Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

spravne zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  dadka
  Školstvo 04. 03. 2013 14:38:55

  Autor: dadka Dátum 2013-02-24 19:48 Kategória: Pedagogickí zamestnanci

  Dobry den, mam otazku ohladom zaradenia do plat. triedy, Mam ukonceny ucitelsky odbor pedagogika - ucitelstvo vseobecnovzdelavacich predmetov + rozsirujuce studium specialnej pedagogiky - pedagogiky pre mentalne postihnutych na UK v Bratislave, mam 11 rokov praxe. Pred 6 rokmi som pisala o spravne zaradenie a bolo mi napisane z MŠ SR, ze patrim do 11. platovej triedy.Momentalne som bola zaradena do 11 triedy s 1. kvalifikaciou..., kedze rozsirujuce studium mi bolo uznane ako 1 kvalifikacia. Zial nasa pani riaditelka po 6 rokoch prisla zase s napadom, ze nemam kvalifikaciu a chce ma preradit do 9. plat. triedy. Preto sa pytam...ake je teda spravne zaradenie. dakujem


  Autor: Pavol Hudec Dátum 2013-02-25 09:03
  Príjemný dobrý deň,

  Na poskytnutie kvalifikovanej odpovede by sme ešte potrebovali vedieť, pre akú kategóriu pedagogického zamestnanca potrebujete určiť zaradenie do platovej triedy. Ďakujem.

  S pozdravom
  Pavol Hudec


  Ospravedlnujem sa...ide o pozíciu učiteľky v ŠZŠ.

  ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 03. 2013 23:04:07

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov je na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím splnením kvalifikačného predpokladu aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore pedagogika mentálne postihnutých. Vzhľadom na uvedené je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania na vyučovanie v špeciálnej základnej škole aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky.

   Z dôvodu, že náhrady I. kvalifikačných skúšok sa k 1.11.2009 uznávali ako atestácie k tej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, v ktorej bol pedagogický zamestnanec zaradený, keď mu bola uznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky, zaradenie do kariérového stupňa učiteľ základnej školy s prvou atestáciou a 11. platovej triedy, pracovná trieda dva, Vám prináleží v prípade, ak Vám bola náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznaná v dobe, keď ste vykonávali činnosť učiteľky základnej školy. Ak ste uvedenú podmienku nesplnili, prináleží Vám, ako učiteľke špeciálnej základnej školy, zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka základnej školy a 10. platovej triedy, pracovná trieda dva.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Pracovná doba

Odpovedať
 • avatar
  Kristína
  Odborní zamestnanci 04. 03. 2013 14:12:53

  Dobrý deň,

  pán Hudec, ďakujem za Vašu predošlú odpoveď na môj príspevok zo dňa 04. 02. 2013. Podľa vyjadrenia ministerstva, ktoré ste mi napísali som teda pochopila, že na pracovisku mám denné stráviť 6,05 hodín. Lenže zamestnávateľ vyžaduje, aby som v týždni bola tri dni 8 hodín, teda od 7.30 - 15.30 hod. A ostatné dva dni môžem odísť o 13.30 hod. Nechápem ako mi teda ten pracovný čas rozrátala.

  Pre úplnosť pridávam moju predošlú otázku aj s Vašou odpoveďou:

  Prajem krásny deň,

  prosím o radu. Moja pracovná zmluva pozostáva z dvoch úväzkov. 50% špeciálny pedagóg a 50% asistent učiteľa. V pracovnej zmluve mám stanovený pracovný čas 37,5 hodín, ale mne sa to nepozdáva. Ak má odborný zamestnanec úväzok 40 hodín týždenne a asistent učiteľa 23 hodín týždenne a ja mám z oboch polovicu, ako prišli na to, že mám odpracovať 37,5 hodín týždenne? Nemám mať po správnosti týždenný úväzok len 31,5 hodín? Ďakujem Vám za akúkoľvek radu.

  Odpoveď:
  pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

  Vo Vami uvedenom prípade by mal zamestnávateľ uzatvoriť s Vami dve pracovné zmluvy a to jednu pracovnú zmluvu na činnosť asistenta učiteľa s 50% pracovným úväzkom a druhú pracovnú zmluvu na činnosť odborného zamestnanca, pravdepodobne školského špeciálneho pedagóga, tiež na 50% pracovný úväzok. Práva a povinnosti z týchto pracovných zmlúv sa posudzujú osobitne. Čiže zamestnávateľ Vám musí v uvedenom prípade vyhotoviť aj dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu osobitne na výkon uvedených pracovných činností v závislosti od spĺňania kvalifikačných predpokladov vzdelania stanovených právnym predpisom na ich vykonávanie.

  Ak máte uzatvorenú jednu pracovnú zmluvu na výkon obidvoch pracovných činností, je to prinajmenšom netypické a pre zamestnávateľa zložité, a to aj vzhľadom na rozdielny nárok na dovolenku u týchto skupín zamestnancov a tiež na rozdielne požadované kvalifikačné predpoklady na výkon uvedených činností a s tým súvisiace zaradenie do platovej triedy. Zároveň si je potrebné uvedomiť, že aj pedagogickí zamestnanci majú týždenný pracovný čas pre tento rok stanovený na 37,5 hodín bez prestávok na odpočinok a jedenie, tak isto ako odborní zamestnanci, ale týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z dvoch zložiek, a to z plnenia základného úväzku a z plnenia ostatných činností súvisiacich s pedagogickou prácou.

  Vo Vašom prípade, ak máte uzatvorenú jednu pracovnú zmluvu na výkon dvoch pracovných činností v rozsahu 50% pracovného úväzku na každú pracovnú činnosť, aj v tomto prípade každú pracovnú činnosť vykonávate v rozsahu 18,75 hodín týždenne bez 30 minútovej prestávky na odpočinok a jedenie, čo je spolu 37,5 hodiny týždenne. Čiže ako odborný zamestnanec vykonávate v tomto prípade prácu 18,75 hodiny týždenne a v rámci plnenia pracovného času pedagogického zamestnanca – asistenta učiteľa máte stanovený základný úväzok na 11,5 hodiny týždenne priamej výchovnovzdelávacej činnosti a 7 hodín a 15 minút máte vykonávať ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou.

  Ďakujem za odpoveď

  K.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 03. 2013 10:01:25

   Príjemný dobrý deň,

   odporúčam v tejto veci požiadať o vysvetlenie Vášho zamestnávateľa. V prípade, že s vysvetlením zamestnávateľa nebudete z objektívnych dôvodov spokojná a preukázateľne sa domnievate, že zamestnávateľ porušuje, či obchádza účinný právny predpis alebo koná v rozpore s platným právnym predpisom, tak máte možnosť podať v tejto veci podnet na vecne a miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý (v zmysle § 2 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vykonáva dozor okrem iného aj nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vzdelanie MŠ

Odpovedať
 • avatar
  Miška
  Školstvo 03. 03. 2013 19:21:32

  Dobrý deň, chcem sa informovať, ak pracujem v MŠ a moje vzdelanie je: Bc.Animácia voľnočasových aktivít, Bc.Špeciálna pedagogika, momentálne som v 2.ročníku Mgr.Špeciálna pedagogika. Keďže pracujem v MŠ a mám zmluvu na dobu neurčitú chcem si doplniť kvalifikačné vzdelanie. Našla som na stránke školy nasledovné: ,,Rozširujúci Bc. študijný program: Náboženská výchova pre MŠ- v študijnom odbore: 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika - ukončené vysvedčením t.z. dokladom o rozšírení pedagogickej spôsobilosti. Uzná mi to moja riaditeľka? Poprosím Vás o radu - ako mám postupovať a či je ešte iná možnosť ako si mám doplniť kvalifikáciu? Vopred Vám ďakujem, Miška

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 03. 2013 19:37:40

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva v materských školách je splnením predpokladu vzdelania vzdelanie uvedené v časti A, B a D, to je splnenie požadovaného vzdelania na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a úplného stredného vzdelania uvedeného vo vyhláške na pôsobenie v materských školách, a v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova a náboženstvo, absolvovanie špecializačného kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva alebo absolvovanie špecializačného vzdelávania kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo náboženstvo vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.

   Vzdelanie, na ktoré sa vo svojej otázke pýtate, nie je vo vyhláške uvedené a podľa jeho názvu nie je možné posúdiť, či jeho absolvovaním budete spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti učiteľky MŠ v plnom rozsahu, resp. či budete spĺňať kvalifikačné predpoklady vzdelania na vyučovanie náboženskej výchovy na materskej škole. Uvedené bude možné posúdiť až po predložení vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške a po uvedení Vami posudzovaného vzdelania ako splnenie kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti učiteľa materskej školy v uvedenej vyhláške.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


socialna pedagogika a vychovavatelstvo

Odpovedať
 • avatar
  alica
  Školstvo 01. 03. 2013 17:24:56

  Dobry den,
  chcem sa spytat, tento rok koncim magisterske studium socialna pedagogika a vychovavatelstvo, kde vsade sa mozem s tym uplatnit. (Aj v skolskom klube deti-na ZS?)
  Ak pracujem ako ucitelka v materskej skole s kvalifikaciou-bakalarske studium predskolska pedagogika (9 PT), po skonceni VS II stupna socialna pedagogika a vychovavatelstvo mi tato skola ovplyvni platovu triedu? Budem zaradena v 10?
  Dakujem za odpoved.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 03. 2013 19:37:59

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo nie je požadovaným vzdelaním na výkon pedagogickej činnosti učiteľky materskej školy. Vzhľadom na uvedené Vám bude po jeho ukončení prináležať zaradenie do 9. platovej triedy, ako učiteľke MŠ s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, tak isto ako učiteľke MŠ s požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa.

   Vyjadriť sa ku skutočnosti, na výkon akej činnosti budete spĺňať kvalifikačné predpoklady vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, bude možné až po predložení vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach, resp. po uvedení informácie, z akých predmetov boli vykonané štátne záverečné skúšky.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Súbežný pracovný pomer

Odpovedať
 • avatar
  Ľubica
  Práca 01. 03. 2013 13:00:17

  Potrebujem prijať do práce na zastupovanie od 5. marca do konca júna jednu učiteľku, ktorá je momentálne na rodičovskom príspevku do apríla. Trvalý pracovný pomer má však na inej ZŠ. Od apríla by tam mala nastúpiť, ale s pani riaditeľkou sa dohodla, že bude do konca júna čerpať dovolenku, lebo pre ňu nemá prácu /musela by meniť rozvrh a pod./. Nastúpi tam až v septembri. Chcem sa opýtať, môžem ju zamestnať od marca do júna, rep. počas dovolenky máj - jún, aj keď má trvalý pracovný pomer inde? Nevzniknú jej potom na tom pracovisku nejaké problémy ? Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 03. 2013 19:39:00

   Príjemný dobrý deň,

   neodporúčame jej zamestnať sa, kým poberá rodičovský príspevok, bolo by to pre ňu nevýhodné.

   Na účely dôchodkového poistenia - poistencom štátu pri starostlivosti o dieťa môže byť len ten, kto nie je povinne dôchodkovo poistený z iného dôvodu. Keďže dohody už sú dôchodkovo poistené, počas celej doby trvania dohody dôchodkové poistenie za nich štát platiť nebude. Lehota na odhlásenie je 8 dní.

   Podľa nášho názoru by mohla pracovať od apríla na dohodu s tým, že si zistí, či to neprekáža škole, kde by bola zamestnaná na trvalý pracovný pomer (nie je to povinné, pokiaľ takú klauzulu v zmluve nepodpíše, ale v rámci korektného jednania by to bolo určite vhodné). Samozrejme, čo sa týka odvodov a zúčtovania dane jej mzdárka organizácie, kde má trvalý pracovný pomer, dá presné inštrukcie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Odpovedať
 • avatar
  Pčolová
  Soc. služby 28. 02. 2013 19:17:51

  Dobrý deň,
  zamestnankyňa s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa- odbor sociálna práca má byť preradená na pozíciu inštruktor sociálnej rehabilitácie v domove sociálnych služieb. Do akej triedy ju môžeme zaradiť a musí absolvovať kurz inštruktora v rozsahu 150 hodín?. V katalógu pracovných činnosti táto pozícia nie je uvedená a nie je ani vypracovaný analytický list.
  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 02. 2013 22:16:40

   Príjemný dobrý deň,

   poskytovanie sociálnych služieb upravuje osobitný predpis - zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

   Na účely zákona o sociálnych službách inštruktor sociálnej rehabilitácie je sociálny pracovník alebo fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín.

   Podľa zákona o sociálnych službách sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

   Zamestnávatelia, ktorí patria do pôsobnosti zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, postupujú pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried v rozsahu a za podmienok upravených týmto zákonom. Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

   Katalóg pracovných činností (nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov) obsahuje viaceré príklady pracovných činností, ktoré môže zamestnávateľ použiť pri zaradení zamestnanca do platovej triedy.

   Pokiaľ ide o bližšie informácie týkajúce sa či už kvalifikačných predpokladov alebo zaradenia do platovej triedy, je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do pôsobnosti ktorého patrí táto problematika.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Prestávky v práci

Odpovedať
 • avatar
  Marta
  Práca 28. 02. 2013 19:06:17

  Dobrý deň!
  Pracujem ako vychovávateľka v detskom domove v trojsmennej prevádzke.Moja pracovná smena je nerovnomerne rozvrhnutá - počas víkendov pracovná doba: denná smena od 8,00 - 20,00 hod, nočná smena od 20,00 - 8,00hod následujúceho dňa, t.j 12 hodín .V pracovný týždeň od 12,30 hod. do 20,00hod,pracujem 7,5 hod.
  Zamestnávateľ mi odpočítava pol hodiny na prestávku, lenže môj problém spočíva v tom,že ja nemôžem deti nechať samé bez dozoru v noci,ani cez deň, a tým pádom som s nimi nepretržite v skupine tých spomínaných 12 hod. alebo 7,5 hod.,takže tú pol hodinu na prestávku na odpočinok a jedenie nevyužívam. Chcela by som vedieť, či zamestnávateľ má právo v takom to prípade mi odpočítavať z už spomínaných, odpracovaných hodín pol hodinu na odpočinok. Takže ja mám vlastne zaplatené iba 11,5 hod z odpracovaných 12 hod. a cez týždeň 7 hod z odpracovaných 7,5 hodín. Ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 02. 2013 21:55:39

   Príjemný dobrý deň,

   v Zákonníku práce je uvedené nasledovné:

   § 91
   Prestávky v práci

   (1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

   (2) Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

   (3) Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancom prestávku na odpočinok a jedenie spôsobom ustanoveným v § 90.

   (4) Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny.

   (5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

   (6) Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci sa započítava do pracovného času.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


nekvalifikovaná učiteľka

Odpovedať
 • avatar
  Dada
  Školstvo 28. 02. 2013 17:34:34

  Chcem sa spytat ci je správne ked boli vo výberovom konaní na učiteľku MŠ prijaté nekvalifikované učiteľky, avšak študujúce SPGŠ. Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 02. 2013 21:43:02

   Príjemný dobrý deň,

   zamestnávateľ môže prijať do pracovného pomeru na činnosť učiteľa materskej školy aj zamestnanca, ktorý má iné vzdelanie ako je uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť I.), ale bude hodnotený ako nekvalifikovaný a z toho dôvodu sa nebude môcť ani kontinuálne vzdelávať a zbierať kredity. Uvedené vzdelanie si musí v zákonom stanovenej lehote doplniť o pedagogickú spôsobilosť.

   V zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené:

   § 8

   (1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť)

   § 60

   Spoločné ustanovenia

   (2) Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   § 61

   Prechodné ustanovenia

   (3) Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


zmluva na dobu určitú???

Odpovedať
 • avatar
  Dada
  Práca 28. 02. 2013 17:30:10

  Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to s pracovnou zmluvou. Kvalifikovaná učiteľka prijatá na zastupovanie učiteľky na materskej dovolenke. Po 3 rokoch táto nenastúpila nakoľko mala rizikové tehotenstvo a momentálne je na ďalšej materskej dovolenke. Má nárok na svoje pracovné miesto aj po skončení tejto ďalšej MD? v podstate by to bolo po 6,5 rokoch.Alebo je možné dať zastupujúcej učiteľke zmluvu na dobu neurčitú? Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 02. 2013 22:14:18

   Príjemný dobrý deň,

   v Zákonníku práce je uvedené nasledovné:

   Zákaz výpovede
   § 64

   Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to
   c) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

   § 157

   (1) Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1, a zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1.

   (2) Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

   § 48
   Pracovný pomer na určitú dobu

   (4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu
   a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Ďakujem

Odpovedať
 • avatar
  Ľudmila
  Ostatné 27. 02. 2013 23:26:48

  Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie