Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

prosba aj pre autorku: Andrea

Odpovedať
 • avatar
  Alena
  Školstvo 07. 04. 2013 12:02:40

  Dobry den,
  nadvazujem na titulok:Praca v MŠ od autora: Andrea.
  chcem sa spytat, kde na ktorej VS je mozne robit v navaznosti na Bc. Socialne sluzby a poradenstvo diferencne skusky na magisterske studium Specialna pedagogika. Pozerala som stranky vysokych skol, nikde som sa o tejto moznosti nedocitala. Preto by som chcela poprosit aj autorku Andreu o zverejnenie kde sa da takato kombinacia studovat. Mam vystudovanu socialnu pracu co je obdobne socialnym sluzbam a poradenstvu.
  Dakujem Vam pan Hudec aj autorke Andrei za odpoved.


Platové zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Oľga
  Školstvo 07. 04. 2013 00:57:44

  Dobrý deň,

  chcela by som Vás poprosiť o radu.Momentálne som na RD,ale po skončení sa chcem vrátiť na pozíciu vychovávateľky v domove sociálnych služieb,Mám ukončenú VŠ na PF UK v Bratislave ll. stupeň odbor vychovávateľstvo pre školské a špeciálne výchovné zariadenia a sociálna pedagogika./pedagogika emocionálne a sociálne narušených//Bola som zaradená do 9 p.t i napriek tomu ,že z ministerstva mi prišla odpoveď iná,Bývalý riaditeľ si vždy našiel nejakú výhovorku,pre ktorú preradenie do vyššej triedy nebolo možné..Mám 15 rokov praxe
  v uvedenom zariadení.Môžem nového riaditeľa požiadať o posúdenie platového zaradenia,či mám nárok o preradenie do vyššej triedy? Za odpoveď ďakujem.

  S pozdravom Oľga

  počet odpovedí: 4
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 04. 2013 23:01:45

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vami získaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore vychovávateľstvo pre školské a špeciálne výchovné zaradenia spĺňate podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, kvalifikačné predpoklady vzdelania na výchovnú činnosť v domove sociálnych služieb na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa so zaradením do 10. platovej triedy, pracovná trieda. Na uvedené zaradenie máte v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, právny nárok. Vzhľadom na uvedené Vám odporúčame požiadať Vášho zamestnávateľa o prehodnotenie Vášho zaradenia do platovej triedy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 04. 2013 18:29:23

   Dobrý podvečer pán Hudec, ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za pozitívnu a rýchlu odpoveď.
   S pozdravom
   Oľga

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 04. 2013 17:38:59

   Príjemný dobrý deň,

   sme radi, že Vám odpoveď pomohla a prajeme všetko dobré.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   08. 05. 2013 01:09:44

   Dobrý deň prajem.
   Mám na Vás ešte ďalšiu otázku. Aké sú moje práva po skončení rodičovskej dovolenky trvajúcej do troch rokov dieťaťa a návratu do práce-môže ma zamestnávateľ preradiť na inú pozíciu napr. z vychovávateľa na pracovného terapeuta, pričom prídem o dodatkovú dovolenku?Na moje miesto je preradená kolegyňa, ktorá má vyštudovanú sociálnu prácu VŠ druhý stupeň a bol prijatý i ďalší kolega kvalifikovaný, podľa predchádzajúcej legislatívy. Môže uviesť zamestnávateľ ako dôvod preradenia, obsadenie mojej pozície ? Čo môžem urobiť, keď sa chcem určite vrátiť do práce na pôvodnú pozíciu?Mám na ňu právny nárok? Pýtam sa preto, lebo mi navrhli predĺženie rodičovskej dovolenky o rok, /nechcú prepustiť kolegu,lebo je jediný v ženskom kolektíve a je dobrý/ale ja mám obavy, či ešte po uplynutí tejto doby budem mať vôbec nejakú prácu?/zníženie stavu, personálne zmeny,atď./
   Veľmi pekne už vopred ďakujem.
   S pozdravom
   Oľga


kompenzácia

Odpovedať
 • avatar
  Oľga
  Školstvo 05. 04. 2013 22:27:42

  Dobrý večer,
  chcela by som Vás poprosiť o radu. Omylom ma zamestnávateľ zaradil do nižšej platovej triedy, v ktorej som bola zaradená vyše roka. Na základe Vašej rady a podnetu z mojej strany ma zamestnávateľ preradil do vyššej platovej triedy. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na určitú kompenzáciu a ak áno, ako mám postupovať. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 04. 2013 22:29:07

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Na doplatenie finančných nárokov má zamestnanec podľa Občianskeho zákonníka nárok tri roky spätne. Vzhľadom na uvedené, o doplatenie ročného rozdielu platu vzniknutého Vašim nesprávnym zaradením do platovej triedy požiadajte svojho zamestnávateľa. Na doplatenie platu máte právny nárok.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Platová trieda

Odpovedať
 • avatar
  Peter
  Školstvo 05. 04. 2013 22:18:12

  Dobrý večer,
  chcel by som sa opýtať v akej platovej triede by som mal byť zaradený a či som kvalifikovaný na výkon tejto činnosti. Pracujem v detskom domove na pozícii vychovávateľa špec. skupiny približne 1,5 roka. Mám ukončený 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na teologickej fakulte v Prešove odbor animácia voľnočasových aktivít a 2. stupeň na tej istej fakulte v odbore mediácia a probácia. Momentálne navštevujem druhý rok špeciálnu pedagogiku pre vychovávateľov v MPC. Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   07. 04. 2013 22:50:37

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   V prvom rade je potrebné uviesť, že vzhľadom k tomu, že ste získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, absolvovaním štúdia špeciálnej pedagogiky v metodicko-pedagogickom centre nesplníte požiadavku špeciálno-pedagogickej spôsobilosti požadovanú na výkon činnosti vychovávateľa detského domova s vysokoškolským vzdelaním. Uvedené štúdium v metodicko-pedagogickom centre je splnením požiadavky špeciálno-pedagogickej spôsobilosti len pre pedagogických zamestnancov s úplným stredným vzdelaním. Pedagogickí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a aj druhého stupňa sú povinní absolvovať štúdium špeciálnej pedagogiky na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vysokej škole, nie na metodicko-pedagogickom centre. Štúdium špeciálnej pedagogiky podľa uvedeného zákona ste povinný začať do štyroch rokov od prvého pracovného pomeru v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (kam patrí aj detský domov) a do siedmich rokov uvedené štúdium úspešne ukončiť. Podľa údajov uvedených vo Vašej otázke lehota na začatie uvedeného štúdia (§ 60 ods. 3 zákona) Vám ešte plynie.

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore mediácia a probácia nie je podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na výkon činnosti vychovávateľa školských zariadení. Uvedeným vzdelaním nebudete spĺňať kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa detského domova na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ani po získaní špeciálnopedagogickej spôsobilosti na vysokej škole.

   Z uvedeného dôvodu Vám ako vychovávateľovi s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa prináleží zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Práca v MŠ

Odpovedať
 • avatar
  Andrea
  Školstvo 04. 04. 2013 13:11:53

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem pracovať v MŠ ak mám ukončené Bc. Sociálne služby a poradenstvo. V každom semestri sme mali predmet Pedagogika (rôzna), od septembra chcem študovať Špeciálnu pedagogiku-magisterské štúdium, s tým, že budem robiť diferenčné skúšky.
  Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 04. 2013 22:58:23

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálne služby a poradenstvo nie je podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, splnením kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti učiteľky materskej školy. Takisto nie je splnením kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti učiteľky materskej školy vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika. To znamená, že ani po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika nebudete spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti učiteľky materskej školy. Vzhľadom k tomu, že neuvádzate, v akom študijnom odbore ste získali úplné stredné vzdelanie, nie je možné zaujať stanovisko k spĺňaniu Vašich kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti učiteľky materskej školy na úrovni úplného stredného vzdelania.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


pedagogická spôsobilosť

Odpovedať
 • avatar
  Sima
  Školstvo 03. 04. 2013 22:32:39

  Môj kolega, s ukončením vysokoškolského vzdelania II. stupňa ako Ing. ekonóm je zamestnaný v našej škole od roku 1992. V šk. roku 1992/93 absolvoval DPŠ ako vychovávateľ vo výchovných zariadeniach, vykonával funkciu zástupcu výchovy mimo vyučovania. Bola mu priznaná I. kvalifikačná skúška. Na základe tohto DPŠ si v súčasnosti v priebehu niekoľkých týždňov dorába didaktiku, aby získal pedagogickú spôsobilosť ako učiteľ odborných ekonomických predmetov. Je to možné? Bude mu ako učiteľovi platiť už získaná I. kvalifikačná skúška?
  Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 04. 2013 22:23:09

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickí zamestnanci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nepedagogického zamerania, pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na absolvovaný študijný odbor a vykonané štátne záverečné skúšky. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom nie je možné získať k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa pedagogickú spôsobilosť na výchovnú činnosť v školských zariadeniach. Predpokladáme, že doplňujúce pedagogické štúdium z roku 1992/93 bolo absolvované na výchovnú činnosť k úplnému strednému vzdelaniu a vzhľadom k tomu mu uvedené štúdium nebolo možné uznať k 1.11.2009 ako prvú atestáciu k žiadnej kategórii pedagogického zamestnanca. Takisto mu nebude možné uznať ako prvú atestáciu v súčasnosti prebiehajúce doplňujúce pedagogické štúdium k získanému vysokoškolskému ekonomickému vzdelaniu druhého stupňa.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


vychovávateľka

Odpovedať
 • avatar
  Marta
  Školstvo 02. 04. 2013 11:17:48

  Dobrý deň, chcela by som vedieť, či mi uznajú magisterský stupeń vzdelania odbor Sociálne služby a poradenstvo 3.1.16 na UKF Nitra , ak chcem nastúpiť ako vychovávateľka v detskom domove. bakalársky stupeń vzdelania som skončila na odbore Sociálna práca 3.1.14

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 04. 2013 22:13:50

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálne služby a poradenstvo nie je podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na výkon činnosti vychovávateľa v detskom domove.

   Vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca splníte kvalifikačné predpoklady vzdelania na výkon činnosti vychovávateľa detského domova po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia a štúdia špeciálnej pedagogiky v lehotách ustanovených v § 60 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Podľa § 60 ods. 2 zákona doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti ste povinná začať do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca a do štyroch rokov uvedené štúdium úspešne ukončiť. Podľa § 60 ods. 3 zákona ste povinná štúdium špeciálnej pedagogiky začať do štyroch rokov od prvého pracovného pomeru v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (kam patrí aj detský domov) a do siedmich rokov uvedené štúdium úspešne ukončiť.

   Počas plynutia uvedených dôb sa považujete za kvalifikovanú a po ukončení adaptačného vzdelávania Vám bude prináležať zaradenie do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


porady

Odpovedať
 • avatar
  Karol
  Práca 02. 04. 2013 10:45:38

  Dobrý deň. Rád by som sa opýtal. V práci mávame porady (cca raz do mesiaca), na ktoré musím prísť, aj keď nemám práve smenu. Trvajú 3-4 hod., čo nie je veľa, ale ak sa to spočíta ročne, tak vyjde pekná suma hodín. Mal by nám zamestnávateľ preplácať tieto hodiny, resp. započítať ich aspoň ako náhradné voľno?

  Ďakujem za odpoveď

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 04. 2013 13:34:43

   Príjemný dobrý deň,

   podľa Zákonníka práce:

   § 85
   (5) Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne.

   § 97
   (5)
   Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.

   (6) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

   (7) V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.

   (8) Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri
   a) naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez vykonania ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,
   b) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.

   (9) Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.

   (10) Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

   (11) Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


štúdium

Odpovedať
 • avatar
  Viera F.
  Školstvo 31. 03. 2013 11:43:33

  Dobrý deň,
  mám VŠ vzdelanie 2. stupňa učiteľského smeru s 20 ročnou praxou. Chcela by som absolvovať rozširujúce vzdelanie špeciálnej pedagogiky (externe) v Prešove alebo Levoči. Zaujíma ma, či je štúdium špec. pedagogiky v Prešove a Levoči obsahovo jednotné a či majú absolventi rovnaké možnosti uplatnenia v praxi.

  Ďakujem

  S pozdravom Viera

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 04. 2013 23:34:20

   Príjemný dobrý deň,

   odporúčam Vám v tejto veci kontaktovať príslušnú školu, ktorá spomínané vzdelávanie ponúka. Bude Vám vedieť najlepšie odpovedať na otázku, či absolvovaním uvedeného vzdelania splníte kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


praca s laboratornymi zvieratami

Odpovedať
 • avatar
  Samuel
  Ostatné 29. 03. 2013 22:28:08

  Dobry den
  Velmi sa zaujimam o pracu s laboratornymi zvieratami, a velmi rad by som chcel tuto pracu aj vykonavat. Vedeli by ste mi poradit ako by som sa mohol k tejto praci dostat? Mam ukoncene vysokoskolske studium odbor polnohospodarstvo.

  Vopred dakujem za akekolvek informacie uz spominanejj prace.

  S pozdravom Sam

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 04. 2013 23:30:00

   Príjemný dobrý deň,

   aktuálne sa mi nepodarilo vyhľadať žiadne voľné pracovné miesta súvisiace s laboratórnymi zvieratami.

   Odporúčam Vám pravidelne sledovať ponuky na tejto stránke alebo na komerčných pracovných portáloch.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie