Spýtajte sa nás

Máte problém s ISTP? Námet na jeho vylepšenie? Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Napíšte nám a my vám pomôžeme. Prostredníctvom tlačidla „Spýtať sa“ a priloženého formulára môžete odoslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP. Za vaše námety a postrehy k ISTP vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Spýtať sa Najčastejšie otázky
Vyhľadávanie
 • avatar
  lahita65@zoznam.sk
  ISTP 02. 05. 2013 18:37:57

  ahoj
  kam mam poslat c.v?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 05. 2013 19:52:55

   Ahoj,

   ak sa zaregistruješ na ISTP, môžeš si vytvoriť svoj osobný profil, kde špecifikuješ, aké máš vzdelanie, prax, zručnosti, osobnostné predpoklady a pod. V rámci základných údajov môžeš vložiť aj svoj životopis a následne takto vytvorený osobný profil sprístupniť zamestnávateľom, ktorí budú mať v blízkej dobe prístup do databázy sprístupnených osobných profilov a budú si môcť vyhľadávať potenciálnych zamestnancov. Alebo si vyhľadaj konkrétne voľné pracovné miesto a klikni na tlačidlo „Poslať životopis“ (v prípade databázy profesia.sk).

   S pozdravom
   Palo Hudec


na aké povolanie sa hodím

Odpovedať
 • avatar
  Simona
  ISTP 02. 05. 2013 12:42:43

  Dobrý deň,
  na jobexpo v Nitre 18.4.2013 mi Vaša kolegyna hovorila, že na stranke www.istp.sk si možem urobit test, na aku profesiu sa hodím. Neviem to ale nikde nájst.
  ďakujem,
  Simona Melichová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   02. 05. 2013 13:20:35

   Príjemný dobrý deň pani Melichová,

   ďakujeme za Váš záujem o ISTP. Osobný profil si môžete vytvoriť po kliknutí na tlačidlo „Pracovný kompas“, ktoré sa nachádza na hlavnej modrej lište. Následne po kliknutí na tlačidlo „Vytvorte si osobný profil“. Ak si však chcete vytvorený osobný profil uložiť, aby ste sa k nemu mohli vrátiť aj v budúcnosti alebo budete chcieť profil sprístupniť zamestnávateľom, odporúčam Vám sa najskôr zaregistrovať kliknutím na „Prihlásenie“ v pravej hornej časti stránky a následne na „Prosím, zaregistrujte sa“. Po prihlásení do ISTP kliknite na tlačidlo „Osobný profil“. Vytváraný osobný profil si nezabudnite ukladať kliknutím na tlačidlo „Uložiť“.

   V súčasnosti ešte dolaďujeme vypĺňanie osobného profilu, ak by ste ale mali akékoľvek námety na vylepšenie, môžete nám dať kedykoľvek vedieť. Ďakujem.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Osobný profil

Odpovedať
 • avatar
  Elena
  ISTP 29. 04. 2013 23:02:11

  Dobrý deň, pri pridávaní ďalších položiek v sekcii osobný profil - zručnosti a schopnosti - počítače nie je možné pridať postupne úroveň jednotlivých zručností. Ďalšiu je možné pridať len po uložení profilu.
  Ďalšou nepresnosťou bolo naplnenie europskeho životopisu z osobných údajov v profile. Časový rad jednotlivých zamestnaní sa pomiešal a jedno zamestnanie vypadlo. Je možné to upraviť. Myslím, že UoZ s nižšou úrovňou zručnosti by mali problem. Elena Polóniová

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   30. 04. 2013 14:30:54

   Príjemný dobrý deň pani Polóniová,

   ďakujeme veľmi pekne za pripomienky. Skúšal som pridávať počítačové zručnosti, išlo mi to. Problém bude asi v internetovom prehliadači, v Google Chrome to ide dobre. Naši programátori sa pokúsili problém vyriešiť, prosím, dajte nám vedieť, ak by problém pokračoval. Pracujeme ešte na vytvorení nového lepšieho spôsobu vypĺňania všeobecných spôsobilostí. Celkovo sa spôsob vypĺňania osobného profilu ešte dolaďuje.

   V rámci Európskeho životopisu a osobného profilu by sme chceli vytvoriť možnosť automatického zoradenia definovanej praxe aj vzdelania podľa aktuálnosti po uložení dát, aby sa záznamy zoradili podľa rokov. Pracujeme na tom. Skúšal som definovať 7-krát prax a jej export do životopisu a žiadne zamestnanie mi nevypadlo, ale údaje neboli zoradené podľa aktuálnosti. Problémy som ale zaznamenal pri exporte praxe, ktorá nebola vybraná z databázy zamestnaní, ale definovaná cez textové pole.

   Pani Polóniová, uvedené problémy sa pokúsime odstrániť. V súčasnosti ešte stále testujeme a dolaďujeme nové ISTP a sme vďační za všetky pripomienky našich používateľov, ktoré pomôžu systém vylepšiť. Za súčasné chyby sa Vám ospravedlňujem.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


pedagogická prax učiteľa

Odpovedať
 • avatar
  Beata
  Školstvo 29. 04. 2013 12:57:19

  Môj kolega inžinier nemá DPŠ ako učiteľ odborných predmetov, hoci učí od roku 2001 odborné predmety. Koľko rokov pedagogickej praxe sa mu započíta ? Poprosím uviesť aj odkaz na zákon.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 04. 2013 13:23:36

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Pedagogická činnosť (pedagogická prax) je zadefinovaná v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku. Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávaná pedagogickým zamestnancom. Poznamenávame, že do pedagogickej praxe sa nezapočítava doba základnej služby, doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky. Z uvedeného vyplýva, že uvedenému učiteľovi sa započítava do pedagogickej praxe celá doba, v ktorej vykonával prax učiteľa, t.j. doba od roku 2001 (ak nebol v tej dobe na základnej alebo civilnej službe), a to bez ohľadu na skutočnosť, že nemá absolvované doplňujúce pedagogické štúdium. Záverom poznamenávame, že uvedený pedagogický zamestnanec je povinný mať ukončené doplňujúce pedagogické štúdium najneskôr do 31.12.2013 (§ 61 ods. 3 uvedeného zákona).

   S pozdravom
   Pavol Hudec


stupeň vzdelania a odbor napr. u technológa

Odpovedať
 • avatar
  Peter Jankov
  ISTP 28. 04. 2013 17:34:16

  Dobrý deň,
  chcel by som upozorniť na malý detail. Pri pracovnej pozícii technológ lesníckej výroby pri sekcii škola máte spomenuté odbory ako napríklad VŠ manažment lesných podnikov a podnikanie v lesníctve a taktiež odbor VŠ manažment a financovanie lesných podnikov.
  Pri týchto odboroch máte uvedené, že v prebiehajúcom školskom roku tento študijný odbor neposkytuje žiadna škola. Ja si dovolím tvrdiť opak, pretože sám tento rok končím študijný odbor: manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov (v roku 2012 premenovaný na ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov), stupeň dosiahnutého vzdelania Bc. a v nasledujúcom školskom roku by som chcel pokračovať v II. stupni v odbore: manažment a financovanie lesných podnikov na Technickej univerzite vo Zvolene.
  Ako dôkaz uvádzam link: http://www.tuzvo.sk/sk/studium/celouniverzitne_studijne_programy/celouniverzitne_studijne_programy.html

  Viem, že je to len detail, no možno Vám to pomôže aby ste na webovej stránke mali najaktuálnejšie údaje.

  Pekný deň,

  Peter Jankov

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   29. 04. 2013 13:17:37

   Príjemný dobrý deň pán Jankov,

   ďakujeme veľmi pekne za pripomienku. Informácie školách čerpáme z databázy Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). Aktuálny prehľad študijných odborov k 31.10.2012 si môžete pozrieť tu. V prehľade je za každý odbor uvedená adresa fakulty, na ktorej sa odbor vyučuje, počet študujúcich podľa ročníkov podľa druhu, dĺžky a formy štúdia. V súbore som nenašiel Vami uvedené odbory. Kontaktujem ale v tejto veci nášho spolupracujúceho odborníka z ÚIPŠ a pokúsim sa zistiť, prečo sa uvedené odbory v tomto súbore nenachádzajú.

   Ešte raz ďakujem a prajem úspešný štart do nového týždňa.

   Podarilo sa získať stanovisko z ÚIPŠ:

   Manažment lesných podnikov a podnikanie v lesníctve (4157800) - akreditácia sa skončila v decembri 2011,

   Manažment a financovanie lesných podnikov (4160800) - tento študijný program tiež končil v decembri 2011.

   TU Zvolen vyučuje tento študijný program v študijnom odbore: 6259803 odvetvové ekonomiky a manažment - manažment a financovanie lesných podnikov.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


pedagogická spôsobilosť

Odpovedať
 • avatar
  Sima
  Školstvo 25. 04. 2013 22:07:24

  Vážený pán Hudec, veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď, ktorá len potvrdila moje informácie vyplývajúce zo zákonov.
  S pozdravom Sima

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   25. 04. 2013 23:13:39

   Príjemný dobrý deň,

   sme radi, že Vám odpoveď pomohla a prajeme všetko dobré.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


Architektka

Odpovedať

pedagogická spôsobilosť

Odpovedať
 • avatar
  Sima
  Školstvo 21. 04. 2013 17:32:42

  Vážený pán Hudec!
  Dňa 3. 4. 2013 som Vám poslala otázku do rubriky "pedagogickí zamestnanci" o získaní pedagogickej spôsobilosti v neučiteľskom odbore vysokoškolského štúdia. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa som nedostala na ňu odpoveď, prosím Vás, aby ste ma informovali, či je vo Vašej moci získať na ňu adekvátnu odpoveď. Nehnevajte sa prosím, že Vás takto obháňam, ale je to pre mňa veľmi dôležitá informácia v súvislosti s voľbami riaditeľa školy. Ďakujem za pochopenie.S pozdravom Sima

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   22. 04. 2013 22:24:46

   Príjemný dobrý deň,

   otázky týkajúce sa pedagogických a odborných zamestnancov riešime v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v prípade, že náš Realizačný tím ISTP nepozná presnú a kvalifikovanú odpoveď. Nebojte, Vašu otázku určite evidujeme, bola zaslaná na stanovisko ministerstvu. Pokúsim sa to urýchliť, ale v poslednom období sa na nás obracia viacero pedagógov, čomu sme ale radi a je našou snahou Vám pomôcť, preto Vás prosíme o trošku trpezlivosti. Ďakujeme za porozumenie a dúfame, že ostanete naďalej verná nášmu portálu.

   Podarilo sa získať stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripájam ho:

   Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickí zamestnanci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nepedagogického zamerania, pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na absolvovaný študijný odbor a vykonané štátne záverečné skúšky. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom nie je možné získať k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa pedagogickú spôsobilosť na výchovnú činnosť v školských zariadeniach. Predpokladáme, že doplňujúce pedagogické štúdium z roku 1992/93 bolo absolvované na výchovnú činnosť k úplnému strednému vzdelaniu a vzhľadom k tomu mu uvedené štúdium nebolo možné uznať k 1.11.2009 ako prvú atestáciu k žiadnej kategórii pedagogického zamestnanca. Takisto mu nebude možné uznať ako prvú atestáciu v súčasnosti prebiehajúce doplňujúce pedagogické štúdium k získanému vysokoškolskému ekonomickému vzdelaniu druhého stupňa.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


praca vedecky vyskumnik

Odpovedať
 • avatar
  Peter
  Ostatné 21. 04. 2013 17:21:48

  Prajem dobrý deň, v auguste ukončujem doktorandské štúdium fyzika kondenzovaných látok a akustika. Mal by som záujem o prácu vo vysokom školstve, prípadne v laboratóriu, alebo v akadémii vied. aké mám možnosti?

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   21. 04. 2013 18:41:01

   Príjemný dobrý deň,

   absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika

   - získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti o fyzike kondenzovaných látok a akustike, na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete,
   - osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím riešení zložitých vedeckých problémov, naučí sa prezentovať výsledky,
   - dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika a prinášať nové, originálne riešenia,
   - dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú vednú disciplínu, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

   Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

   - dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov,
   - bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania,
   - osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu,
   - dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií,
   - dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.

   Na vysokých školách ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci.

   Ak chcete byť vysokoškolským učiteľom, je potrebné splniť kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 75).

   Na plnenie svojich úloh vo vede, technike alebo umení môže vysoká škola zamestnávať výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov. Výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci sa môžu zúčastňovať aj na vzdelávacej činnosti vysokej školy.

   Ak máte záujem zamestnať sa na vysokej škole, odporúčam Vám pravidelne sledovať ich stránky s ponukou pracovných príležitostí. Pracovné príležitosti SAV nájdete tu.

   S pozdravom
   Pavol Hudec


clovek pre vsetko

Odpovedať
 • avatar
  maja
  Školstvo 16. 04. 2013 09:20:44

  Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je mozne, ze mame v skole zamestnanca, ktory postupil z pozicie veduci THP pracovnikom na zastupcu pre ekonomicky usek + je na polovicny uvazok ucitel, + ma kruzky a nadcasove hodiny. My ostatni mame po 1 nadcasovej a on ma 4. Je mozne zamestnavat cloveka na viac uvazkov naraz. Ako moze vykonavat poziciu zastupcu ekonom, useku a ucitela zaroven, ked toto vykonaval kedysi 8 hodin.

  počet odpovedí: 1
  • Odpoveď
   Odpovedať
   avatar
   16. 04. 2013 09:20:04

   Príjemný dobrý deň,

   pripájam stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

   Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ môže dohodnúť s tým istým zamestnancom niekoľko pracovných pomerov. Dohodnúť viac pracovných pomerov s tým istým zamestnancom možno však len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu, to znamená, že právne predpisy umožňujú dohodnúť s tým istým zamestnancom viac pracovných pomerov, ale každý pracovný pomer musí byť uzatvorený na výkon inej pracovnej činnosti. To znamená, že je možné dohodnúť s tým istým zamestnancom jeden pracovný pomer napr. na výkon ekonomických činností a iný pracovný pomer na výkon činnosti učiteľa. Práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne, teda zamestnávateľ vyhotoví takémuto zamestnancovi dve pracovné zmluvy, zaradí ho v každom pracovnom pomere do príslušnej platovej triedy podľa ním vykonávanej činnosti a vyhotoví dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu. Takto uzatvorené pracovné pomery môžu byť dohodnuté aj na kratší pracovný čas. U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas.

   S pozdravom
   Pavol Hudec

Vaša otázka

Vyplňte iba v prípade, ak chcete byť informovaný o skutočnosti, keď vám tím ISTP poskytne odpoveď.

Odpovedať
Upraviť
Spýtajte sa nás
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie