Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

vzdelávanie

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 03. 02. 2010 08:16:57

  Príjemný dobrý deň,

  veľmi pekne ďakujem za Vaše odpovede, je veľmi dobré, že je takáto možnosť na vyjasnenie mnohých otázok, aby nik nezostal poškodený.

  Chcela by som sa ešte informovať o vzdelávaní pedag.pracovníkov a katechétov - či majú právo na kontinuálne vzdelávanie a získavanie kreditov podľa nového šk.zákona aj keď majú polovičný uväzok, teda nie su zamestnaní na celý úväzok.

  Veľmi pekne ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 02. 2010 17:52:55

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Pedagogickí pracovníci (vrátane učiteľov náboženstva) pracujúci na polovičný úväzok majú právo na kontinuálne vzdelávanie v zmysle nových právnych predpisov. Kontinuálne vzdelávanie je bližšie popísané v šiestej časti Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo Vyhláške MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Zároveň by sme Vám chceli odporučiť Pracovisko MŠ SR pre komunikáciu s verejnosťou, ktoré Vám bude vedieť najlepšie odpovedať na prípadné ďalšie otázky týkajúce sa zmien v právnych predpisoch, ktoré riešia postavenie pedagogických zamestnancov. MŠ SR ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom tohto pracoviska poskytovanie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám každému, kto o ne požiada. Kontaktné a doplňujúce údaje o pracovisku si môžete pozrieť na týchto stránkach:

   http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=261

   http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=218

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Platnosť špecial.kvalif.študia v metodickom centre

Odpovedať
 • avatar
  Peter Debnár
  Odborní zamestnanci 02. 02. 2010 10:45:39

  Dobrý deň,chcel by som vediet dokedy ma platnost osvedčenie špecializačné kvalifikačné študium špecialnej pedagogiky mentalne postihnutých pre MOV - vzdelavacia organizácia Metodicko - pedagogické centrum Banská Bystrica,dakujem a prajem pekný deň

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 02. 2010 15:24:56

   Príjemný dobrý deň pán Debnár,

   Ospravedlňujeme sa, že sme Vám ešte neposkytli odpoveď, ale stále čakáme na vyjadrenie zástupcu pre pedagogickú činnosť v MPC v BB, ktorý je momentálne odcestovaný. Zatiaľ sa nám podarilo získať tieto informácie: osvedčenie, ktoré ľudia získali týmto vzdelávaním, nie je časovo obmedzené, avšak tí z účastníkov vzdelávania, ktorí nemali pedagogické vzdelanie (napr. DPS - doplnkové pedagogické vzdelanie alebo Bc. v príslušnom pedagogickom odbore), mali termíny, kedy museli nastúpiť a doplniť si takéto vzdelanie.

   Doplnenú odpoveď sa Vám pokúsime poskytnúť čo najskôr. Ďakujeme za porozumenie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


este k scvč

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 28. 01. 2010 10:14:28

  Dobry deň, ešte by som chcela vedeiť, či je niekde podľa nového šk.zákona aj uvedené pracovné úväzky v cvč - či môžme mať aj napríkla 15h či 12 hod úväzok, či je možné aj dohodárom upraviť počet hodín ľubovoľne, ďakujem.

  počet odpovedí: 3
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 02. 2010 13:31:21

   Dobry deň, vďaka za upresnenie veci. Zaujímalo by ma ešte, čo sa týka uzatvárania dohody. Máme v cvč pracovníkov, ktorí nemajú pedag.minimum a tak nie su kvalifikovaní pre prácu vedenia krúžkov podľa nového škol.zákona. Môžem však s nimi uzatvoriť dohodu napríklad na 15 hod a menej na vedenie krúžkov počas týždňa alebo treba prijať kvalifikovaných ped.pracovníkov?

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 02. 2010 13:52:54

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Nariadenie vlády č. 422/2009 Z.z. ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. V § 2, odseku 3 tohto nariadenia sa píše: „Hodina priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, školskom internáte, centre voľného času, škole v prírode alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach trvá 60 minút.“ V § 3, odseku 1 sa píše: „Základným úväzkom pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok pedagogického zamestnanca sa určuje na jeden týždeň.“ V prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z.z. je uvedený základný úväzok (počet hodín) pre vychovávateľa centra voľného času, konkrétne 30 hodín.

   V právnych predpisoch týkajúcich sa tejto oblasti sa osobitne nespomína problematika práce na dohodu, preto je potrebné sa riadiť Zákonníkom práce (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú uvedené v deviatej časti). Rozlišujeme dohodu o vykonaní práce (tú môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín), dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti (na základe nej možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne). Na základe Vášho príspevku sme nevedeli určiť, aký druh dohody máte na mysli.

   Všetky náležitosti výkonu práce sa však písomne určujú v dohode na základe dohody so zamestnávateľom (dohodnutá práca, odmena, rozsah pracovného času, doba, na ktorú sa dohoda uzatvára).

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Prajeme Vám veľa pracovných i osobných úspechov.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 02. 2010 13:56:23

   Ešte raz dobrý deň pani Hanečáková,

   Vašu druhú otázku sme prekonzultovali s Pracoviskom MŠ SR pre komunikáciu s verejnosťou. Pedagogickí zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemusia spĺňať kvalifikačné požiadavky vzdelania na výkon pedagogickej činnosti stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


súkromné centrum voľného času

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Bez kategórie 28. 01. 2010 09:25:12

  Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Chcela by som ešte vedieť, či ak je niekto v cvč na dohodu - aj on má mať pedagog.minimum, je možná výnimka vo vlastnom vnútornom poriadku, vlastná vnútroná smernica?

  vopred ďakujem za odpoveď


centrum voľného času

Odpovedať
 • avatar
  dominika hanečakova
  Školstvo 24. 01. 2010 17:21:21

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, akú špecilizáciu či vzdelanie by mali mať pracovníci v centre voľného času,ktorí vedú krúžky, čiže sú v priamej činnosti s deťmi.

  ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 01. 2010 09:00:57

   Príjemný dobrý deň pani Hanečáková,

   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov upravuje Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z. V časti XIII. tejto vyhlášky si môžete prezrieť kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov. Plné znenie vyhlášky nájdete na tejto adrese: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/437_2009.pdf

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Zrak pilota

Odpovedať
 • avatar
  Iveta Brošová
  Ostatné 23. 12. 2009 23:31:35

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať akú presne ostrosť zraku by mali mať piloti lietadiel. Ja by som chcela v budúcnosti pracovať ako pilotka a budúci rok si budem vyberať vysokú školu. Na jednom oku mám ostrosť 60% tak neviem, či si mám stále robiť nádeje. Vopred ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 12. 2009 22:34:24

   Príjemný dobrý deň pani Brošová,

   S nadobudnutím účinnosti leteckého predpisu JAR-FCL 3 (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing – Medical) v Slovenskej republike musí byť záujemca držiteľom platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti podľa JAR-FCL 3. Podľa tohto predpisu lekárske požiadavky pre pilotov 1. triedy v oblasti zrakovej ostrosti do diaľky sú nasledovné. Zraková ostrosť do diaľky, s korekciou alebo bez nej, musí byť 6/9 (0,7) alebo lepšia pre každé oko zvlášť a zraková ostrosť oboch očí musí byť 6/6 (1,0) alebo lepšia. Pre 2. triedu sú lekárske požiadavky nasledovné. Zraková ostrosť do diaľky, s korekciou alebo bez nej, musí byť 6/12 (0,5) alebo lepšia pre každé oko zvlášť a zraková ostrosť oboch očí musí byť 6/6 (1,0) alebo lepšia. Plné znenie leteckého predpisu JAR-FCL 3 v českom preklade si môžete prezrieť na internete (http://ais.ans.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/Jar/JAR-FCL_3/index.htm).

   Zraková ostrosť do diaľky sa vyšetruje pomocou optotypov zo vzdialenosti zväčša 6 metrov a vyjadruje sa zlomkom – v čitateli sa uvádza vyšetrovacia vzdialenosť v metroch a v menovateli číslo riadku na optotype, ktorý prečíta zdravé oko.

   Podľa Zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu môžu posudzovať len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (§ 19, odsek 6). Údaje o poverenom zdravotníckom zariadení a poverených leteckých lekároch môžete získať na tejto adrese: http://www.caa.sk/slovak/personal/pdf/lekar_zariadenie.pdf

   Pre bližšie informácie o leteckej problematike odporúčame navštíviť stránku Leteckého úradu Slovenskej republiky (www.caa.sk) alebo stránku www.profipilot.sk.

   V blížiacom sa novom roku Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Cestna doprava

Odpovedať
 • avatar
  admin administrator
  Ostatné 17. 12. 2009 13:34:09

  Dobrý deň, pán Ladislav Simonics,

  na základe konzultácie vašich otázok s pracovníkmi Živnostenského úradu, by som Vám odporučil v prvom rade sa informovať na príslušnom Krajskom úrade a komunikácií ohľadom získania osvedčenia odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činnosi v odbore cestná doprava. V prípade získania tohto osvedčenia sa kontaktujte na Živnostenký úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý je oprávnený Vám vydať koncesiu na vnútroštátnu cestnú dopravu (nad 3,5 tony). Myslím si, že na Živnostenskom úrade Vám veľmi radi zodpovedajú ďalšie otázky (prípadne doplnia moje informácie) týkajúce sa ďalších požiadaviek potrebných pre získanie koncesie (napr. finančná spôsobilosť, a pod.)

  S pozdravom

  Robert Mihály

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 12. 2009 13:55:08

   Váž. pán Simonics,

   v rámci mojej odpovede na Vaše otázky sa ospravedlňujem za nesprávny uvedený názov inštitúcie Krajský úrad a komunikácií. Správny názov úradu je Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

   Ďakujem.

   S pozdravom

   Robert Mihály

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   18. 12. 2009 22:15:31

   p. Mihály ďakujem za informáciu. S pozdravom Lad. Simonics


Cestná doprava

Odpovedať
 • avatar
  Ladislav Simonics
  Bez kategórie 15. 12. 2009 23:24:04

  Dobrý deň prajem všetkým. Mal by som otázku ohľadne výkonu SZČO v odbore cestná doprava, k čomu je potrebná koncesia. Mám ukončenú Vojenskú str. odb. školu v Nitre odbor 37-49-6 prevádzka a údržba dopravných prostriedkov zameranie technik roty. Moja otázka by znela k veci či na základe môjho vzdelanie môžem vykonávať činnosť v cestnej doprave, prípadne kde by som presnejšie získal k tomu bližšie informácia, okrem Úradov dopravy. Dopredu Vám ďakujem za Vašu radu.


zaradenie manželky

Odpovedať
 • avatar
  Milan Sadecky
  ISTP 04. 12. 2009 09:25:21

  Opravujem preklep v priamej reči riaditeľa: V zmluve ..... NEMÁTE TAM NAPÍSANÚ vysokoškolskú úroveň. Ospravedlňujem sa za pôvodnú chybu.

  počet odpovedí: 1

zaradenie manželky

Odpovedať
 • avatar
  Milan Sadecky
  Školstvo 03. 12. 2009 09:31:10

  Dobrý deň, prosím o poskytnutie informácií ohľadom zaradenia mojej manželky, ktorá je nešťastná z toho, že aj po doštudovaní nespĺňa podľa svojho zamestnávateľa kvalifikačné predpoklady.

  Najskôr pracovala v detskom domove ako pomocná vychovávateľka, externe si urobila bc. štúdium na UMB v Ban. Bystrici - odbor vychovávateľstvo - štátnice z pedagogiky a psychológie. Potom ju riaditeľ preradil na vychovávateľku, zaradil ju do 9. triedy s podmienkou, že do 31.12.2010 je povinná ako pedagogická pracovníčka, mať odbornú aj pedagogickú spôsobilosť a do toho dátumu si musí urobiť rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v zmysle § 9 vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. Priniesla riaditeľovi trojaké prihlášky, aby jej poradil, ktorú školu si má vybrať - rozširujúce štúdium špec. pedagogiky pre VŠ - poriadané UK Bratislavou, ďalej na šp. pedagogiku - vyššie odborné vzdelanie v Čadci a na Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova, Bratislava. Riaditeľ jej vtedy pred tromi rokmi povedal:V zmluve nie je uvedené o akú úroveň školy ide, nemáte tam nepísanú vysokoškolskú úroveň, preto Vám stačí doplniť si špeciálnu pedagogiku na MPC v Bratislave. To Vám stačí., podpísal jej prihlášku. Štúdium jej trvalo takmer 2,5 roka a tento rok v februári tu získala osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia - špeciálna pedagogika pre vychovávateľov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení. Počas tohto štúdia si urobila aj magisterské štúdium na Prešovskej univerzite - odbor 1.1.4 pedagogika - študijný program sociálna pedagogika. Už pri nástupe na Mgr. štúdium jej riaditeľ prisľúbil, že po ukončení bude už plne kvalifikovaná a dá ju do triedy 10. Toto štúdium ukončila v júni - štátnica zo sociálnej pedagogiky + z teórie a metodiky sociálnej práce. Štúdium jej dalo zabrať, som naňu hrdý, lebo štátnice ukončila na samé A-čka. Boli sme šťastní, že konečne má ukončené potrebné školy. Riaditeľ jej po štátniciach opakovane sľuboval zvýšenie platu, ale keď videla, že nič sa nedeje, v októbri si podala písomnú žiadosť o zvýšenie platu a o doplatenie od štátnic. Riaditeľ sa k žiadosti vyjadril, že podľa zákona jej je povinný to doplatiť a urobí tak do konca roka. No v novembri jej oznámil, že podľa novej vyhlášky č. 437/2009 platnej od 01.11.09 nespĺňa kvalifikačné predpoklady k tomu, aby ju dal do triedy 10. Dal jej na výber dve možnosti nového zaradenia k 1.11.09:

  - Samostatný vychovávateľ - v triede 9 - uznal by jej iba bc. štúdium. Triedu 10 by jej uznal po urobení atestácie.

  - Nekvalifikovaný vychovávateľ - v triede 9 - magisterské štúdium by jej uznal až po ukončení špeciálnopedagogickej spôsobilosti vysokoškolskej úrovne. Vraj si nemala robiť špeciálnu pedagogiku iba na MPC, ale rovno vysokoškolskú úroveň. Je čudné, že štúdium na MPC jej sám odporučil a potvrdil jej prihlášku. Veď aj na samotnom MPC jej pred štúdiom potvrdili, že zamestnávateľ jej to uzná. K doplateniu od štátnic sa jej po vydaní novej vyhlášky vyjadril, že si musí preveriť či sa to dá podľa starej vyhlášky č. 41/1996. Po pár dňoch jej povedal, že podľa starej vyhlášky k 01.11.09 jej to nemôže doplatiť. Zaujíma ma:

  - Či podľa Vás manželka spĺňa/nespĺňa kvalifikáciu, keď má vyštudovaný bc. odbor vychovávateľstvo + mgr. odbor pedagogika (študijný program sociálna pedagogika)+ špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky na MPC Bratislava (alokované pracovisko Ševčenkova 11).

  - Pre aké iné zariadenia je jej terajšia kvalifikácia vhodná . Vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   09. 12. 2009 16:35:06

   Príjemný dobrý deň pán Sadecky,

   Pri posudzovaní postupu zamestnávateľa v zaraďovaní Vašej manželky do platovej triedy vychádzame z predpokladu, že Vaša manželka pracuje ako vychovávateľka v škole alebo v školskom zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, neuvádzate však dĺžku jej praxe. Podľa Vami uvedených informácií má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – absolvovala magisterské štúdium na Prešovskej univerzite, odbor pedagogika – študijný program sociálna pedagogika. V Metodicko-pedagogickom centre získala osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia – špeciálna pedagogika pre vychovávateľov špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení.

   Vašu otázku je potrebné v každom prípade posudzovať už z pohľadu nových právnych predpisov platných v rezorte školstva od 1. novembra 2009 – ide najmä o Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vykonávacích predpisov – vyhlášok, napr. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Chceli by sme Vás upozorniť na § 8 Zákona č. 317/2009 Z.z., kde sa v odseku 3 píše: „Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov (v tomto prípade špeciálnopedagogickej spôsobilosti) poskytujú

   a) vysoké školy absolventom vysokoškolského štúdia v študijnom programe špeciálna pedagogika,

   b) stredné odborné školy a organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania absolventom študijných odborov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky alebo kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a pedagogických asistentov.“

   Citovaný Zákon č. 317/2009 Z.z. v § 61 Prechodné ustanovenia v odseku 7 uvádza: „Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.“ V prípade, že Vaša manželka spĺňa dĺžku praxe, uvedené ustanovenie by sa mohlo vzťahovať aj na ňu a zamestnávateľ by ho mal aplikovať pri jej zaraďovaní do platovej triedy. Atestácia je bližšie popísaná v § 49 až 51 uvedeného zákona.

   Odporúčame Vašej manželke, aby využila možnosť a oboznámila sa s odbornými dokumentmi k predmetným otázkam a najmä s aktuálnou legislatívou v rezorte školstva na stránke www.minedu.sk. V prípade nejasností sa potom môže obrátiť aj na Metodicko-pedagogické centrum (tel.: 02 68 20 99 10, e-mail: sekretariat.ba@mpc-edu.sk, stránka: http://www.mpc-edu.sk/).

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie