Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

Doplnenie kvalifikácie

Odpovedať
 • avatar
  Jana
  Školstvo 04. 01. 2013 18:10:33

  Dobrý deň pán Hudec. Najskôr Vám ďakujem za odpoveď zo dňa 3.1.2013 a chcela by som Vás poprosiť ešte o jednu informáciu. V zákone 317/2009 Z.z. sa hovorí v § 41 o kvalifikačnom vzdelávaní.V § 8 odsek 1 sa uvádza, že pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti si doplní kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu... Chcela by som Vás poprosiť o radu, ak by som si chcela doplniť kvalifikačný predpoklad na pedagogickú činnosť učiteľky v MŠ, kde a ako by som to mala urobiť?(neviem či tomu dobre rozumiem, či je potrebné štúdium na vysokej škole v odbore predškolská pedagogika alebo externé štúdium na strednej pedagogickej škole alebo iné. Ak mám vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor Pedagogika. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Jana.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   05. 01. 2013 19:32:09

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   V prvom rade je potrebné uviesť, že § 41 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1.1.2012 z uvedeného zákona vypustený, tzn. kvalifikačné vzdelávanie ako druh kontinuálneho vzdelávania bolo od uvedeného dátumu zrušené. Uvedené vzdelávanie je nahradené tzv. rozširujúcim štúdiom, ktoré je zadefinované v § 8a uvedeného zákona.

   Ak chcete pôsobiť ako učiteľka materskej školy, požadované vzdelanie na výkon uvedenej činnosti na úrovni úplného stredného vzdelania získate absolvovaním pomaturitného kvalifikačného štúdia učiteľstvo pre materské školy, napr. na pedagogickej a sociálnej akadémii alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii. Ak si k tomuto vzdelaniu doplníte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, splníte kvalifikačné predpoklady vzdelania na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Vysokoškolským štúdiom učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy samozrejme získate kvalifikačné predpoklady vzdelania aj na činnosť učiteľky prvého stupňa základnej školy a tiež vychovávateľky ŠKD. Kvalifikačné predpoklady vzdelania na činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získate aj absolvovaním vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore predškolská pedagogika. O informáciu, či je možné pokračovať v magisterskom štúdiu, teda vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa v študijnom odbore predškolská pedagogika, po absolvovaní vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom odbore pedagogika, požiadajte príslušnú vysokú školu, na ktorej chcete uvedené štúdium absolvovať.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


doplnenie kvalifikácie

Odpovedať
 • avatar
  Tamara
  Školstvo 02. 01. 2013 18:43:38

  Dobrý deň, vyštudovala som učiteľstvo 1.stupňa ZŠ a mám 9- ročnú pedagogickú prax na základnej škole- 1.stupeň. Momentálne sa pripravujem na 1. atestáciu. Mám doplnenú kvalifikáciu i o anglický jazyk B2 podľa SERR pre 1. stupeň. Stredoškolské vzdelanie mám gymnaziálne.Potrebovala by som si doplniť kvalifikáciu o učiteľstvo pre materské školy. Veľmi by som vám bola vďačná, keby ste mi poradili, ako by to bolo pre mňa najvhodnejšie, keďže už mám štátnice z pedagogiky i psychológie a absolvované odborné skúšky na univerzite. Poznám vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch pre materské školy, potrebovala by som poradiť, či nejestvujú nejaké vyrovnávacie skúšky alebo niečo podobné na doplnenie kvalifikácie pre MŠ k mojej aprobácii, pretože sa mi nechce študovať ešte raz niečo čo už som vyštudovala, keďže mnohé skúšky v sebe zahŕňali i predškolskú problematiku, ale bohužiaľ môj študijný odbor je definovaný len ako Učiteľstvo pre 1. stupeň zš. Dnes sa už volá elementárna a predškolská pedagogika, bohužiaľ pre mňa, nemala by som teraz starosti. Štúdium som ukončila v 2006. Ďakujem za radu, s úctou Tamara

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 01. 2013 22:18:54

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Na výkon činnosti učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa prílohy č. 1, časť I., písm. A, bod 11 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov je splnením kvalifikačného predpokladu aj úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii (PaSA) alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Vzhľadom na uvedené, a s prihliadnutím na skutočnosť, že ste získali úplné všeobecné vzdelanie na gymnáziu, na splnenie kvalifikačného predpokladu na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na výkon činnosti učiteľky materskej školy je potrebné absolvovať pomaturitné kvalifikačné štúdium učiteľstva pre materské školy na niektorej z uvedených stredných škôl, napr. na PaSA. 

   S pozdravom
   Pavol Hudec


pokračovanie v štúdiu

Odpovedať
 • avatar
  Jana
  Školstvo 02. 01. 2013 11:12:11

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu.Mám ukončené bakalárske štúdium v odbore Pedagogika na UMB BB. Chcela by som pokračovať v magisterskom štúdiu ale môžem pokračovať v odbore Predškolská pedagogika keď je to príbuzný odbor? Pracujem ako vychovávateľka ŠKD a chcela by som sa uplatniť aj ako učiteľka MŠ. Viem, že s odborom pedagogika to nemôžem. Za odpoveď ďakujem.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   03. 01. 2013 22:13:27

   Príjemný dobrý deň,

   kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť I.). Absolvovaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore pedagogika, špecializácia predškolská pedagogika (7501801) bez doplňujúceho pedagogického štúdia splníte kvalifikačný predpoklad na prácu učiteľky materskej školy. Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva však v súčasnosti žiadna škola nevyučuje spomínaný odbor: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JC/PREHLAD/VS/odborvs.xls.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Kvalifikácia

Odpovedať
 • avatar
  Ľuda
  Školstvo 26. 12. 2012 22:03:19

  Dobrý deň,
  prosím Vás o informáciu, kde mám možnosť prihlásiť sa na špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu úvod do sveta práce? Tento predmet učím na strednej škole (vraj nekvalifikovane) už niekoľko rokov, som absolventka EUBA + DPŠ.
  Ďakujem za Vašu odpoveď Ľuda

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   28. 12. 2012 15:14:45

   Príjemný dobrý deň,

   podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, je na vyučovanie predmetu úvod do sveta práce potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (príloha č. 1, časť VIII., písm. A., ods. 28.):

   - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo
   - učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo
   - učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom alebo
   - učiteľstvo odborných predmetov alebo
   - neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu úvod do sveta práce v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

   V súčasnom období metodicko-pedagogické centrá neposkytujú špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu úvod do sveta práce. Aktuálnu ponuku akreditovaných vzdelávacích programov nájdete tu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


 • avatar
  R.S.
  Školstvo 19. 12. 2012 23:08:28

  Dobry den prajem p. Hudec.

  chcem Vas poprosit o odpoved na nasledovnu otazku:

  Ucim ako MOV a ucitel vseobecne vzdelavacich predmetov na odbornom ucilisti internatnom pre mentalne postihnutu mladez v odbore stavebna vyroba so zameranim na murarske prace, 19 rokov a moj uvazok je nadpolovicna vacsina hodin su vseobecne vzdelavacie predmety a zvysok je odborny vycvik.chcem sa spytat ake by malo byt moje platove zaradenie ci co by bolo pre mna dobre dosiahnut maximum vzdelania i triedy platovej v mojom odbore.
  - mam vystudovanu strednu priemyselnu skolu stavebnu v ziline - maturita
  - stredne odborne uciliste stavebne - vyucny list
  - ukoncene BC v banskej bystrici v odbore majster odbornej vychovy
  - ukoncene 2 rocne rozsirujuce studium pre vysokoskolakov na VS Univerzita komenskeho v bratislave - specialna pedagogika mentalne postihnutych,ukoncene v roku 2010
  - ukoncene vysokoskolske studium mgr. na vs v ruzomberku v odbore - specialna pedagogika mentalne postihnutych

  vopred vam velmi pekne dakujem a prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a stastny novy rok 2013

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 12. 2012 10:03:41

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Vašu otázku:

   Vami získaným výučným listom na stavebnom odbornom učilišti (predpokladám, že v učebnom odbore murár), úplným stredným odborným vzdelaním, vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy, rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky a vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika mentálne postihnutých spĺňate kvalifikačné predpoklady vzdelania na výkon činnosti majstra odbornej výchovy v odbore vyučenia na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa na stredných školách a na odbornom učilišti a praktickej škole. Ako majstrovi odbornej výchovy na odbornom učilišti v odbore stavebná výroba s požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa Vám prináleží zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva, takisto ako majstrovi odbornej výchovy s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa.

   Ak vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika mentálne postihnutých, ktoré ste získali, je učiteľský študijný odbor, spĺňate kvalifikačné požiadavky vzdelania na vyučovanie v odbornom učilišti so zaradením do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva. Ak študijný odbor špeciálna pedagogika mentálne postihnutých je neučiteľský študijný odbor, ako učiteľovi odborného učilišťa Vám prináleží zaradenie do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


špecialnopedagogické poradenstvo

Odpovedať
 • avatar
  Bogi
  Ostatné 12. 12. 2012 09:15:25

  Dobrý deň, checla by som sa spýtať, že vypracované tézy na rozdielové prijímacie skúšky na špecialonopedagogické poradenstvo sa dá niekde nájsť na internete? ´Dakujem s pozdravom.

  počet odpovedí: 1

Sociálne služby a poradenstvo

Odpovedať
 • avatar
  Natália
  Ostatné 09. 12. 2012 22:09:32

  Zdravím Vás, chcela by som sa Vás opýtať, som študentkou 3. ročníka bakalárskeho študijného programu sociálne služby a poradenstvo a neviem presne akým magisterským štúdiom by som mala pokračovať v štúdiu ak by som sa chcela uplatniť na súde alebo na polícii, alebo akým smerom by som sa mala uberať ďalej zo štúdiom, aby som mala čo najväčšiu možnosť sa niekde uplatniť? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   10. 12. 2012 23:16:48

   Príjemný dobrý deň,

   optimálne odbory na uplatnenie sa na polícii sú zo skupiny 92 Bezpečnostné služby a 94 Neštátne bezpečnostné služby. Ide napr. o tieto odbory na II. alebo III. stupni:
   - bezpečnostná služba
   - bezpečnostná služba ;Pavol Hudec;
   613;1;612;;;;2012-12-04 19:45:40.608457;2012-12-17 22:25:23.82539;Odpoveď;;Príjemný dobrý deň,


 • avatar
  Edita
  Školstvo 07. 12. 2012 22:03:38

  Dobry den,
  Rada by som vedela ci je ukoncenie Bc. studia Ucitelstvo A.j.a literatury postacujuce na vyucbu A.j na 1stupni ZS.
  Dakujem
  Edita

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   09. 12. 2012 22:27:11

   Príjemný dobrý deň,

   podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


materska skola

Odpovedať
 • avatar
  zuzana
  Školstvo 07. 12. 2012 21:48:12

  dobry den chcela by som sa spytat.ked skoncim 2rocne pomaturitne studium ucitelstvo pe MS a vychovavatelstvo ktore bude ukoncene maturitnou skuskoumozem ucit v MS, Akceptuju tmaterske skolky alebo uprednostnuju titul, dakujem za odpoved

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   09. 12. 2012 22:16:11

   Príjemný dobrý deň,

   absolvovanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je splnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľov materskej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, časť I., písmeno D., odsek 4.).

   Na základe uvedeného ste spôsobilá na prácu učiteľky v materskej škole. Absolvovaný stupeň vzdelania ovplyvní Vaše zaradenie do platovej triedy.

   Zaraďovanie učiteľov materskej školy do platových tried je nasledovné – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7
   ÚSO – začínajúci – 7
   ÚSO – samostatný – 8
   ÚSO – s I. atestáciou – 9
   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8
   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8
   VŠ I. stupňa – samostatný – 9
   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10
   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9
   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9
   VŠ II. stupňa – samostatný – 10
   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11
   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   S pozdravom
   Pavol Hudec


majster odbornej vychovy mp

Odpovedať
 • avatar
  roman
  Školstvo 04. 12. 2012 07:45:09

  Dobry den prajem.ucim na odbornom ucilisti pre mentalne postihnutu mladez 20 rokov a chcem sa spytat na ake by malo byt moje platove zaradenie.
  Mam maturitu aj s vyucnym listom
  - ukoncene bc v banskej bystrici odbor Mov
  - ukoncene 2rocne rozsirujuce vzdelanie specialna pedagogika mp v ba
  - ukoncene Mgr V ruzomberku soecialna pedagogika mentalne postihnutych
  Dakujem za odpoved

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie