predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti okrem iného kvalifikačné predpoklady, ktoré musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov pre vysokoškolské vzdelanie I. stupňa sú uvedené v Prílohe č. l, časť XIII, písmeno B Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Podľa tejto vyhlášky nám nie je zrejmé, či absolvovaním bakalárskeho študijného programu Sociálna pedagogika spĺňate kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľov.

   Na kvalifikovanú a presnú odpoveď potrebujeme osloviť Ministerstvo školstva SR, tak Vás poprosíme o trošku strpenia. Za porozumenie ďakujeme.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


letectvo

Odpovedať
 • avatar
  Martina Betáková
  Ostatné 22. 04. 2010 10:01:34

  Dobrý deň.

  Chcem byť pilotkou, no študovať už môžem len externe.Som z Tn no neprekáža mi študovať i na opačnom konci republiky. Chcela som vedieť na akých školách je takýto odbor- myslím bud profesionálny pilot alebo vojenský?či treba pred tým absolvovať nejaký špeciálny výcvik a aké požiadavky treba splnať pred zahlásením na takúto školu. Niečo som počula, že na takúto pozíciu musí človek merať min. 170 cm, je to pravda? Jednoducho povedané, chcela by som vedieť, kde môžem získať nejaké bližšie informácie o príprave na takúto školu a čo študent musí splnať.Prípadne, ako sa postupuje- myslím tým či sa musí aj prestupovať zo školy ak chcem byť vojenským pilotom a tak. ževraj, treba ísť najskôr do Liptovkého Mikuláša a potom prestúpiť do Košíc.Mám info z druhej ruky, preto by som chcela info dôveryhodné.

  Vopred dakujem za správne usmernenie.

  Martina Betáková

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 04. 2010 08:28:58

   Príjemný dobrý deň pani Betáková,

   V súčasnej dobe už niekoľko rokov určujú smerovanie letectva v Európe spojené letecké predpisy (Joint Aviation Regulations – JAR). Plné znenie jednotlivých leteckých predpisov v českom preklade nájdete na tejto stránke http://ais.ans.cz/predpisy/predpisy/index.htm

   Bližšie informácie o všeobecnom leteckom výcviku nájdete na tejto stránke http://www.profipilot.sk/vycvik

   Odbor profesionálny pilot možno študovať na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (http://web.tuke.sk/lf), ktorej predchodkyňou bola Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá sa od 1.9.2004 v zmysle Zákona č. 455/2004 Z.z. zlúčila s Technickou univerzitou v Košiciach a na Katedre leteckej dopravy Žilinskej univerzity (http://www.lvvc.uniza.sk/?page=92&lang=sk, resp. http://www.kld.utc.sk/).

   Odporúčame Vám zároveň túto stránku, kde sa preberá problematika vojenského pilota – jaroslav.copik.googlepages.com/piloti2008clanok.pdf

   Užitočné informácie možno nájsť aj na stránke Leteckého úradu SR (www.caa.sk).

   Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Psychológia

Odpovedať
 • avatar
  Júlia Haluzová
  Ostatné 09. 04. 2010 19:35:09

  Dobrý deň,

  chcela by som sa Vás opýtať či pozícia psychológa práce a organizácie je to isté ako pozícia pracovného psychológa.

  Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 04. 2010 08:35:27

   Príjemný dobrý deň pani Haluzová,

   Pozíciu pracovný psychológ možno chápať ako alternatívny názov k pozícii psychológ práce a organizácie. Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš príspevok, doplníme tento alternatívny názov aj do našej databázy KTP.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 10. 2010 14:30:17

   dobry den, moje absolvovane studium je : 1998 magisterské studium pedagogika špecializácia socialna pedagogika, 2008- DPS- ucitel vseobecnovzdelavacich predmemtov,spôsobilost na vyucovanie pedagogiky, 2010 rozsirujuce studium špecialnej pedagogiky pre ucitelov v odbore Ucitelstvo pre specialne skoly v specializacii- pedagogika mentalne postihnutych, podla platneho vysvedcenia som ziskala specialnopedagogicku sposobilost mimo ineho pre vychovno- vzdelavaciu pedagogicku cinnost vo vzdelavacich programoch vychovy a vzdelavania v skolach a zariadeniach pre ziakov s mentalnym postihnutim...Studium som zapocala este pred novym zakonom a vyhlaskou teda pred 01.11.2009, cize by mali platit stare predpisy. Predsa nemozu studenti sa teraz akekolvek studium bat ci im niekto v ramci studia zmeni alebo nezmeni zakon. Mam vyse pat rokov praxe. ktoru som mala aj k 01.11. 2009. Ucim na specialnej zakladnej skole. Do akej platovej triedy by som mala byt zaradena? Dakujem Zuzana


Cislo oboru

Odpovedať
 • avatar
  László Szaksz
  Ostatné 01. 04. 2010 10:44:19

  Dobry den,

  Chcel by som vas opytat, ze kde sa da dozvediet,podla cisla oboru zapisane do strarsich vyucnych listov, ze co to je za obor, a aku funkciu moze vykonavat podla toho.

  Priklad: Ked niekto ma napisane do vyucneho listu vydane v roku 1985, ze vykonal pred skusobnou komisiou zaverecnu ucnovsku skusku v ucebnom obore 09-78-2.

  Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 04. 2010 14:58:33

   Príjemný dobrý deň pán Szaksz,

   Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách bol učebný odbor 09-78-2 Inštalatér zaradený do skupiny učebných odborov 09 Stavebníctvo a zememeračstvo. Detailnejšie informácie o pozícii Inštalatér získate na tejto stránke: http://www.istp.sk/ktp/instalater-a-kurenar-153.php

   Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 16/1981 Zb. o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch sa písomné skúšky v učebných odboroch konali od 16. do 30. júna, praktické skúšky od 10. do 31. decembra a ústne skúšky po úspešnom vykonaní praktickej skúšky, najneskoršie do 31. decembra.

   Súhrnné informácie o bývalých študijných odboroch stredných odborných škôl MŠ SR nemá, ale v prípade Vášho záujmu sa skúste obrátiť na Ústav informácií a prognóz školstva (www.uips.sk).

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie