Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

otazka

Odpovedať
 • avatar
  Angelika Tkáčová
  Ostatné 06. 11. 2009 11:13:19

  Dobry den!

  Chcem sa opytat,ze cerstva absolventka VS 1.stupna v odbore osetrovatelsvto do akej platovej triedy patri?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   06. 11. 2009 13:03:46

   Príjemný dobrý deň pani Tkáčová,

   Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a katalógom pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme. Dôležité pri tom je, akú pracovnú činnosť zamestnanec vykonáva v rámci katalógu pracovných činností. Na konkrétnejšiu odpoveď by sme od Vás potrebovali vedieť, kde pracujete, resp. plánujete pracovať, lebo konkrétne určenie platovej triedy závisí od vykonávaných činností.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Svet práce

Odpovedať
 • avatar
  Ivan Konečný
  ISTP 29. 10. 2009 14:11:09

  Dobrý deň,

  Pokúsil som si stiahnuť encyklopédiu Svet práce z vašej stránky do počítača, ale ten súbor, ktorý sa mi stiahol je nefukčný a nejde mi otvoriť. Nevedeli by ste mi prosím poradiť?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   13. 11. 2009 16:17:39

   Príjemný dobrý deň pán Konečný,

   Sme veľmi radi za Váš záujem o projekt Svet práce. Problém môže byť dvojaký. Buď sa vyskytla chyba pri sťahovaní súboru, ktorý sa Vám stiahol neúplne. V tomto prípade si skúste súbor stiahnuť ešte raz. Stiahnutý súbor by mal mať okolo 650 MB, v prípade, že má menej, vznikla chyba pri sťahovaní a súbor máte neúplne stiahnutý. Jeden z ďalších dôvodov Vášho problému sa môže skrývať v tom, že stiahnutý súbor je „zazipovaný“ a na jeho „rozpakovanie“ je potrebné mať nainštalovaný program WinZip (prípadne WinRar), ktorý možno bezplatne stiahnuť na tejto stránke http://www.winzip.com/downwz.htm (http://www.win-rar.com/download.html). V prípade opakovaných problémov nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Brezinová

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Brezinová
  Bez kategórie 18. 10. 2009 19:58:09

  Ďakujem Vám za odpoveď a prajem veľa úspechov celému realizačnému tímu


Brezinová

Odpovedať
 • avatar
  Lenka Brezinová
  Školstvo 21. 09. 2009 11:32:22

  Dobrý deň. Prosím Vás o pomoc. Prednedávnom som nastúpila do zamestnania na pracovnú pozíciu vychovávateľka v detskom domove. Mám ukončenú VŠ 2.stupňa v odbore Sociálna práca a Sociálna pedagogika a hneď po škole som 10 mesiacov pracovala v Anglicku v domácnosti. Bolo mi však povedané, že na túto pozíciu nie som dostatočne kvalifikovaná a budem musieť študovať ešte špeciálnu pedagogiku. Naozaj mi na túto pozíciu nestačí Sociálna pedagogika a v akej platovej triede budem zaradená?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   12. 10. 2009 12:56:37

   Príjemný dobrý deň pani Brezinová,

   Odbor špeciálna pedagogika sa zaoberá teóriou a praxou výchovy, edukácie detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia, narušených komunikačných schopností, psychosociálneho narušenia alebo z dôvodu iných špecifických daností, porúch učenia a správania. Ak sa v detskom domove staráte aj o výchovu a vzdelávanie žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, môže Váš zamestnávateľ mať takúto požiadavku, keďže odbor špeciálna pedagogika je v takomto prípade považovaný za optimálne školské vzdelanie na výkon danej pozície. Bližšie informácie o tomto odbore môžete nájsť na týchto stránkach - http://ti.rafael.sk/skripta/D-Specialnapedagogika.doc

   http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2296

   Zaradenie zamestnanca do platovej triedy je závislé od náročnosti vykonávaných výchovno-vzdelávacích činností a dĺžky započítanej praxe na účely zvýšenia platovej tarify. Spôsob odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Problematiku zaradenia zamestnanca do platovej triedy upravuje § 5 zákona o odmeňovaní. Hlavnými kritériami zaradenia zamestnanca do platovej triedy je druh vykonávanej pracovnej činnosti a splnenie ustanovených kvalifikačných predpokladov.

   Na vykonávanie výchovno-vzdelávacích činností sa vyžaduje osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitným predpisom, ktorý ustanovuje potrebu kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov, je vyhláška Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

   Výchovno-vzdelávacie činnosti, ktoré vykonáva pedagogický zamestnanec (vychovávateľ), sú zaradené do 7. až 12. platovej triedy. Na ich vykonávanie je ustanovené úplné stredné odborné vzdelanie (7. až 9. platová trieda), vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (8. až 10. platová trieda) alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (10. až 12. platová trieda), odborná a pedagogická spôsobilosť (s výnimkou 7. platovej triedy) a pre 11. a 12. platovú triedu sa vyžaduje tiež vykonať kvalifikačnú skúšku.

   Zaradenie zamestnanca do platovej triedy je v kompetencii zamestnávateľa. Len zamestnávateľ vie posúdiť náročnosť a zložitosť pracovnej činnosti vykonávanej zamestnancom a na základe toho rozhodnúť o jeho zaradení do platovej triedy, a teda má aj zodpovednosť za správne uplatňovanie zákona.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA


Haslerka

Odpovedať
 • avatar
  Hašlerka Hašlerka
  Zdravotníctvo 20. 09. 2009 15:25:15

  Dobrý deň.

  Chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Potrebujem si spraviť kurz sanitára, ale len dialkovo. Pochádzam z okr. Púchov. Nemohli by ste mi poradiť kde najbližšie by som si mohla urobiť tento kurz. Informovala som sa aj v Pov. Bystrici na SZŠ, ale tam by som mohla len večerne, čo sa mi nedá.Chcela by som pracovať v zdravotníctve. Keďže mám ukončenú školu bez maturity, tak pravdepodobne sa môžem uplatniť len ako sanitárka. Alebo existuje ešte aj iná možnosť ako pracovať v zdravotníctve a doplniť si vzdelanie dialkovo? Ďakujem

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 09. 2009 13:52:23

   Príjemný dobrý deň,

   Vašu situáciu sme prekonzultovali so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov a jej zástupkyňa nám povedala, že na výkon akejkoľvek pozície z oblasti zdravotníctva treba odbornú spôsobilosť. Na výkon pozície sanitár je nutné absolvovať odbor na vybranej zdravotníckej škole (učebný odbor 5371 3 sanitár). Keďže pochádzate z okresu Púchov, odporúčame sa pozrieť na Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, ktorá vyučuje tento odbor diaľkovou formou (http://szstn.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1&). Ďalšiu možnosť predstavuje Stredná odborná škola zdravotnícka v Žiline, ktorá vyučuje tento odbor prostredníctvom večerného štúdia (http://www.szshlbokaza.edu.sk/) alebo Stredná odborná škola zdravotnícka v Považskej Bystrici poskytuje 1-ročné štúdium popri zamestnaní pre študijný odbor sanitár (http://www.szspb.tsk.sk/). V prípade bližších informácií odporúčame kontaktovať Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov (e-mail: info@sekmtp.sk, web: http://www.sekmtp.sk, tel.: 032/6494545), ktorá združuje vybraných zdravotníckych pracovníkov. Dúfame, že sme Vám aspoň trochu pomohli a vo Vašom pracovnom i osobnom živote Vám prajeme všetko najlepšie.

   S pozdravom,

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 09. 2009 20:08:02

   Dobrý deň.

   Ďakujem Vám za odpoveď. Konečne som sa dozvedela informácie, ktoré mi pomôžu ďalej. Ešte raz ďakujem.


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:49:39

  TEST


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:49:22

  TEST


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:39:58

  tt


 • avatar
  Pavol Hudec
  Bez kategórie 02. 09. 2009 11:39:18

  tt


kvalifikácia a tarifná trieda

Odpovedať
 • avatar
  Monika Bruncková
  Školstvo 22. 06. 2009 09:25:12

  Mám kvalifikáciu-rigorózna skúška z učiteľstva pre primárne vzdelávanie a štátnu skúšku z učiteľstva pre 1. stupeň základných škôl. Vyučujem na základnej umeleckej škole v tanečnom odbore. Prosím, akú kvalifikáciu potrebujem a do akej tarifnej triedy patrím? Ďakujem, Moniq

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 06. 2009 07:22:57

   Prajem Vám príjemný deň p. Bruncková,

   Vaša kvalifikácia úplne postačuje na kvalifikovaný výkon pozície Učiteľa základnej umeleckej školy. Podľa experta, ktorý nahodnocoval požiadavky pre túto pozíciu je pri Vašom optimálnom vzdelaní odporučený platový stupeň 9.

   S pozdravom

   Lucia Dítětová

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie