1Základné údaje

2Charakteristika

3Sídlo zamestnávateľa

4Kontaktná osoba

×
×

5Prihlasovacie údaje

6Logo


Udeľujem týmto súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v konte zamestnávateľa podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), prevádzkovateľovi informačného systému ISTP spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (IČO: 31364381) na účely ich zaradenia do databázy a na ich využívanie na procesy súvisiace s analýzou pracovného potenciálu a následnej ponuky vhodných uchádzačov o prácu, informačné účely týkajúce sa noviniek na trhu práce, ako aj informovania o zmenách a novinkách v systéme ISTP. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani nebudú prenášané do tretích krajín. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Ak počas tejto doby vznikne aktivita používateľa (prihlásenie do konta ISTP), bude doba predĺžená o ďalšie 3 roky. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, napr. zaslaním požiadavky z registračného e-mailu na adresu: projekt@istp.sk.

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie