Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Práca v ded

Odpovedať
 • avatar
  Peter Janči
  Odborní zamestnanci 13. 06. 2011 07:14:09

  Doplnenie: Dobrý deň, absolvoval som odbor pedagogika: špecializácia špeciálna pedagogika, s pozdravom Janči (a veľká vďaka za odpoveď)

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 06. 2011 08:45:04

   OPRAVA: Ospravedlňujem sa - absolvoval som odbor pedagogika : špecializácia sociálna pedagogika, ďakujem Janči

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 06. 2011 13:17:54

   Príjemný dobrý deň pán Janči,

   V prípade odboru je ešte dôležité uviesť stupeň vzdelania – predpokladám, že ide o vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

   V prípade vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno povedať, že kvalifikačné predpoklady sa splnia na základe nasledovných kritérií podľa časti XIV., písmena A vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

   A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

   4. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

   12. len v špeciálnych výchovných zariadeniach - študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika, alebo pedagogika voľného času rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky

   13. len v špeciálnych výchovných zariadeniach - študijný odbor pedagogika špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika v kombinácii s iným predmetom rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky

   Čo sa týka kategórie vychovávateľ, vychádzajúc z časti XIII. vyhlášky č. 437/2009 Z.z. možno konštatovať, že študijný program sociálna pedagogika (I., resp. II. stupeň) nie je uvedený v tomto zozname, takže som toho názoru, že nadobudnutím tohto vzdelania sa nespĺňa kvalifikačný predpoklad pre túto kategóriu pedagogického zamestnanca.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Dovolenka

Odpovedať
 • avatar
  lucia novotna
  Školstvo 11. 06. 2011 15:30:32

  Dobry den,

  prosim Vas, chcela by som sa spytat, ci ma zamestnanec pravo rozhodovat o cerpani casti dovolenky a urcit si cas kedy ju bude cerpat. Zaroven by som sa chcela spytat s akou castou dovolenky moze rozhodovat. Jedna sa o pedagogickeho zamestnanca. Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 06. 2011 15:00:14

   Príjemný dobrý deň pani Novotná,

   od 15. júna 2010 platí nový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý si môžete pozrieť na stránke MŠVVaŠ SR tu. Dovolenka je bližšie opísaná v čl. 15.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Práca v ded

Odpovedať
 • avatar
  Peter Janči
  Odborní zamestnanci 10. 06. 2011 09:47:50

  Dobrý deň, mám otázku ohľadom mojej kvalifikácie.Bol som prijatý do Detského domova na funkciu vychovávateľa v r.2004,v tom čase sa moja odborná kvalifikácia a zaradenie do platovej triedy posudzovali v zmysle vyhlášky MŠ SR z 26.1.1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov (41/1996 Z.z.), podľa ktorej vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately má mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ako vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach, pričom sa odvoláva na časť XI., t.j. celú časť XI., nie len odsek alebo výňatok tejto časti. V tomto dokumente sa o kvalifikácii pracovníkov v Detských domovoch hovorí v časti „Vychovávatelia v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“. V tejto časti je pri požadovanom vzdelaní odkaz na predchádzajúci bod XI.. V tomto bode je pri zariadeniach výchovnej prevencie požadované vzdelanie medzi iným aj študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika. Chcem len vedieť, či som kvalifikovaný alebo nie. Vďaka a pekný deň.

  počet odpovedí: 1

Zdravotnicky asistent

Odpovedať
 • avatar
  majka majka
  Zdravotníctvo 02. 06. 2011 09:13:15

  Dobry den. Mam stredoskolske vzdelanie s maturitou v odbore zdravotnicky asistent a oracujem v nemocnici na jednom z lozkovych oddeleni. Problem je v tom ze ma prijali sice ako asistentku, ale robim na pozicii sanitara. Nasa vrchna povedala, ze nemam dostatocne vzdelanie na to aby som robila medzi sestrickami ako kvalifikovany pracovnik. Pretoze nemozem podavat injekcie, intavenozne lieky a pod.... No na vasej stranke pisete, ze injekcie a derivatne pripravky podavat smiem, tak kde je pravda ? Co podavat mozem a co nie ? Velmi rada by som totiz robila pri sestrach a nie len prezliekala postele ako poskok s maturitou. Dakujem za vysvetlenie a odpoved.

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 06. 2011 20:09:02

   Príjemný dobrý deň pani Baškovská,

   Je potrebné vychádzať z nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

   Z Vášho príspevku som nedobre porozumel tvrdeniu, že ste boli prijatá do zamestnania ako zdravotnícka asistentka, ale robíte na pozícii sanitára.

   § 49 uvedeného nariadenia upravuje odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností

   v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent:

   (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

   (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore starostlivosť o seniorov.

   § 50 upravuje výkon pracovných činností zdravotníckeho asistenta:

   (1) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti a administratíve v zdravotnej dokumentácii, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

   (2) Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru.

   Ako absolventka odboru zdravotnícky asistent ste z pohľadu profilu absolventa schopná napr. asistovať pri aplikácii injekcií do svalu a žily, aplikovať inzulín a nízkomolekulárny heparín, spolupracovať so sestrou pri vizite, asistovať sestre pri preväzoch, aplikovať teplo a chlad podľa pokynov sestry a celkovo spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Bližšie informácie o študijnom odbore zdravotnícky asistent možno nájsť tu.

   S pozdravom

   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 06. 2011 06:34:34

   Dobry den.

   Velmi pekne dakujem za odpoved a vysvetlenie niektorych veci ktore mi neboli jasne. Ja len pre upresnenie toho comu Ste neroozumeli. V zmluve a v papieroch figurujem ako asistentka, ale na oddeleni pracujem a beru ma ako sanitarku...

   S pozdravom

   Baskovska


1 atestacia

Odpovedať
 • avatar
  Brano Ondrejka
  Školstvo 24. 05. 2011 21:32:15

  Dobry den. Pracujem ako ucitel odbornych predmetov na strednej skole 8 rokov. V minulom skolskom roku som zacal studovat DPS teda - 24.9.2009 a tento rok v juni koncim DPS. Chcem sa opytat ked som zacal studovat DPS pred platnostou noveho zakona v skolstve o pedagogickych zamestnancoch a mam odpracovanych 8 rokov ci mi bude uznana DPS ako 1 kvalifikacna skuska . Dakujem za pomoc.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   31. 05. 2011 21:27:52

   Príjemný dobrý deň pán Ondrejka,

   Právne predpisy upravujú tieto náležitosti nasledovne:

   V zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 61 (prechodné ustanovenia) v ods. 7 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.

   Podľa § 61 ods. 11 tohto zákona sa od 1. novembra 2009 ako vykonanie prvej atestácie uzná v súčasnosti prebiehajúce ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa uznávalo do 31. októbra 2009 ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov, za podmienky, že do jeho ukončenia získa pedagogický zamestnanec minimálne päť rokov pedagogickej praxe.

   Pôvodná, dnes už neplatná vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. v § 9 ods. 1 po piatich rokoch pedagogickej praxe považuje za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky:

   a) získanie titulu po vykonaní štátnej rigoróznej skúšky alebo bez vykonania štátnej rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním, alebo získanie titulu na vysokých školách a fakultách podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,

   b) absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,

   c) absolvovanie postgraduálneho štúdia zakončeného záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990,

   d) absolvovanie rozširujúceho štúdia pre získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru, alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte,

   e) absolvovanie dvojročného špecializačného inovačného štúdia alebo dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia schváleného ministerstvom,

   f) umiestnenie sa na prvom až treťom mieste celoštátneho kola tvorby svojpomocne zhotovených, akreditovaných a patentovaných učebných pomôcok, ktoré boli odovzdané do výroby,

   g) autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré boli schválené ministerstvom a vydané,

   h) absolvovanie rigoróznej skúšky,

   i) umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.

   Z uvedeného možno konštatovať, že nie všetky náhrady sú ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov. Náhrady, ktoré sú ďalším vzdelávaním, možno nájsť v pôvodnej vyhláške MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, ktorá v § 3 hovorí, že formy ďalšieho vzdelávania sú:

   a) uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe,

   b) príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, ktorým patrí príplatok za riadenie,

   c) priebežné vzdelávanie, špecializačné inovačné štúdium,

   d) špecializačné kvalifikačné štúdium,

   e) rozširujúce štúdium.

   Na účely uplatnenia § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z.z. možno za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov považovalo za náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, považovať len špecializačné inovačné štúdium, špecializačné kvalifikačné štúdium a rozširujúce štúdium.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


specialna pedagogika

Odpovedať
 • avatar
  lucia novotna
  Školstvo 22. 05. 2011 14:47:06

  Dobry den, prosim Vas o poskytnutie informacie: mam absolvovany odbor ucitelstvo pre MS a vychovavatelstvo (SS), doplnene o specialnu pedagogiku ako vyssie odborne studium - ukoncene absolutoriom (na Strednej pedagogickej akademii), bakalarske studium predskolska a elementarna pedagogika a vychovavatelstvo, doplnam si magisterske studium v predskolskej pedagogike. Zaujimalo by ma, ci mozem pracovat s touto specialnou pedagogikou v specialnej materskej skole, nakolko neviem, ci je potrebne mat ju absolvovanu na vysokej skole, alebo je postacujuce aj vyssie odborne vzdelanie na to, aby bola splnena specialnopedagogicka poziadavka k ukoncenemu vysokoskolskemu vzdelaniu.

  Este by som Vas chcela poprostit o informaciu pre sestru, ktora ma ukoncene bakalarske vzdelanie v odbore socialna praca a chcela by pokracovat v magisterskom studiu, ale v inom odbore. Ake magisterske studijne programy nadvazuju na socialnu pracu. Za odpovede Vam velmi pekne dakujeme.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 05. 2011 19:54:30

   Príjemný dobrý deň pani Novotná,

   zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje tieto náležitosti nasledovne:

   § 7 Kvalifikačné predpoklady

   (1) Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je

   a) získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania alebo

   b) získanie profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, absolvovaním príslušného študijného programu študijného odboru špeciálna pedagogika pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním alebo absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia v oblasti špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov s vyšším odborným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním.

   § 8

   (1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti

   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením.

   (3) Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. b) poskytujú

   a) vysoké školy absolventom vysokoškolského štúdia v študijnom programe špeciálna pedagogika,

   b) stredné odborné školy a organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania absolventom študijných odborov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky alebo kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a pedagogických asistentov.

   Príbuzné študijné odbory pre sociálnu prácu sú nasledovné:

   • Sociálna pedagogika

   • Andragogika

   • Sociológia

   • (Sociálna) psychológia

   • Liečebná pedagogika

   Vzťah medzi sociálnou prácou a príbuznými študijnými odbormi nie je symetrický. Uvedené príbuzné študijné odbory predstavujú akademické disciplíny s rôznou mierou priamej aplikovateľnosti v praxi. Sociálna pedagogika, andragogika a liečebná pedagogika sú disciplíny, vychádzajúce prevažne z tzv. vzdelávacej, terapeutickej a poradenskej paradigmy, kým sociológia a sociálna psychológia sú predovšetkým teoreticko-empirické vedy, s ťažiskom na riešení makrospoločenských a skupinových sociálnych problémov. Vo vzťahu k sociálnej práci vystupujú i širšie príbuzné študijné disciplíny, ktoré predovšetkým sýtia sociálnu prácu svojimi poznatkami (ekonomické, právne, politologické, sociologické, ošetrovateľské a psychologické študijné odbory).

   Kódy a názvy v zmysle Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania:

   7501 8 02 pedagogika ;Pavol Hudec;
   271;1;;000271;1577;;2010-11-07 13:30:25.221405;2012-09-25 10:49:48.558289;Platové zaradenie.;;Pracujem Detskom domove, ktorý prešil transformáciou, boli vytvorené tzv. rod.bunky. V tejto skupine sa staráme o deti /aj ZŤP/ pracuje nás celkom osem zanestnancov. Poskytujeme ošet.starostlivosť, varíme,perieme,žehlíme,nakupujeme,upraujeme, chodíme na lek. vyšetrenia atď....Vzdelanie máme rôzne, ja som zdr.sestra/ÚSO s mat.. mám 54 rokov/,ďalej sú tam učiteľky a vychovávateľky/Bc./. Pracujeme všetky v nepretžitej prevádzke, máme rovnakú prac.náplň, ale rôzne platové zaradenie. Ja som v 6.plat.triede/údajne že mám len maturitu na Zdr.škole/,iné sú 8.a 9 PT/za to že sú Bc.Mgr./, hoci vykonávame tú istú prácu, každá rovnakú vo svojej pracovnej smene! Je to správne, nejde tu o diskrimináciu v zmysle Zák.páce?


I. atestacia

Odpovedať
 • avatar
  lucia novotna
  Školstvo 22. 05. 2011 11:59:09

  Dobry den, prosim Vas chcela by som sa spytat, ci absolvovanie bakalarskeho studia predskolskej pedagogiky je zaroven aj vykonanim prvej atestacie, z dovodu zaradenia ako zamestnanec s I. atestaciou.

  Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 05. 2011 19:57:35

   Príjemný dobrý deň pani Novotná,

   Absolvovaním uvedeného vysokoškolského štúdia I. stupňa možno posudzovať splnenie kvalifikačného predpokladu pre príslušnú kategóriu, resp. podkategóriu pedagogického zamestnanca. V § 7 ods. 1 písm a) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa píše: kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania.

   V § 27 uvedeného zákona sa v ods. 5 píše: pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal

   a) prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo

   b) druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.

   Zákon potom upravuje náležitosti ohľadne atestácií v § 49 a 50. Na účely tohto zákona je atestácia overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.

   Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania; učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Uzanie vzdelania - problém

Odpovedať
 • avatar
  Iveta Szölösyová
  Školstvo 12. 05. 2011 09:27:00

  Ide o to, že som absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej (dnešná Slovenská poľnohospodárska univerzita), skončila som na fakulte Agronomickej odbor meliorácie. Dnes ani fakulta ani tento odbor neexistuje. Strednú školu som skončila v Nitre – Stredná priemyselná škola stavebná, odbor technické zariadenie budov. Prirodzeným pokračovaním strednej školy bola buď Stavebná fakulta v Bratislave alebo odbor meliorácie na Agronomickej fakulte v Nitre.

  A tu začína môj problém.

  Keď som začala pracovať v školstve ako učiteľka odborných predmetov, stala som sa nekvalifikovanou, z dôvodu, že mám nevhodnú fakultu, pretože fakulta Mechanizačná z tej istej vysokej školy spĺňa kritériá pre vyučovanie v školách so stavebným zameraním, napriek tomu, že strojárske predmety v stavebných odboroch boli zrušené a stali sa súčasťou stavebnej technológie. Takže ja, ktorá mám skúšky zo stavebnej mechaniky, geodézie a pôdoznalectvo, vodohospodárskych stavieb, mechanika zemín a zakladanie, stavebné hmoty a konštrukcie...na Agronomickej fakulte v odbore meliorácie, nemôžem kvalifikovane vyučovať tieto predmety v strednej odbornej škole – predtým stavebné učilište pretože, fakulta na ktorej som študovala má názov Agronomická – čo so stavebníctvom nesúvisí. Podľa zákona o kvalifikácii 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov sa neviem dopátrať, prečo nemôžem byť kvalifikovaná. Predtým podľa platnej legislatívy som nebola, lebo Agronomická fakulta nebola zaradená do zoznamu fakúlt, ktoré vyhovujú kritériám ale situácia po revolúcii a zmenou školského zákona sa zmenila, tvoríme si vlastné školské vzdelávacie programy a vyučujem predmety ako:

  - základy podnikania

  - príprava stavieb

  - konštrukčné cvičenia

  - technológia

  - materiály

  - odborné kreslenie

  - výrobné zariadenia

  - maliarska technológia

  - maliarske materiály .....

  Pochybujem, že pri tvorbe zákona o pedagogických zamestnancoch a kvalifikácii týchto zamestnancov niekto myslel na takýto problém ako mám ja.

  Chcela by som vlastne poradiť, čo mám robiť a kam sa mám obrátiť, aby som svoju kvalifikovanosť dokázala, pretože som absolvovala aj doplnkové pedagogické štúdium, čím som získala I. kvalifikačnú skúšku, pred tromi rokmi som získala aj druhú atestáciu, teda II. kvalifikačnú skúšku a napriek môjmu ďalšiemu vzdelávaniu, odpracovaným rokom a certifikátom rôzneho druhu som nekvalifikovaná, lebo Agronomická fakulta, nie je vhodná – tak mi to bolo zdôvodnené.

  Skúšala som sa obrátiť na Ministerstvo školstva a príslušných zamestnancov ale odpovede som sa nedočkala a tá čo prišla ma zas odporučila na legislatívu, kde Agronomická fakulta nespĺňa kritériá napriek odboru, ktorý je stavebným odborom v stavebníctve. Vyhľadávala som v zákonoch, uzneseniach, nariadeniach, pretože mám prístup k internetu.

  Neviem, ako kvalifikovane sa môže vyučovať predmet základy podnikania, maliarska technológia .... akú školu na to treba absolvovať. No proste, si neviem rady a preto skúšam všetky dostupné prostriedky.

  Ak by ste mi vedeli pomôcť akýmkoľvek spôsobom, budem Vám veľmi vďačná.

  S pozdravom Iveta Szölösyová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 05. 2011 20:42:50

   Príjemný dobrý deň pani Szölösyová,

   Uvedenú problematiku som si snažil riadne naštudovať, no napriek tomu si netrúfam Vám poskytnúť kvalifikovanú odpoveď na Vašu otázku. Pokúsim sa ešte osloviť a získať stanovisko od odborníkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí by mali najlepšie poznať túto problematiku. Poprosím Vás o trošku strpenia.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


prosba o pomoc

Odpovedať
 • avatar
  Jana Skoková
  Školstvo 10. 05. 2011 19:30:09

  Dobrý večer, tiež Vás chcem požiadať o radu, takmer totožnú ako moje predchodkyne. V r.2008 som začala študovať rozširujúce štúdium šp.pedagogiky - poradenstvo. Štúdium som ukončila 25.3.2011 štátnou skúškou. Na fakulte nám tvrdili, že mi toto štúdium nahradí 1.kvalif.sk. (Môj odbor je učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - matematika, hud.vých.). Všetky zákony som si preštudovala, malo by mi byť uznané toto štúdium, ale nie je mi jasná ešte jedna vec. Moja mzdová mi tvrdí, že musím mať ku 1.11.2009 5 rokov pedagogickej praxe, ináč nepostúpim do 11-tky triedy. Je to pravda, alebo stačí tých 5 rokov mať započítaných ku dňu vykonania štátnej skúšky? Za pomoc vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 05. 2011 20:42:15

   Príjemný dobrý deň pani Skoková,

   Podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa doterajších predpisov, sa od 1. novembra 2009 považuje za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7.

   Podľa § 61 ods. 11 tohto zákona sa od 1. novembra 2009 ako vykonanie prvej atestácie uzná v súčasnosti prebiehajúce ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa uznávalo do 31. októbra 2009 ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z., za podmienky, že do jeho ukončenia (vo Vašom prípade k 25. marcu 2011) získa pedagogický zamestnanec minimálne päť rokov pedagogickej praxe.

   S pozdravom

   Pavol Hudec


Prosba o radu

Odpovedať
 • avatar
  Júlia Putnocká
  Školstvo 04. 05. 2011 20:25:48

  Dobrý večer. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V roku 2002 som ukončila štúdium učiteľstva pre prvý stupeň. V roku 2004 rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. V súčasnosti sa mi naskytla práca v MŠ, kde som ale nekvalifikovaná a môžem učiť len 2 roky. Chcem sa opýtať... ako a kde môžem získať kvalifikáciu? Musím si urobiť opäť VŠ?Neexistuje nejaká iná,kratšia a lacnejšia možnosť? Chcem sa ešte opýtať do akej plat. triedy by som mala byť zaradená. Počíta sa mi štátna skúška z rozšir. štúdia špec. pedagogiky ako prvá atestácia?

  Vopred ďakujem za vašu pomoc

  počet odpovedí: 1
Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie