Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie

doplňujúce pedagogické štúdium

Odpovedať
 • avatar
  Gabriela Benedikovičová
  Školstvo 23. 08. 2010 18:58:57

  Dobrý deň,chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa mojej pedagogickej spôsobilosti.Ukončila som vzdelanie na Fif UK v Bratislave, odbor francúzština-portugalčina, tlmočníctvo, prekladateľstvo. Od r. 1992 učím francúzsky jazyk na strednej škole. V r. 1999 som absolvovala špecializačné a inovačné študium Obchodná francúzština a tiež niekoľko pedagogických stáží doma i vo Francúzsku.Potrebujem ešte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium aby som dokázala, že na svoju prácu som kvalifikovaná? (A propos, hlásila som sa naň 2 krát a neotvorilo pre malý počet uchádzačov. ) Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   24. 08. 2010 07:43:45

   Príjemný dobrý deň pani Benedikovičová,

   Kvalifikačné predpoklady pre učiteľa akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy (vrátane učiteľov cudzích jazykov) sú uvedené v časti VII, písmeno A, odsek 15, 16, 17 a 18 na základe časti XIX (učiteľ jazykovej školy), písmena A, odsek 1 vychádzajúc z vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Za predpokladu, že ste absolvovali štátnu záverečnú skúšku z príslušného jazyka na pedagogických, filozofických fakultách, resp. na katedrách jazykov univerzít, spĺňate kvalifikačný predpoklad na túto prácu a ďalšie doplňujúce pedagogické štúdium nie je potrebné (časť VII, písmeno A, odsek 17a).

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  slavka luczyova
  Školstvo 22. 08. 2010 08:13:33

  dobrý deň, chcela by som sa informovať, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená, ak učím na ŠZŠ. Mam ukončenú VŠ II. stupňa odb.predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. Som začínajúca učiteľka, predtým som pracovala ako vychovávateľka v detskom domove. Ďakujem za odpoveď slávka

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   23. 08. 2010 07:57:40

   Príjemný dobrý deň pani Luczyova,

   Z Vášho príspevku nám nie je zrejmé, či učíte na základnej škole prvého alebo druhého stupňa. Ak predpokladáme, že ste učiteľkou prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, tak podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, spĺňate kvalifikačný predpoklad pre túto pozíciu (časť IV, písmeno A, odsek 2).

   Zaraďovanie učiteľov ZŠ, SŠ, JŠ a špeciálnej školy do kariérových stupňov a platových tried vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Začínajúci pedagogický zamestnanec sa v tomto prípade zaraďuje do platovej triedy 9. Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérového stupňa upravuje § 27 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Darina Sokolová
  Školstvo 19. 08. 2010 10:00:08

  Príjemný dobrý deň pán Hudec. Ďakujem za Vašu odpoveď. Od 1.11.2009 som bola zaradená zamestnávateľom do 9 PT. O zaradenie do 10 PT som v septembri 2009 poziadala, ale moja poziadavka nebola akceptovaná. Prosím Vás, ako mám teraz postupovať? Môžem žiadať o doplatok zamestnávateľa? Ostávam s pozdravom

  D. Sokolová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 08. 2010 11:06:12

   Dobrý deň ešte raz pani Sokolová,

   Ja by som Vám odporučil písomne sa obrátiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Osobný úrad, Stromová 1, 813 30 Bratislava) a napísať im list s vysvetlením (prípadne aj poslať kópie dokladov o absolvovaní štúdia a pod.). Oni by Vám mali do 30 dní poslať odpoveď a ich stanovisko by malo byť záväzné aj pre Vášho zamestnávateľa. Podrobnejšie kontaktné informácie na ministerstvo nájdete aj na tejto stránke: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=143

   S pozdravom

   Pavol Hudec


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Darina Sokolová
  Školstvo 18. 08. 2010 15:14:24

  Mám ukončený 2.stupeň vzdelania v odbore: 1.1.4 pedagogika, štud. program: soc.pedagogika, ktorý nadväzoval na Bc.vychovávateľstvo.Pracujem 10 rokov ako vychovávateľka na ZŠ a štúdium som ukončila v roku 2009 v auguste. V dodatku k diplomu je uvedené, že absolvent je spôsobilý vykonávať funkcie sociálneho pedagoga, pedagoga voľného času, /kde patrí a výchova mimo vyučovania/ a samostatnú riadiacu prácu v školskej a sociálnej oblasti. Som vedená ako samostatný pedagogický zamestnanec. Do ktorej platovej triedy mám byť zaradená?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   19. 08. 2010 08:29:04

   Príjemný dobrý deň pani Sokolová,

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov (v tomto prípade vychovávateľov) do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa uvedených informácií ste splnili kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľov pre vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Samostatný pedagogický zamestnanec (v tomto prípade vychovávateľ) pre VŠ II. stupňa sa zaraďuje do platovej triedy 10.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Ďalšie štúdium

Odpovedať
 • avatar
  Martina Urbanová
  Školstvo 17. 08. 2010 21:16:03

  Ukončila som 2. stupen vzdelavania Mgr.- Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ na UMB študijny program predškolska a elementarna pedagogika. Mala by som zaujem o dalsie vzdelavanie ale v trochu inom odbore.Hladam co najrychlejsiu cestu. Je to však komplikovane ak nejde o pribuzny odbor.Zaujimala by ma psychologia alebo praca v ktorej by som sa mohla individualnejsie venovat dospelym/ detom. simpaticka mi bola Liecebna pedagogika, no pravdepodobne to nieje pribuzny odbor.. K ucitelstvu a aj k liecebnej pedagogike su pribuzne odbory specialna pedagogika, vychovavatelstvo a socialna pedagogika. je pre mna mozne robit rigoroznu skusky v tychto odboroch? AK by som spravila rigoroznu pracu v jednom z tychto odborov, je mozne aby som mohla studovat psychologicky smer, alebo aspon liecebnu pedagogiku (moznost- 3. roky na Mgr.) Alebo nepoznate nejaku moznost?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 08. 2010 07:12:16

   Príjemný dobrý deň pani Urbanová,

   Predkladáme Vám stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k Vašej otázke:

   Absolvovali ste 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania Mgr. – Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ na UMB, študijný program predškolská a elementárna pedagogika a máte záujem o ďalšie vzdelávanie v inom odbore. Ako uvádzate, k učiteľstvu sú príbuzné študijné odbory špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo aj sociálna pedagogika. V týchto študijných odboroch sa môžete uchádzať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

   Ak si však chcete ďalším vzdelávaním osvojiť nové vedomosti v inom odbore, môžete sa uchádzať o II. stupeň vysokoškolského štúdia (2-roky) v niektorom z uvedených príbuzných študijných odborov na vysokej škole, ktorá má priznané právo na jeho poskytovanie.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Jani Szabová
  Bez kategórie 31. 07. 2010 20:24:46

  Dobrý deň.Ďakujem za odpoveď,no chcela by som ešte doplniť,že ja ped.vzdelanie mám, je to uvedený 1.st.VŠ v B.B.,kde mám št.skúšku z pedag,psych.a did.,no ale z 2.st VŠ zamestnávateľ nevie že čo je to za odbor Spoľ.a BTS,no a každý odbor, ktorý sa na našej škole učí začína bezpečnosťou, a tiež aj v uč.odbore obch.prac.sú stroje a zariadenia.Myslím že je to príbuzný odbor.Za odpoveď ďakujem.


Sprievodca osobných vlakov a rýchlikov

Odpovedať
 • avatar
  Veronika Niska
  Ostatné 28. 07. 2010 15:58:30

  Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať na nejaké info. Som študentka Obchodnej akadémie na východnom Slovensku a rada by som na budúci rok začala pracovať ako sprievodkyňa v osobných vlakoch a rýchlikoch. Je to vôbec možné s mojím vzdelaním? Mám nejakú šancu, že túto prácu získam? Ak áno, aká mzda by ma čakala? Ďakujem

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 07. 2010 07:20:37

   Príjemný dobrý deň pani Niská,

   Optimálne školské vzdelanie na výkon pozície sprievodca vlakov osobnej dopravy je nasledovné:

   3762201 – stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore železničiar - dopravná cesta

   3762202 – stredné odborné vzdelanie s vyučením v odbore železničiar - obchodná činnosť

   Žiaden právny predpis však presne neurčuje kvalifikačné predpoklady pre sprievodcov vlakov osobnej dopravy.

   Podrobnejšie informácie o tejto pracovnej pozícii môžete nájsť na tejto stránke: http://www.istp.sk/ktp/sprievodca-vlakov-osobnej-dopravy-2852.php

   Do pozornosti Vám tiež dávame vyhlášku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe.

   Údaje o mzdách čerpáme z Regionálnej štatistiky ceny práce. Mzdy však uverejňujeme len v prípade, ak ich vypočítame z údajov aspoň od piatich respondentov a dvadsiatich zamestnancov. Údaj o mzde pre sprievodcu vlakov osobnej dopravy žiaľ nemáme k dispozícii.

   Dúfame, že Vám uvedené informácie aspoň trošku pomohli.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


zaradenie

Odpovedať
 • avatar
  Jani Szabová
  Ostatné 24. 07. 2010 15:40:00

  Dobrý deň.Prosím Vás o radu zaradenia do platovej triedy. Mám výučný list predavačka,VL záhradník, ÚSOV -vnútorný obchod, VŠ 1.stupňa pre MOV v B.Bystrici,VŠ 2.stupňa -na VŠP v Nitre- technická fakulta v odbore kvalita produkcie, študijný program Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov a štátnu skúšku mám z bezpečnosti technických systémov, manažérstva rizika, a spoľahlivosti technických systémov.Ako MOV s 1. st.VŠ, /Bc/ som bola zaradená v 9. triede ako samostatný MOV / prax do 26 rokov/. S ukončením 2.st.VŠ ma poverili viesť odborný výcvik - teda som ako hlavná MOV, a nechali ma v 9. platovej triede. Ako mám v tomto postupovať. Za odpoveď ďakujem

  počet odpovedí: 2
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 07. 2010 07:16:11

   Príjemný dobrý deň pani Szabová,

   Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z. ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady pre majstra odbornej výchovy sú uvedené v časti XI. tejto vyhlášky.

   Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov (učiteľ MŠ, vychovávateľ a MOV) do platových tried potom vychádza z tejto tabuľky – stupeň vzdelania, kariérový stupeň a platová trieda

   ÚSO – nekvalifikovaný – 7

   ÚSO – začínajúci – 7

   ÚSO – samostatný – 8

   ÚSO – s I. atestáciou – 9

   VŠ I. stupňa – nekvalifikovaný – 8

   VŠ I. stupňa – začínajúci – 8

   VŠ I. stupňa – samostatný – 9

   VŠ I. stupňa – s I. atestáciou – 10

   VŠ II. stupňa – nekvalifikovaný – 9

   VŠ II. stupňa – začínajúci – 9

   VŠ II. stupňa – samostatný – 10

   VŠ II. stupňa – s I. atestáciou – 11

   VŠ II. stupňa – s II. atestáciou – 12

   Podľa uvedenej tabuľky Vás ponechali v platovej triede 9 aj po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa z dôvodu nesplnenia pedagogickej spôsobilosti. Časť XI. (Majster odbornej výchovy) vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ustanovuje nasledovné kvalifikačné predpoklady pre vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:

   1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

   2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

   V § 8 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v odseku 1 píše: pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti

   a) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len pedagogická spôsobilosť) alebo

   b) pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len špeciálnopedagogická spôsobilosť), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

   c) ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu.

   V § 60 (Spoločné ustanovenia) v odseku 4 spomínaného zákona sa píše: do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) je začínajúci pedagogický zamestnanec po ukončení adaptačného vzdelávania zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.

   V prípade ďalších otázok nás, prosím, neváhajte opäť kontaktovať.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA

  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 07. 2010 10:29:57

   Dobrý deň.Ďakujem za odpoveď,no chcela by som ešte doplniť,že ja ped.vzdelanie mám, je to uvedený 1.st.VŠ v B.B.,kde mám št.skúšku z pedag,psych.a did.,no ale z 2.st VŠ zamestnávateľ nevie že čo je to za odbor Spoľ.a BTS,no a každý odbor, ktorý sa na našej škole učí začína bezpečnosťou, a tiež aj v uč.odbore obch.prac.sú stroje a zariadenia.Myslím že je to príbuzný odbor.Za odpoveď ďakujem.


Externé študium

Odpovedať
 • avatar
  EVa bABAčOVá
  Práca 20. 07. 2010 08:23:11

  Prosím o radu ohľadom externeho študia,nakoľko som zmenila zamestnanie a v novej práci robím len 2 mesiace idem ďalej študovať externe na Mgr.a chcela by som vedieť akou formou môžem požiadať zamestnávateľa o štúdium.Hlavne sa nechcem upísať u súčasného zamestnávateľa.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   20. 07. 2010 13:41:31

   Príjemný dobrý deň pani Babačová,

   Tieto otázky rieši Zákonník práce (aktuálne znenie si možno stiahnuť na tejto adrese: http://www.istp.sk/clanky/clanok-detail.php?id_clan=29).

   V § 140 Zákonníka práce (Zvyšovanie kvalifikácie) sa píše:

   (1) Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.

   (2) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie.

   (3) Pracovné voľno podľa odseku 2 poskytne zamestnávateľ najmenej

   a) v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,

   b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

   c) päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky a absolutória,

   d) 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania,

   e) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce.

   (4) Za pracovné voľno poskytnuté zamestnancovi na vykonanie opravnej skúšky nepatrí náhrada mzdy.

   V § 155 Zákonníka práce sa píše:

   (1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

   (2) Dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať

   a) druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,

   b) študijný odbor a označenie školy,

   c) dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,

   d) druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

   (3) Celková dohodnutá doba zotrvania v pracovnom pomere nesmie prekročiť päť rokov. Najvyššia suma úhrady vynaložených nákladov nesmie prekročiť tri štvrtiny celkovej sumy vynaložených nákladov. Ak zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.

   (4) Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas

   a) základnej služby, náhradnej služby a civilnej služby,

   b) rodičovskej dovolenky,

   c) neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

   (5) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu podľa odseku 2 aj pri prehlbovaní kvalifikácie, ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 3 319, 39 eura. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov, môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu podľa odseku 2 aj pri prehlbovaní kvalifikácie, ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 1 659, 70 eura. V týchto prípadoch nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu.

   (6) Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, najmä ak

   a) zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,

   b) pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo dohodou z tých istých dôvodov,

   c) zamestnanec nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy, alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c),

   d) zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil.

   Dúfame, že Vám hore uvedený text pomohol odpovedať na Vašu otázku.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA


Ako postupovať II.

Odpovedať
 • avatar
  vera teplickova
  Školstvo 14. 07. 2010 08:52:26

  Veľmi pekne Vám pán Hudec ďakujem za odpoveď. Ale pridám ešte jednu malú otázočku: A čo v prípade, že si do r. 2013 vzdelanie nedoplní? Viem, že sa môže ešte všeličo zmeniť (hlavne v legislatíve), ale za predpokladu, že zostane legislatíva v takom stave, v akom je, čo s takýmto zamestnancom po r. 2013? Výnimka rokom 2013 padá? Alebo sa pýtam veľmi dopredu? :-)

  Vopred ďakujem za odpoveď.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   14. 07. 2010 09:43:59

   Príjemný dobrý deň pani Tepličková,

   Podľa § 61 odseku 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezískanie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálno-pedagogickej spôsobilosti v lehotách uvedených v odsekoch 3 až 5 sa považuje za nesplnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa tohto zákona. Podľa uvedeného zákona mi však nie je zrejmé, ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, že si zamestnanec do stanoveného termínu nedoplní kvalifikačný predpoklad. Vašu otázku ešte prekonzultujeme s Pracoviskom Ministerstva školstva SR pre komunikáciu s verejnosťou, tak Vás poprosíme o trošku strpenia. Ďakujeme za porozumenie.

   S pozdravom

   Realizačný tím TREXIMA

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie