Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Otázka

Odpovedať
 • avatar
  alenadubovska
  ISTP 26. 07. 2013 15:27:25

  Dobrý deň. chcem sa len opýtať či do 15.08.2013 bude program pripravený tak, aby sa dal osobný dotazník vytlačiť ? 16.08 totiž idem sa "hlásiť na ÚP" a ak ma sfúkne, že som to nepriniesla vytlačené, tak jej odporučím nech sa obráti na Vás.

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 07. 2013 15:43:05

   Príjemný dobrý deň pani Dubovská,

   na sprístupnení možnosti tlače vyplneného osobného profilu aktuálne pracujeme. Do Vami uvedeného dátumu by tlač profilu mala byť funkčná. Za porozumenie ďakujeme.

   S pozdravom
   Jakub Žabka

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 07. 2013 22:31:23

   Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný víkend. Dubovská


 • avatar
  alena stehlikova
  ISTP 26. 07. 2013 11:22:43

  nemôžem vytlačiť dotaznikl

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 07. 2013 15:41:12

   Dobrý deň,

   na sprístupnení možnosti tlače vyplneného osobného profilu aktuálne pracujeme. Profil si bude možné vytlačiť po kliknutí na "Náhľad profilu" v ľavej časti stránky, kde bude zobrazený kompletný vyplnený profil. Za dočasnú nemožnosť štandardizovanej tlače profilu sa Vám ospravedlňujeme.

   S pozdravom
   Jakub Žabka


Pripomienka k obsahu článkov

Odpovedať
 • avatar
  Jarmila Jurčáková
  ISTP 26. 07. 2013 10:46:39

  Pri pozeraní článkov, ktoré sa týkajú zákona o službách zamestnanosti som zistila, že nemáte aktualizované informácie. Zákon sa od 01.05.2013 menil a bolo by dobré tieto články aktualizovať, aby nedošlo k poskytovaniu nesprávnych informácií.

  S pozdravom

  Jarmila Jurčáková, ÚPSVaR Čadca

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   26. 07. 2013 15:45:40

   Príjemný dobrý deň pani Jurčáková,

   ďakujeme za upozornenie. Články z oblasti legislatívy sa budeme snažiť v čo najkratšom čase aktualizovať.

   S pozdravom
   Jakub Žabka


Tlačiť

Odpovedať
 • avatar
  siroka.anna
  ISTP 24. 07. 2013 14:02:22

  Dobrý den,
  moja sprostredkovatelka mi kazala sa zaregistrovat a vyplnene konto jej vytlačit..ale neviem najst kde je taka možnosť.
  Dakujem
  Siroká

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   24. 07. 2013 14:34:25

   Dobrý deň pani Široká,

   registrácia, ako aj vyplnenie osobného profilu sú možné nasledovným spôsobom. Zaregistrujete sa kliknutím na Prihlásenie vpravo hore a následne na Prosím, zaregistruje sa a výberom možnosti Bežný používateľ. Potom kliknite na svoje meno v pravej hornej časti stránky a následne na štvorcovú ikonku Osobný profil.

   Alebo nasmerujte kurzor myši na svoje meno v pravej hornej časti stránky a na bielom okne, ktoré sa zobrazí, vyberte Osobný profil. Prvý dotazník, ktorý sa zobrazí, sú Základné údaje. Keď vyplníte všetky položky (Základné údaje, Vzdelanie, Prax, Zručnosti, schopnosti, Osobnostné predpoklady, Zdravotné obmedzenia), je možné v ľavej časti stránky kliknutím na "Náhľad profilu" si nechať zobraziť kompletný vyplnený profil. Aktuálne sa v ňom však nezobrazujú všetky vyplnené položky, na náprave tohto technického stavu pracujeme. Preto Vás poprosíme s tlačou vyplneného profilu zatiaľ počkať. Za porozumenie ďakujeme.

   S pozdravom
   Jakub Žabka


Pracovná doba vychovávateľa v detskom domove

Odpovedať
 • avatar
  Mária
  Školstvo 22. 07. 2013 20:18:38

  Dobrý deň.
  18.6.2013 som Vás prosila o pomoc pri riešení moje situácie v oblasti pracovnej doby. Ešte som nedostala odpoveď a s ostatnými kolegami máme situáciu už neúnosnú. Môžem poprosiť o urgenciu nášho dopytu? Ďakujem Mária

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   24. 07. 2013 14:10:12

   Dobrý deň prajem,

   Vaše otázky evidujeme, žiaľ zatiaľ sme nedostali odpoveď od spolupracujúceho odborníka z MŠVVaŠ SR. Akonáhle získame vyjadrenie, budeme Vás informovať.

   V každom prípade, ak máte podozrenie, že Váš zamestnávateľ nepostupuje v súlade s právnymi predpismi SR, odporúčam Vám obrátiť sa aj na príslušný inšpektorát práce.

   S pozdravom
   Jakub Žabka

   Tak podarilo sa nakoniec získaťstanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Podľa údajov uvedených vo Vašej otázke vykonávate v detskom domove činnosť pedagogického zamestnanca – vychovávateľa. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov ustanovuje § 3 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, v ktorom si pedagogický zamestnanec vykonáva prípravu na výkon pedagogickeju činnosti. Uvedený zákon sa vzťahuje aj na pedagogických zamestnancov detských domovov. Detské domovy, ako zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú v zákone legislatívnou skratkou označené ako školské zariadenia a vzhľadom na predmet činnosti sa posudzujú tak isto, ako špeciálne výchovné zaradenia rezortu školstva.

   Z uvedeného vyplýva, že pracovný čas pedagogických zamestnancov sa delí na čas, v ktorom pedagogickí zamestnanci plnia základný úväzok vykonávaný priamou výchovnou činnosťou alebo priamou vyučovacou činnosťou a čas, v ktorom vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Uvedené rozdelenie pracovného času je upravené hore uvedeným zákonom, ktorý sa vzťahuje aj na pedagogických zamestnancov detských domovov a je pre zamestnávateľa záväzné.

   Rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť (ďalej len "základný úväzok") je ustanovený nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a rozsah priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z.z. Podľa uvedeného nariadenia vlády základný úväzok vychovávateľa detského domova (v nariadení vlády uvedený pod názvom – vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb, ktorý označuje všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR) je 30 až 32 hodín týždenne. Ak vychovávateľ vykonáva priamu výchovnú činnosť nad základný úväzok stanovený uvedeným nariadením vlády SR. jedná sa, v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z., o prácu nadčas. Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou pedagogických zamestnancov je zamestnávateľ povinný upraviť v pracovnom poriadku.

   Záverom poznamenávame, že pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien je zamestnávateľ povinný dodržiavať aj príslušné ustanovenia Zákonníka práce, týkajúce sa pracovného času a jeho rozvrhnutia.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Rigorozna skuska a kredity

Odpovedať
 • avatar
  Renata
  Školstvo 22. 07. 2013 19:36:09

  Dobry den,
  pracujem ako vychovavatelka v skolskom internate. Mam VS. II. stupna v odbore socialna praca. Ak si urobim rigoroznu skusku v odbore socialna praca, budu mi priznanane kredity - konkretne 60 kreditov? Nasledne mozem pouzit tieto kredity na vykonanie 1. atestacie?
  Dakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   24. 07. 2013 14:01:14

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Na výkon činnosti vychovávateľa školského internátu je splnením kvalifikačného predpokladu aj nepedagogické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia v lehote stanovenej § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doplňujúce pedagogické štúdium podľa uvedeného ustanovenia zákona je zamestnanec povinný začať do dvoch rokov od prvého pracovného pomeru pedagogického zamestnanca a do štyroch rokov je povinný toto štúdium úspešne ukončiť. Lehotu na začatie uvedeného štúdia po 1.11.2009 nie je možné odpustiť, tzn., že ak zamestnanec nezačne doplňujúce pedagogické štúdium v zákone stanovenej lehote, zamestnávateľ je povinný s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer. Pedagogickí zamestnanci, ktorí mali uvedené štúdium ukončiť pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z.z., majú prechodným ustanovením zákona č. 317/2009 Z.z., t.j. podľa § 61 ods. 3 zákona, toto štúdium ukončiť najneskôr do 31.12.2013.

   Za vykonanú rigoróznu skúšku Vám bude prináležať 60 kreditov odo dňa nasledujúcom po dni vykonania rigoróznej skúšky v prípade, ak ste k uvedenému dňu získali minimálne tri roky pedagogickej praxe. Ak nemáte ešte tri roky pedagogickej praxe, 60 kreditov Vám bude prináležať odo dňa získania troch rokov pedagogickej praxe. Za získané kredity Vám bude prináležať kreditový príplatok od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom ste získali potrebný počet kreditov. Uvedené kredity môžete použiť aj na vykonanie atestácie. Dňom vykonania atestácie strácajú uvedené kredity platnosť, to znamená, že dňom vykonania atestácie Vám zamestnávateľ zastaví vyplácanie kreditového príplatku.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Ako poslem ziadost o prijatie do pracovneho pomeru

Odpovedať
 • avatar
  Tomáš Liška
  ISTP 22. 07. 2013 13:49:58

  ako poslem mail- ziadost o prijatie do pracovneho pomeru na inu emailovu adresu

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 07. 2013 16:19:02

   Dobrý deň pán Liška,

   z Vašej otázky mi nie je celkom zrejmé, čo myslíte pod zaslaním e-mailu / žiadosti o prijatie do pracovneho pomeru na inú e-mailovú adresu.

   Zaslať životopis zamestnávateľovi spolu so sprievodným textom (žiadosťou o prijatie do zamestnania) je možné po kliknutí na modré tlačidlo "Poslať životopis" v spodnej časti zverejneného inzerátu voľného pracovného miesta, ktoré nájdete v rámci nástroja "Voľné pracovné miesta" po kliknutí na príslušné tlačidlo na modrej lište v hornej časti stránky. V prípade, ak by ste si chceli nechať preposlať žiadosť o prijatie do zamestnania do vlastnej e-mailovej schránky, je potrebné v okne, kde zasielate životopis spoločnosti, zaškrtnúť okienko pri texte "Poslať mi kópiu na môj e-mail".

   S pozdravom
   Jakub Žabka


Oprava

Odpovedať
 • avatar
  jaroslav 123
  ISTP 22. 07. 2013 12:29:51

  ako si opravím prihlasovacie meno keď si ho chcem zmeniť alebo opraviť dá sa to ??

  ako sa úplne odhlásim a odstránim z tejto registrácie ked už nemám záujem byť v registrácií ??

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 07. 2013 16:32:55

   Dobrý deň prajem,

   používateľské meno štandardne nie je možné zmeniť. Heslo si však môžete kedykoľvek upraviť. Po prihlásení do ISTP kliknite na štvorcovú ikonku „Registračné údaje“ a do políčok heslo a overenie hesla napíšte požadované nové heslo. Položku „Registračné údaje“ si môžete zobraziť aj nasmerovaním kurzora myši na Vaše meno v pravej hornej časti stránky (zobrazuje sa po prihlásení do ISTP) a kliknutím na „Registračné údaje“ na bielom okne.

   V prípade požiadavky používateľa s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu vieme konto zrušiť my ako administrátor systému. Ak chcete zrušiť Vaše konto v ISTP, prosím, napíšte mi Vaše používateľské meno, prípadne e-mail, ktorý ste vyplnili pri registrácii (zabka@trexima.sk). Je našou povinnosťou v prípade Vašej požiadavky zabezpečiť likvidáciu osobných údajov v súlade s ustanovením § 13 zákona o ochrane osobných údajov.

   S pozdravom
   Jakub Žabka


Problém s prihlásením

Odpovedať
 • avatar
  Jozef Jančovič
  ISTP 21. 07. 2013 20:53:09

  Mám problém sa prihlásiť do konta na stránke www.istp.sk. Som dal prihlásiť a zadal som presne meno a heslo, no potom sa mi zobrazia že neprebehlo úspešne z dôvodu nesprávneho hesla. Skúsil som aj kliknúť na tlačidlo "zabudli ste heslo" a tam som dal presný email, a potom sa mi zobrazia že na môj email bude zaslané nové heslo, ale to som ani nedostal. Poraďte mi prosím vás?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 07. 2013 16:26:50

   Dobrý deň pán Jančovič,

   po neúspešnom prihlásení Vám systém povie, či ide o nesprávne vyplnené používateľské meno alebo heslo. V prípade, že sa Vám zobrazuje hláška, že ide o nesprávne vyplnené heslo, je skutočne potrebné kliknúť na „Zabudli ste heslo?“ a vyplniť Vaše používateľské meno alebo e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii. Ak e-mail obratom nepríde, skontrolujte, prosím, aj priečinok s nevyžiadanou poštou (spam), automaticky generované e-maily tam zvyknú niekedy skončiť. Heslo si môžete následne upraviť po prihlásení do systému kliknutím na „Registračné údaje".

   S pozdravom
   Jakub Žabka


Zverejnenie pracovnej ponuky organizácie MŽP SR

Odpovedať
 • avatar
  jana hruštincová
  ISTP 19. 07. 2013 09:13:06

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné na Vašej stránke - po predchádzajúcej
  registrácii - zverejniť ponuku práce bezplatne na 30 dní ako organizácia (MŽP SR).
  Ďakujem za odpoveď
  Hruštincová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 07. 2013 10:35:35

   Vážená p. Hruštincová,

   ako sme už spolu telefonicky hovorili, samozrejme, možnosť zverejnenia ponuky voľného pracovného miesta je možná po vyplnení registračných údajov zamestnávateľskej organizácie. Zverejnenie ponuky VPM je bezplatné, pričom dĺžka zverejnenia je neobmedzená. Ponuku si v systéme po obsadení pracovného miesta sami deaktivujete, pričom táto zostáva vo Vašom konte archivovaná pre prípad, že v budúcnosti by ste opätovne hľadali zamestnanca na danú pozíciu. Nebudete teda musieť vytvárať ponuku VPM nanovo, len si ju jednoducho znovu aktivujete.

   S pozdravom a želaním pekného dňa
   Jakub Žabka

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie