Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Otázky

Odpovedať
 • avatar
  Miroslav Marciš
  ISTP 01. 07. 2013 10:55:12

  Prosím o konkrétnu odpoveď:
  - koľko finančných prostriedkov stálo založenie tohto portálu daňových poplatníkov?
  - aký význam má pre nezamestnaných v tejto krajine uvedený portál?
  - uvedomujete si, že suplujete niečo čo už dlhodobo beží na nete?
  - koľko osôb sa zapodieva touto neproduktívnou činnosťou?
  !!!!!!

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 07. 2013 13:35:21

   Príjemný dobrý deň pán Marciš,

   zmluvu, na základe ktorej sa realizuje portál ISTP, možno nájsť štandardne v centrálnom registri zmlúv. Ak máte záujem si ju preštudovať, prosím, kliknite tu. Nájdete tu aj harmonogram, na základe ktorého sa realizujú konkrétne úlohy a odborné práce podľa jednotlivých fáz na roky 2012 – 2014. Každú realizačnú fázu (je ich celkovo 9) odovzdávame nášmu objednávateľovi (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) podrobnú správu o realizácii príslušnej fázy, v ktorej sú opísané všetky zrealizované práce v sledovanom období. V prípade vyžiadania Vám ich sprístupním.

   ISTP poskytuje nezamestnaným aktuálnu databázu voľných pracovných miest. Nájdete tu databázu voľných pracovných miest z portálu profesia.sk, z jednotlivých úradov práce, postupne pribúdajú voľné pracovné miesta od zamestnávateľov, ktorí môžu bezplatne inzerovať voľné pracovné miesta v ISTP. V rokovaní sme s portálom kariera.sk, teda našim cieľom je integrovať voľné pracovné miesta z rôznych zdrojov na jednom mieste, čo nezamestnaným uľahčí vyhľadanie voľného miesta.

   Cieľom ISTP je vytvoriť internetový nástroj, ktorý uľahčí ľuďom cestu za nájdením práce a pomôže zorientovať sa na trhu práce. Je možné si v ISTP vytvoriť osobný profil, na základe ktorého systém používateľovi odporučí, na ktoré zamestnania má najvhodnejšie predpoklady a odporučí oblasti na zlepšenie (napr. vo forme ďalšieho vzdelávania – kurzy). Do budúcna je hlavnou víziou ISTP vytvorenie možnosti sprístupniť svoj osobný profil zamestnávateľom hľadajúcim zamestnancov, na tomto momentálne intenzívne pracujeme. V súčasnosti sa ISTP napĺňa osobnými profilmi uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie. Zamestnávatelia budú môcť prezerať ich osobné profily (vrátane životopisov), ak súhlasili s ich uverejnením. Systém im poskytne vyhľadávanie vhodných uchádzačov pomocou filtra, v ktorom si zadefinujú kritériá, ktoré musí spĺňať budúci zamestnanec (napr. vzdelanie uchádzača; prax uchádzača; zručnosti, schopnosti uchádzača; osobnostné predpoklady uchádzača; zdravotný stav uchádzača; preferencie uchádzača). Následne systém zamestnávateľovi, po výbere z databázy sprístupnených osobných profilov, vygeneruje vhodných uchádzačov, ktorí majú najlepšie predpoklady na výkon pracovnej pozície podľa ním určených požiadaviek. Zamestnávateľ bude mať možnosť prezrieť si vybrané osobné profily potenciálnych kandidátov a následne ich jednoduchým spôsobom osloviť pomocou e-mailu (preddefinovaným formulárom) a pozvať na osobný pohovor.

   V ISTP nájdu používatelia aj množstvo poradenských článkov (ako napísať životopis či motivačný list) či aktuálne články z oblasti trhu práce a vzdelávania. Cez prednastavený formulár si možno vytvoriť európsku verziu životopisu.

   V Kartotéke zamestnaní nájdete viac ako 1 300 zamestnaní, dozviete sa, aké spôsobilosti, vedomosti a zručnosti sú vyžadované na kvalifikovaný výkon zamestnania, aké odbory je optimálne absolvovať, akými kurzami ďalšieho vzdelávania si možno zvýšiť predpoklady na kvalifikovaný výkon zamestnania, či je zamestnanie regulované nejakým právnym predpisom. K dispozícii sú informácie o požadovaných certifikátoch, osobnostných predpokladoch či informácie o zdravotných obmedzeniach. Pri vybraných zamestnaniach nájdete aj informácie o hrubých mesačných mzdách.

   Ďalší portál, ktorý by poskytoval takúto rozsiahlu databázu s opismi zamestnaní na Slovensku, neexistuje. Samozrejme je viacero pracovných portálov poskytujúcich pre zamestnávateľov inzerciu voľných pracovných miest, ide však o komerčné portály. Cieľom ISTP je vytvoriť konkurencieschopný pracovný portál, modernú štátnu agentúru, ktorá dosiahne líderstvo na trhu s voľnými pracovnými miestami. Všetky služby pre nezamestnaných či zamestnávateľov budeme vždy poskytovať bezplatne.

   Zoznam osôb a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na realizácii ISTP, nájdete tu.

   V súčasnosti na novej verzii ISTP intenzívne pracujeme, aby sme vyladili všetky nedostatky, verím, že keď nás navštívite o dva mesiace, budete spokojnejší. Robíme preto všetko, čo je v našich silách a verte, že to nie je neproduktívna, ale naopak veľmi náročná a veríme aj užitočná práca. V prípade ďalších otázok ma, prosím, neváhajte kontaktovať (hudec@trexima.sk, 02/33322209). Prajem Vám všetko dobré.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Poďakovanie

Odpovedať
 • avatar
  Ivan Lévai
  ISTP 01. 07. 2013 09:31:24

  Ďakujem pekne, pán Hudec za pomoc. Priezriem si tie stránky, hádam sa niečo pritrafí.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   01. 07. 2013 13:33:52

   Príjemný dobrý deň pán Lévai,

   v pohode, držím palce, aby sa Vám niečo podarilo nájsť.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Práca

Odpovedať
 • avatar
  Peter
  ISTP 28. 06. 2013 14:07:16

  Mám záujem vycestovať do zahraničia, najlepšie do Nórska. Vedeli by ste mi odporúčiť web stránky, alebo máte niečo v ponuke ?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 06. 2013 15:57:17

   Príjemný dobrý deň,

   odporúčam Vám si pozrieť stránky eures.sk a ec.europa.eu/eures.

   U nás momentálne evidujeme z Nórska tieto ponuky.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Odoslanie na upsvr.gov.sk

Odpovedať
 • avatar
  hladam
  ISTP 28. 06. 2013 13:13:50

  Dobrý deň,
  ako mám odoslať informáciu o odoslaní žiadosti o zamestnanie UPSVR o tom, že som odoslala žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom firme z ponuky Voľné pracovné miesta.
  Vraj to ide z vašej stránky "preposlať", dať jej celý tento balík, ktorý som poslala danej firme
  Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 06. 2013 13:03:02

   Príjemný dobrý deň,

   vybrané voľné pracovné miesto si viete preposlať na e-mail použitím tlačidla „Poslať priateľovi“. Keď kliknete na tlačidlo „Poslať životopis“ (aktívne momentálne u ponúk zo zdroja profesia.sk), môžete zakliknút checkbox „poslať mi kópiu e-mailu“, na základe čoho Vám príde na Váš e-mail kópia správy, ktorú ste poslali zamestnávateľovi reagujúc na vybrané voľné pracovné miesto.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Platová trieda

Odpovedať
 • avatar
  Aďa
  Školstvo 27. 06. 2013 22:06:40

  Dobrý deň.
  Chcela by som sa opýtať. Som absolvent a mám vyštudovanú špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých, II. stupeň VŠ. V akej platovej triede budem, resp. by som mala byť, keď budem ako vychovávateľka v špeciálnej základnej škole?

  Za odpoveď vopred ďakujem. Pozdravujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 06. 2013 15:47:17

   Príjemný dobrý deň,

   podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, spĺňate kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľa v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (Príloha č. 1, časť XIV., bod A., odsek 1.). Podľa uvedeného budete zaradená do platovej triedy 9, resp. 10 po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.

   Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť; v osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu predĺži. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec pri nástupe do
   a) prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, alebo
   b) pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa.

   Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak
   a) úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
   b) vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,
   c) vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, alebo
   d) vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu v zahraničí alebo na vysokej škole,
   e) vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy.

   Zaraďovanie vychovávateľov do platových tried vychádza z nasledovného – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda:

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7
   ÚSO – začínajúci – 7
   ÚSO – samostatný – 8
   ÚSO – s I. atestáciou – 9
   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8
   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8
   VŠ I. stupňa – samostatný – 9
   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10
   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9
   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9
   VŠ II. stupňa – samostatný – 10
   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11
   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vyžiadavka rozpisu VPM za úhradu

Odpovedať
 • avatar
  Ondrej Chovanec
  Ostatné 27. 06. 2013 15:50:27

  Vyžiadavka rozpisu voľných pracovných miest za úhradu.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 06. 2013 17:40:37

   Príjemný dobrý deň pán Chovanec,

   neporozumel som Vášmu dotazu, prosím, mohli by ste ho bližšie rozpísať. Ďakujem.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Brigáda

Odpovedať
 • avatar
  Ivan Lévai
  Ostatné 27. 06. 2013 13:44:21

  Dobrý deň. Chcem sa opýtať na nejakú brigádu v Ke . Mám 32 rokov, za sebou rôzne skúsenosti s viacerymi pracovyskamy. Moja priatelka má rizikové tehotenstvo a preto si hľadám brigádu a nie hpp.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 06. 2013 17:36:21

   Príjemný dobrý deň pán Lévai,

   odporúčam Vám prezrieť si nasledovné stránky:

   www.profesia.sk/brigady
   kariera.zoznam.sk/sk/pracovne-ponuky/brigady/
   www.brigada.sk
   www.zones.sk/studentske-brigady

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Info a zmena

Odpovedať
 • avatar
  Alexander B
  ISTP 27. 06. 2013 12:50:51

  Prosim Vas. Mozete mi zmenit v agentovi, aby mi prichadzali ponuky len z Bratislavy?
  Nejde to totiz na Vasej stranke narolovat nizsie na dané mesto.
  Agent sa vola: drakon
  Dakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 06. 2013 17:32:27

   Príjemný dobrý deň,

   prepísanie miesta výkonu práce by malo fungovať. Keď v položke Agenti kliknete na ceruzku, kliknite na Odobrať pri pôvodne definovanom mieste výkonu práce a následne vyberte nové miesto výkonu práce z rolovacej lišty. Ak by problém pretrvával, prosím, dajte mi vedieť (hudec@trexima.sk).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Pridať medzi ponuky

Odpovedať
 • avatar
  Adabar
  ISTP 27. 06. 2013 08:14:47

  Pre potreby pracovníčky Úradu práce potrebujem vytlačiť pracovné ponuky - pridané....
  včera aj dnes som rozposielala životopisy a vždy som klikla aj na pridať medzi ponuky...ale nič sa mi neeviduje

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 06. 2013 09:03:52

   Príjemný dobrý deň,

   skúsil som ta na svojom konte a funguje mi to. Keď si pozriete detail voľného pracovného miesta a kliknite na „Pridať medzi ponuky“, voľné pracovné miesto sa doplní do položky „Ponuky práce“. Nasmerujte kurzor myši na Vaše meno a priezvisko, resp. prihlasovacie meno v pravej hornej časti stránky a vyberte „Ponuky práce“. Tu by mala byť evidencia všetkých pracovných ponúk, ktoré ste si sem pridali kliknutím na tlačidlo „Pridať medzi ponuky“. Ak by problém pretrvával, prosím, dajte mi vedieť.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Vytlacenie/preposlanie osobného profilu

Odpovedať
 • avatar
  michaela13
  ISTP 26. 06. 2013 18:51:00

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, kde nájdem tie tlačidlá pre uloženie/ vytlačenie alebo preposlanie prehľadu osobného profilu na mail? V nápovedi máte uvedené že také niečo by sa malo s profilom dať urobiť. Ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   27. 06. 2013 08:56:10

   Príjemný dobrý deň,

   spomínané možnosti ešte nie sú v súčasnosti k dispozícii, ale určite ich v nasledujúcom období vytvoríme. Pomocník opisuje konečný stav, ako by to malo fungovať, doplnil som tam informáciu, že sa to pripravuje, ešte musíme vykonať potrebné programátorské práce. Ospravedlňujem sa za súčasné nedokonalosti, pracujeme na ich odstránení.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie