Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

učiteľky v MŠ

Odpovedať
 • avatar
  petrik
  Školstvo 28. 01. 2013 18:10:47

  Prosím,od ktorého roku musia mať učiteľky v MŠ vysokoškolské vzdelanie?Pracujem ako učiteľka v MŠ a neviem sa rozhodnúť či ešte ísť študovať,či nie.A hlavne dokedy to je treba.Ďakujem za info.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 01. 2013 08:55:11

   Príjemný dobrý deň,

   Od 1. 10. 2010 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy sú uvedené v prílohe č. 1, v časti I. Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy je aj v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vysokoškolské vzdelanie druhého, prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie (§ 7 ods. 2 písm. b).

   V uvedenom zákone je uvedené:

   § 8

   (1) Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť)

   § 60

   Spoločné ustanovenia

   (2) Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia a najneskôr do štyroch rokov pracovného pomeru je povinný ho ukončiť v súlade s § 8 ods. 2.

   § 61

   Prechodné ustanovenia

   (3) Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších predpisov, doplní si ho do 31. decembra 2013.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  lucia
  Školstvo 27. 01. 2013 22:48:20

  Dobry vecer, prosim Vas o poskytnutie informacie.
  Mam ukoncene VS vzdelanie II. stupna v odbore socialna praca. Hladam si pracu ako vychovavatelka v skolskom internate.
  Ake by malo byt spravne zaradenie na podanie si prihlasky na DPS?
  3.2 Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti pre vychovávateľov pre školy a školské zariadenia
  alebo
  3.3 Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti pre učiteľov pedagogických a sociálnych akadémií

  Takto je rozdelene vzdelavanie na DPS na UK Bratislava, pricom 3.3 je urcene pre VS odbor socialna praca.

  VS zdravotnictva a socialnej prace v Bratislave poskytuje DPS na ziskanie pedagogickej sposobilosti na vyucovanie predmetu socialna praca pre ucitelov pedagogickych a socialnych akademii.

  Ak by som si podala prihlasku na vzdelavanie na doplnenie kvalifikacnych predpokladov pre ziskanie pedagogickej sposobilosti pre ucitelov pedagogickych a socialnych akademii, s takto ziskanym DPS by som splnala kvalifikacnu poziadavku pre pracu vychovavatela v skolskom internate?
  Nikde vo vyhlaske nie je napisane ake DPS? Alebo je to jedno?
  Perspektivne uvazujem absolvovat rozsirujuce studium nejakeho aprobacneho predmetu, popripade ak by som nenasla pracu, tak studium specialnej pedagogiky pre pracu v detskom domove, z toho dovodu potrebujem vediet spravne zaradenie.
  Za odpoved Vam dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 01. 2013 08:54:27

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Podľa prílohy č. 1, časť XIII. písm. A, bod 14 uvedenej vyhlášky je splnením kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti vychovávateľa školského internátu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nepedagogického zamerania a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ). DPŠ je povinný absolvovať každý absolvent nepedagogického študijného odboru v lehote stanovenej § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (DPŠ) je povinný začať do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca, resp. do dvoch rokov od získania vysokoškolského vzdelania nepedagogického smeru a do štyroch rokov toto štúdium úspešne ukončiť. Ak zamestnanec do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca toto štúdium nezačne, zamestnávateľ bude povinný uplynutím dvoch rokov trvania tohto pracovného pomeru v zaradení pedagogického zamestnanca pracovný pomer s týmto zamestnancom ukončiť.

   K vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa nie je možné absolvovať DPŠ pre vychovávateľov. K vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa je potrebné absolvovať DPŠ na vyučovanie predmetov, ktoré nadväzujú na absolvovaný študijný odbor a vykonané štátne záverečné skúšky. Vo Vašom prípade je potrebné absolvovať DPŠ zamerané na vyučovanie predmetu sociálna práca. Jeho absolvovaním splníte kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu sociálna práca a aj na výchovnú činnosť v školskom internáte.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Zaradenie zamestnanca do pl. triedy

Odpovedať
 • avatar
  Anabela
  Školstvo 25. 01. 2013 20:03:24

  Dobrý deň.
  V máji r. 2012 som ukončila VŠ II. stupeň, v odbore špeciálna pedagogika. Následne na to, som dostala ponuku pracovať v rámci absolventskej praxi v súkromnej MŠ, kde sú integrovaný žiaci.
  Chcem sa opýtať, či sa mi obdobie AP započítava do adaptačného vzdelávania a v akej platovej triede som ako špeciálny pedagóg v MŠ a ako špeciálny pedagóg v ZŠ.
  Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 01. 2013 19:23:34

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Obdobie absolventskej praxe sa do adaptačného vzdelávania nezapočítava. Do adaptačného vzdelávania sa zaraďuje začínajúci pedagogický, resp. odborný zamestnanec, t.j. pedagogický, resp. odborný zamestnanec, ktorý nastúpil do prvého pracovného pomeru pedagogického, resp. odborného zamestnanca alebo zamestnanec, ktorý nastupuje do pracovného pomeru u nového zamestnávateľa a u predchádzajúceho zamestnávateľa adaptačné vzdelávanie neskončil, t.j. neukončil úspešne.

   Počas zaradenia do kariérového stupňa začínajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec, t.j. počas doby adaptačného vzdelávania, Vám bude prináležať zaradenie do 9. platovej triedy a zároveň Vám bude prináležať príplatok začínajúceho pedagogického, resp. odborného zamestnanca. Ukončením adaptačného vzdelávania sa Vám vyplácanie uvedeného príplatku zastaví.

   Ak budete vykonávať v materskej škole alebo v základnej škole činnosť odborného zamestnanca, školského špeciálneho pedagóga, bude Vám prináležať zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva, aj po ukončení adaptačného vzdelávania vzhľadom k tomu, že nesplníte osobitnú kvalifikačnú požiadavku stanovenú vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej školský špeciálny pedagóg, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika, musí mať aj najmenej 5 rokov odbornej činnosti alebo pedagogickej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Takéto zaradenie do platovej triedy Vám bude prináležať až do splnenia osobitnej kvalifikačnej požiadavky, t.j. do získania 5-ich rokov uvedenej praxe. Po získaní praxe Vám bude prináležať zaradenie do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  anka
  Školstvo 20. 01. 2013 20:21:22

  Vyučujem v špeciálnej triede ZŠ .. Mám nárok aj na ďalšie finančné príspevky cca 1,50 - 2 Euro za každú vyuč. hodinu ?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 01. 2013 20:40:28

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Z otázky nie je jasné, o aké finančné nároky sa uvedenej pani učiteľke jedná. Všetky finančné nároky, ktoré vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu učiteľa, upravuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prvom rade je nutné uviesť, že podľa uvedeného zákona sa pedagogickým zamestnancom špeciálnych tried základných a stredných škôl, špeciálnych škôl a škôl a školských zariadení pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením určuje tarifný plat z pracovnej triedy dva, v ktorej sú tarifné platy vyššie, ako sú tarifné platy v pracovnej triede jeden. Teda tarifný plat tejto skupiny zamestnancov je vyšší, napr. pri plate z 10. platovej triedy je to o 39,50 eura viac, ako je plat určený z pracovnej triedy jeden. Tým sú samozrejme vyššie aj všetky príplatky, ktoré sa učiteľom určujú z tarifného platu, napr. zvýšenie platovej tarify za prax, príplatok za činnosť triedneho učiteľa, príplatok za činnosť uvádzajúceho učiteľa, kreditový príplatok a pod.

   Ak má pisateľka na mysli príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak tento príplatok sa poskytuje učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30 % individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede stanoveného školským zákonom, ak v triede nepôsobí asistent učiteľa. Vzhľadom k tomu, že pisateľka vyučuje v špeciálnej triede a nie v triede s integrovanými žiakmi, nárok na uvedený príplatok pisateľke nevzniká. Iné odlišné nároky učiteľom špeciálnych tried oproti učiteľom tried pre intaktné deti zákon neupravuje.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


kredity

Odpovedať
 • avatar
  lucia
  Školstvo 19. 01. 2013 00:34:37

  Dobry vecer,,
  prosim Vas, mozem poziadat riaditelku o priznanie kreditov za studijny odbor specialna pedagogika (kod 7518 7-vyssie odborne vzdelanie)? Je mozne toto studium chapat ako rozsirujuce studium? (v nadvaznosti na ziskane stredoskolske vzdelanie-ucitelstvo a vychovavatelstvo pre MS). Zatial pracujem v materskej skole, kde sme mali iba jedenkrat integrovane deti, v sucasnosti nemame. Vychadzam zo Zb. z. č. 390/2011.
  Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 01. 2013 19:21:55

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Rozširujúce štúdium je upravené v § 8a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štúdium špeciálnej pedagogiky je štúdium na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona na získanie spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti v špeciálnom školstve. Podľa § 47 ods. 3 uvedeného zákona, ktorý upravuje, za ktoré štúdiá nie je možné získať kredity, štúdium podľa § 8 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona je jedným z týchto štúdií, čiže je to štúdium, za ktoré nie je možné získať kredity. Z uvedeného vyplýva, že za štúdium špeciálnej pedagogiky Vám nevzniká nárok na priznanie kreditov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


socialna praca

Odpovedať
 • avatar
  lucia
  Školstvo 18. 01. 2013 18:42:11

  Dobry den,
  pracujem ako ucitelka MS. Mam zaujem pracovat ako vychovavatelka v skolskom internate. Mam 10 rokov pedagogickej praxe, skoncenu strednu skolu ucitelstvo pre materske skoly a vychovavatelstvo, vyssie odborne vzdelanie specialnej pedagogiky ukoncene absolutoriom a magisterske studium socialnej prace.
  Na zaradenie do 10. PT na pozicii vychovavatela v SI je postacujuce VS studium socialnej prace (ako neucitelsky odbor), alebo je potrebne doplnit ho o DPS na vyucovanie predmetov v nadvaznosti na vystudovany odbor? Neviem ci mi bola spravne poskytnuta informacia, ze k VS II. stupna odbor socialna praca nie je potrebne DPS, nakolko pocas studia tento odbor zahrnal predmety ako psychologia, socialna pedagogika, biologia, ale podotykam, neboli statnicovymi predmetmi. V akom pravnom predpise by mohla byt tato informacia zahrnuta? Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 01. 2013 00:18:53

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedenej vyhlášky je splnením kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti vychovávateľa školského internátu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa aj nepedagogické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia. Doplňujúce pedagogické štúdium je povinný absolvovať každý absolvent nepedagogického študijného odboru v lehote stanovenej v § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (DPŠ) je povinný začať do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca, resp. do dvoch rokov od získania vysokoškolského vzdelania nepedagogického smeru a do štyroch rokov toto štúdium úspešne ukončiť. Ak zamestnanec do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca toto štúdium nezačne, zamestnávateľ bude povinný uplynutím dvoch rokov trvania tohto pracovného pomeru v zaradení pedagogického zamestnanca pracovný pomer s týmto zamestnancom ukončiť. Vzhľadom k tomu, že na výkon činnosti vychovávateľa spĺňate kvalifikačný predpoklad na úrovni úplného stredného vzdelania, zamestnávateľ vo Vašom prípade s Vami pracovný pomer z dôvodu neabsolvovania DPŠ neukončí. Ak Vám plynie dvojročná lehota (od ukončenia VŠ vzdelania druhého stupňa) na začatie doplňujúceho pedagogického štúdia, považujete sa počas plynutia uvedenej lehoty za kvalifikovanú vychovávateľku školského internátu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa so zaradením do 10. platovej triedy. Ak uvedená lehota už uplynula, považujete sa až do ukončenia DPŠ za nekvalifikovanú vychovávateľku školského internátu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa so zaradením do 9. platovej triedy.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Rigorózna skúška

Odpovedať
 • avatar
  Alenka
  Odborní zamestnanci 17. 01. 2013 11:55:53

  Dobrý deň!
  Odborný pedagogický zamestnanec vykonal rigoróznu skúšku dňa 23.04.2010. 3 roky praxe dosiahol dňa 17.12.2012.Zamestnanec má nárok na získanie 60 kreditov alebo sa od 01.01.2013 zaradí do kariérového stupňa s prvou atestáciou podľa §27 Zz č.317/2009?
  Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 01. 2013 00:11:51

   Príjemný dobrý deň,

   v zákone č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedené nasledovné:

   § 27
   Kariérový stupeň

   (5) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal
   a) prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo
   b) druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.
   Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj odborný zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky odbornej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho odbornej činnosti.

   § 47a
   Priznávanie a uznávanie kreditov

   (5) Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej skúšky.

   § 61a
   Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

   (2) Odborný zamestnanec, ktorý ku dňu 31. októbra 2009 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal rigoróznu skúšku vo svojom alebo príbuznom odbore, sa od 1. januára 2012 považuje za odborného zamestnanca s prvou atestáciou.

   (3) Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal rigoróznu skúšku môže požiadať o vykonanie prvej atestácie najneskôr do 31. decembra 2012.

   (10) Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Rigorózne konanie

Odpovedať
 • avatar
  Viktoria
  Školstvo 16. 01. 2013 22:01:27

  Dobrý večer, neuspela som v rigoróznom konaní na UMB v BB v študijnom odbore Učiteľstvo technických odborných predmetov. Chcela by so sa spýtať, či mám ešte možnosť úspešného ukončenia rig. konania na inej, a ak áno, na akej VŠ. Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 09:06:53

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   O informáciu, či môžete vykonať opravnú rigoróznu skúšku na vysokej škole, kde ste v rigoróznom konaní neuspeli, požiadajte príslušnú vysokú školu, na ktorej ste skúšku vykonávali. Rozhodnutie o povolení vykonať opravnú rigoróznu skúšku je v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútornými predpismi.

   Vykonať opravnú rigoróznu skúšku na inej vysokej škole nie je možné. Na inej vysokej škole musíte absolvovať celé rigorózne konanie znovu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  Andrea
  Školstvo 16. 01. 2013 17:06:14

  Dobrý deň,Mám ukončené bakalárske vzdelanie, ako majterka odborného výcviku,rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre majstrov ODV, na UK v BA, maturitu podnikanie v poľnohospodárstve, vyučný list pre odbor v záhradníctve a vyučný list pre sanitárstvo.Vzhľadom na to, že pracujem ako majsterka odborného výcviku pre mládež s MR a poruchami správania chcem si dorobiť magisterské štúdium na nejakej fakulte, Prosím Vás, poraďte mi, kde?Obvolala som fakulty, len neviem či tie správne s negatívniu odpoveďou,Nevadilo by mi, keby som robila i nejaké rozdielové skúšky,Nerobí mi problém i zmena zamestnania, len si chcem dorobiť na základe môjho vzdelania Mgr. štúdium,Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 09:05:39

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Ak chce pisateľka vykonávať činnosť majstra odbornej výchovy (MOV) na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, musí absolvovať vysokoškolské štúdium druhého stupňa v tom študijnom odbore alebo v príbuznom odbore toho študijného odboru, v ktorom chce vykonávať činnosť MOV, napr. ak chce vykonávať MOV v odbore záhradníctvo, musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v tomto alebo príbuznom študijnom odbore. Ak chce vykonávať činnosť MOV pre sanitárov, je potrebné získať vzdelanie napr. v študijnom odbore ošetrovateľstvo. O tom, či jej získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy umožní vysoká škola zvýšiť na magisterské, je v kompetencii vysokej školy, preto je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o informáciu na príslušnú vysokú školu, ktorá poskytuje vzdelanie v jej vybranom študijnom odbore. Takisto má možnosť zvýšiť si získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy pokračovaním v magisterskom štúdiu v študijnom programe učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním na odbor (s vykonaním príslušnej štátnej skúšky), v ktorom chce vykonávať činnosť MOV. Poznamenávame, že absolvovaním uvedeného magisterského štúdia v študijnom odbore technická výchova nesplní kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti MOV na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vychovávateľka v ŠKD

Odpovedať
 • avatar
  Lucia
  Školstvo 16. 01. 2013 16:46:26

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môžem pracovať v ŠKD na pozícií vychovávateľ, ak mám ukončené bakalárske štúdium v odbore sociálna pedagogika. ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   17. 01. 2013 09:01:44

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických a odborných zamestnancov upravuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Kvalifikačné predpoklady vychovávateľov upravuje časť XIII. prílohy č. 1 uvedenej vyhlášky. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika nie je splnením kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti vychovávateľa ŠKD. Ak Vás zamestnávateľ prijme do pracovného pomeru, budete posudzovaná ako vychovávateľka s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a to aj po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré je v stanovenej lehote povinný absolvovať každý pedagogický zamestnanec, ktorý získal nepedagogické vzdelanie.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie