Remeslá a osobné služby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Detektív špecialista rieši zložité prípady hľadania osôb alebo majetku, monitoruje činnosti osoby, získava, dokumentuje a spracúva dôkazné prostriedky a údaje o osobnom stave fyzickej osoby, získava...

Prekladateľ cudzích jazykov zabezpečuje preklad textu zo zdrojového jazyka do textu v cieľovom jazyku v elektronickej alebo papierovej forme, ktorá významovo, štylisticky a z hľadiska formátovania zodpovedá originálu.

Prekladateľ do Braillovho písma prepisuje texty do Braillovho písma.

Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti komplexne vypracúva bezpečnostné projekty ochrany hmotného alebo nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred...

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva plánuje, riadi, koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť prekladateľov a tlmočníkov, formuluje a prehodnocuje pravidlá a pokyny súvisiace s výkonom profesie.

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany riadi, koordinuje a usmerňuje výkon v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany v rámci spoločnosti (bezpečnostnej...

Tlmočník cudzích jazykov tlmočí, vykonáva odbornú činnosť spočívajúcu vo verbálnom prevedení informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka. Na základe použitej techniky tlmočenia sa...

Vedúci detektív zabezpečuje detektívnu službu hľadania osôb alebo majetku, monitorovania činnosti osôb, získavanie, dokumentovanie a spracúvanie dôkazných prostriedkov, údajov o osobnom stave fyzickej osoby,...

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Umelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a...

Vyššie odborné vzdelanie

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne riadi pracovníkov v prevádzkach práčovne, žehliarne alebo chemickej čistiarne tak, aby objednané služby boli realizované v termíne dohodnutých dodacích...

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Detektív poskytuje detektívne služby zamerané na hľadanie osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti osôb, získavanie dôkazných prostriedkov, získavanie údajov o osobnom stave fyzických osôb a získavanie...

Koncipient (detektív) poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľanie sa na hľadaní osôb alebo majetku, monitorovanie činnosti...

Úplné stredné odborné vzdelanie

Cinár zhotovuje alebo reštauruje cinárske úžitkové a ozdobné výrobky.

Fotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v...

Interiérový dizajnér navrhuje dizajn interiérových priestorov. Vytvára nový dizajn alebo mení existujúci dizajn podľa vlastných predstáv a želania zákazníka. 

Kozmetik vykonáva odbornú, profesionálnu starostlivosť o kožu tváre, krku, dekoltu, prípadne rúk.

Masér (okrem maséra v zdravotníctve) pracuje s ľudským telom pomocou svojich rúk, masážnych prostriedkov a pomôcok za účelom udržania dobrého zdravotného stavu, telesnej a psychickej kondície klienta. 

Mechanik optických prístrojov a očnej optiky montuje a opravuje optické prístroje a stroje a ručne vyrába a opracováva optické diely okuliarových obrúb.

Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení zabezpečuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných...

Pasiar (valcovač) drahých kovov zhotovuje umelecké predmety úžitkového a dekoratívneho charakteru a predmety liturgickej povahy z kovov podľa výtvarných návrhov alebo historických vzorov vrátane ich montáže a...

Pracovník obsluhujúci solárium zabezpečuje plynulý chod solárneho štúdia, obsluhuje horizontálne, vertikálne solárium, kolagénové solárium, vibračnú podložku, kavitačné prístroje a...

Pracovník permanentného mejkapu aplikuje trvalé nalíčenie implantovaním farebných mikropigmentov do kože, tetovacími prístrojmi s ihlami alebo alternatívnymi metódami, s dôkladným rešpektovaním hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tetuje pekné tvary obočí, očných...

Pracovník v záložni, veriteľ zabezpečuje požičiavanie peňazí klientom za predmety uložené do zástavy alebo za majetok a iné cennosti.

Riadiaci pracovník (manažér) v osobných skrášľovacích službách starostlivosti o ľudské telo riadi činnosť zamestnancov v osobných skrášľovacích službách a tým zabezpečuje efektívne...

Správca domácnosti, gazdiná zabezpečuje plynulý chod domácnosti. Vykonáva činnosti v rozsahu požiadaviek klienta. Spravidla sa stará o chod a funkčnosť domácnosti, jej čistotu, zásobovanie a optimálne hospodárenie.

Technik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Činnosti súvisiace s výkonom preventívnych protipožiarnych prehliadok, pripravuje a realizuje...

Tetovač tela vytvára kresbu, pri ktorej pomocou tetovacej ihly vpravuje do kože farebné mikropigmenty, čím skrášľuje telo človeka obrázkami. Tetuje rôzne ornamenty, kvety, zvieratá, abstraktné obrázky, podobizne a pod.

Umelecký kováč je tvorivý pracovník s umeleckými predpokladmi na zhotovovanie umeleckých predmetov na báze železných a farebných kovov prevažne ručným kovaním.

Umelecký kovolejár a kovotepec je remeselník, ktorý pracuje s roztaveným kovovým materiálom a vytvára úžitkové, liturgické a dekoračné predmety. Ako východiskový kovový...

Umelecký mozaikár realizuje samostatne alebo pod vedením autora výtvarného diela podľa dodanej predlohy, dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov mozaikové diela.

Umelecký rytec a leptár skla ryje do skla, zhotovuje lepty na skle a leptané sklenené plastiky v kombinácii s ďalšími materiálmi podľa návrhov výtvarníkov alebo podľa vlastných návrhov.

Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety.

Umelecký sklenár a vitrážista zhotovuje umelecké sklenené výplne a spája ich do olovených profilov.

Umelecký zámočník ručne zhotovovuje a opravuje umelecké predmety z kovov, ako sú napr. brány, zábradlia, mreže, kovaný nábytok a pod.

Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba) riadi, organizuje a kontroluje výkon jednotlivých zmien fyzickej ochrany a vykonáva zložité činnosti so samostatným rozhodovaním. Vypracúva plány ochrany objektu, stanovuje...

Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba) riadi a kontroluje výkon služby zmeny strážnych zaisťujúcich fyzickú ochranu osôb a majetku. Rozhoduje o nasadení zásahovej skupiny a určuje taktiku výkonu zmeny fyzickej...

Výrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad drevo,...

Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s kožou, kovom, drevom a umelými hmotami.

Výrobca, opravár strelných zbraní vyrába, montuje a opravuje športové, historické, poľovnícke zbrane pomocou trieskového opracovávania kovov, ručne alebo strojovo. Opracováva povrchy a funkčné časti...

Stredné odborné vzdelanie

Aranžér, dekoratér zabezpečuje reklamné a aranžérske činnosti zamerané na prezentáciu tovaru a služieb.

Čipkár vyrába čipky technikou pletenia, paličkovania, tkania, háčkovania, sieťovania, viazania alebo krosienkovania.

Detašér (ručné odstraňovanie škvŕn) ručne odstraňuje škvrny na textíliách alebo odevných výrobkoch pred praním/chemickým čistením (preddetaš), alebo po praní/chemickom čistení...

Hodinár - výrobca, opravár vyrába, opravuje, nastavuje, reštauruje hodiny a iné časomerné prístroje a ich súčiastky.

Kaderník sa stará o vlasy a vlasovú pokožku. Rozčesáva, kefuje vlasy, umýva vlasy, masíruje pokožku hlavy. Vytvára a upravuje účesy, ošetruje vlasy a vlasovú pokožku.

Kachliar navrhuje a realizuje stavby a rekonštrukcie, montuje, demoluje, demontuje a opravuje kachľové pece, sporáky na pevné palivo, krby, udiarne, pece, grily, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatné individuálne...

Kamenár opracováva kameň ručnými a strojovými technológiami. Osadzuje, čistí, konzervuje a udržiava výrobky z kameňa. Pozná vlastnosti a použitie stavebných materiálov používaných v kameňospracujúcom...

Kominár čistí, kontroluje komíny a spotrebiče palív, komínové ťahy kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivo a čistí technologické spotrebiče (pekárenské, cukrárenské a iné...

Ladič hudobných nástrojov skúša, pripravuje, nastavuje a ladí hudobné nástroje pomocou ladičky. Zabezpečuje výmenu alebo opravu opotrebovaných častí hudobných nástrojov (napr. struny, klávesové...

Manikér poskytuje profesionálnu starostlivosť o ruky a nechty prostredníctvom mokrej, suchej, japonskej, SPA, HOT, detskej a pánskej manikúry. Zmäkčuje kožu, skracuje nechty, brúsi, upravuje ich do rôznych tvarov, lakuje, odlakováva a...

Nechtový dizajnér predlžuje a modeluje prírodné nechty umelými nastaveniami, gélmi a akrylmi s použitím papierových šablón a akrylových práškov. Zdobí nechty, robí semi - permanentnú...

Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni obsluhuje pracie stroje, čistiace stroje, žehliče, čerpacie stanice na dávkovanie pracích, čistiacich, prípadne dočisťovacích prostriedkov. Obsluhuje baliace alebo značkovacie stroje.

Opravár bicyklov a podobných vozidiel vykonáva komplexné opravy bicyklov a podobných prostriedkov, diagnostikuje závady, odstraňuje ich a vymieňa komponenty.

Organizátor pohrebov (obradník, aranžér) organizuje, aranžuje a riadi pohreb v súlade s požiadavkami zosnulého a jeho rodiny. Zabezpečuje dôstojnú rozlúčku a zorganizovanie všetkých činností s ňou súvisiacich.

Pedikér vykonáva profesionálnu starostlivosť o chodidlá a nechty na nohách prostredníctvom mokrej alebo suchej pedikúry.

Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (člen zásahovej skupiny) vykonáva zásah proti narušiteľovi, ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou s použitím...

Pracovník kúpeľov, wellnes podľa pokynov lekára poskytuje služby na udržiavanie a zvýšenie fyzickej kondície zákazníkov.

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie prezentuje služby prevádzky, informuje zákazníka o možnostiach naplnenia jeho očakávaní, popisuje stav zákazky v čase preberania od zákazníka a...

Predavač a aranžér kvetov zabezpečuje predaj kvetov a poskytuje kupujúcim poradenskú činnosť súvisiacu so starostlivosťou o ne. Ošetruje a vystavuje kvety, viaže a vyrába kytice a iné dekoračné produkty z kvetov a stará sa o...

Ručný tkáč vyrába textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby.

Rytec kovov zhotovuje šablóny, strojovo alebo ručne ryje písmená, číslice, znaky, ornamenty alebo stupnice do kovov a ručne ryje ornamenty do drahých kovov.

Rytec skla ryje a vybrusuje rôzne motívy do skla.

Umelecký drotár vyrába drôtené predmety úžitkového a dekoratívneho charakteru. Pri výrobe uplatňuje drotárske techniky opletania, špirálového pletenia a slučkového výpletu.

Umelecký keramikár, hrnčiar formuje na hrnčiarskom kruhu alebo na stroji úžitkové a ozdobné predmety zo sušenej a pálenej hliny, hlinené nádoby, keramický materiál a keramické umelecké predmety,...

Umelecký rezbár  vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva. 

Umelecký stolár, drevomodelár samostatne vyhotovuje, montuje a opravuje modely z dreva. Pracuje v dielňach zameraných na výrobu štýlového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré vyzdobuje intarziami a...

Vizážista, kolorista poskytuje kvalifikované osobné služby a odborné poradenstvo v oblasti celkového vzhľadu klienta (vizáže a úpravy vlasov). Určuje správnu osobnostnú typológiu klienta podľa určitých znakov,...

Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá spracúva a vyrába zo šúpolia, slamy a pálky úžitkové a dekoračné predmety ako napr. podložky, nádoby, tašky, sandále,...

Zlatník, klenotník vyrába, opravuje šperky z drahých kovov a zasadzuje kamene do šperkov.

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Košikár vyrába a opravuje košíky a ďalšie výrobky z prútia.

Výrobca kraslíc vyrába, farbí, zdobí a dekoruje kraslice.

Žehliar žehlí s použitím ručných žehličiek, naparovacích žehličiek, naparovacích odevných lisov, naparovacích figurín a priemyselných žehličov určených na žehlenie posteľnej bielizne, pracovného a...

Nižšie stredné vzdelanie

Hrobár má na starosti kopanie hrobov, spúšťanie truhly a následnú úpravu hrobového miesta po pochovaní. Pri kremácii pripravuje truhlu s ľudskými alebo zvieracími pozostatkami na spopolnenie. Otvára a...

Pomocník v domácnosti poskytuje pravidelné služby pre klienta, ktoré sú spojené s udržiavaním čistoty v domácnosti, jej zásobovaním a údržbou.

Ručný práč ručne perie textílie, bielizeň a odevné výrobky z chúlostivých a jemných materiálov. Pranie vykonáva na nízkokapacitných pracích strojoch bez dávkovacích zariadení, na...

Umývač okien výškových budov čistí a umýva okná vo výškach. Pri práci využíva schopnosti a skúsenosti na výkon rizikového povolania. V súlade s podmienkami údržby budov...

Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta.

Remeslá

Výroba predmetov dennej potreby sprevádzala ľudstvo od najdávnejších čias. Odevy a ich doplnky, keramika, nástroje dennej potreby, hrnce, drevené šindle, nábytok, tlačoviny, siete, súdky či zbrane, sú len niekoľkými príkladmi remeselných výrobkov. Na mnohých z týchto predmetov sa odjakživa nachádzali rozmanité prvky, ktorých poslaním bolo skrášliť prostredie a vyjadriť autorove myšlienky (napr. výšivky na obrusoch, čipky na krojoch, maľby na hrncoch a keramike, ozdobné kovania na zbraniach, rezby na nábytku, ozdobné gombíky na odevoch a pod.). Mnohí remeselníci sa priamo zameriavali na výrobu predmetov, ktoré mali čisto estetickú funkciu (napr. čipkári, paličkári, zlatníci a umeleckí rezbári). Neoddeliteľnou súčasťou remeselnej výroby boli aj rozličné stroje, zariadenia a nástroje, pomocou ktorých remeselníci vyrábali svoje produkty.

Dnešná doba je poznačená modernými technológiami a viacerým tradičným remeslám hrozí zánik. Aj napriek tejto skutočnosti má však remeselná výroba naďalej svoje opodstatnenie. Hoci väčšinu remeselných výrobkov možno dnes z funkčného hľadiska nahradiť produktmi priemyselnej výroby (napr. keramika, nábytok, odevy a ich doplnky), mnohí ľudia vyhľadávajú práve originalitu a estetickú hodnotu umeleckoremeselných výrobkov. Záujem o remeselnú výrobu možno chápať ako doklad nášho vzťahu k vlastnej histórii a kultúrnej minulosti. Potenciál tradičných remesiel využíva aj súčasné úžitkové umenie a dizajn. Často totiž dochádza k inovácii tradičného ľudového sortimentu v duchu moderného životného štýlu. Znamená to, že klasické hodnoty, tradičné postupy a pôvodné myšlienky ľudového umenia sú konfrontované s vitálnosťou a nekonvenčnosťou súčasnej doby. Tieto tendencie zasahujú do oblastí ako nábytok, interiérové doplnky, dekoratívno-úžitkové predmety, odevné doplnky či šperky a svedčia o tom, že umelecká a remeselná výroba si aj v dnešnej dobe zachováva svoje opodstatnenie.

Výkon remesla je podmienený pracovno-právnym vzťahom alebo remeselnou živnosťou. V praxi sa viac využíva možnosť remeselnej živnosti, ktorú upravuje Zákon č. 455/1991 Z. z., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), konkrétne Príloha č. 1 k cit. zákonu. Podľa tejto prílohy sa remeselné živnosti delia do 8 skupín, pričom sa každá z nich zameriava na niečo iné (výroba kovov a kovových výrobkov, stavebníctvo, ostatné remeselné živnosti, výroba potravín a nápojov).

Osobné služby

Služby sú činnosti zamerané na uspokojenie ľudských potrieb. Vyznačujú sa špecifickými vlastnosťami ako nehmatateľnosť (klientom sťažuje nákup určitej služby, keďže si ju nemôžu prezrieť), neoddeliteľnosť (nemôžu existovať oddelene od ich poskytovateľov), pominuteľnosť (úžitková hodnota služieb je krátka, väčšina služieb je neskladovateľná), variabilita (závisí od toho kto, kedy a kde ich poskytuje) a vlastníctvo (klient má k službe len dočasný prístup).

Služby vznikali a rozvíjali sa súčasne so vznikom a rozvojom remesiel. Ich významný rozmach nastal v 20. storočí a pretrváva dodnes. Do značnej miery súvisí s prechodom spoločnosti od výrobných k nevýrobným aktivitám. Vďaka moderným technológiám je priemyselná výroba produktívnejšia ako v minulosti a aj to je dôvod orientácie spoločnosti na oblasť služieb.

Služby sa rozdeľujú na kolektívne a individuálne (osobné) služby. Služby uspokojujúce kolektívne potreby sú hradené z verejných zdrojov (z prostriedkov štátu, obcí a pod.), zatiaľ čo služby uspokojujúce potreby jednotlivcov sú hradené z ich vlastných súkromných prostriedkov (napr. služby v oblasti cestovného ruchu, kadernícke služby, služby čistiarní a pod.).

Z pohľadu povahy služieb ide o služby materiálnej povahy (napr. kadernícke, kozmetické, opravárske, údržbárske práce a pod.) a nemateriálnej povahy (napr. vzdelávanie, kultúrne podujatia, prieskumy, výskumy a pod.).

Z hľadiska národného hospodárstva predstavujú služby tzv. terciárny sektor, ktorý sa významne podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP). V krajinách Európskej únie tvoria služby približne dve tretiny až 70 % HDP. Tento podiel sa bude zvyšovať v súvislosti s presunom výroby z najvyspelejších štátov do menej vyspelých.

Len pružný, výkonný, moderný a kvalitný sektor služieb na Slovensku má nádej stať sa zdrojom vytvárania nových pracovných príležitostí. V súčasnej dobe, ale aj v budúcnosti budú v oblasti osobných a prevádzkových služieb pracovné miesta pre odborníkov usilujúcich sa o sústavný profesionálny rast. Slovenský trh služieb je však zaujímavý aj pre podnikateľské a živnostenské subjekty z juhovýchodnej a východnej Európy.

Zdroje:

Zaujímavosti zo súčasnosti 

Sektor remeslá a osobné služby zabezpečuje činnosti v oblasti opravy počítačov a komunikačných zariadení, opravy osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, najmä spotrebnej elektroniky, domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu, obuvi a koženého tovaru, nábytku, hodín, hodiniek a šperkov, ako aj kadernícke a kozmetické služby, služby týkajúce sa telesnej pohody, pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov, pohrebné a súvisiace služby. V súlade s platnou Štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahŕňa sektor dve divízie ekonomických činností, a to divíziu 95 - Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti a divíziu 96 - Ostatné osobné služby.

Sektor remeslá a osobné služby je špecifický tým, že v ňom pôsobí vysoký počet fyzických osôb - podnikateľov. Kategória fyzických osôb – podnikateľov zahrňuje živnostníkov, slobodné povolania a samostatne hospodáriacich roľníkov. V roku 2014 bolo v SR evidovaných 369,51 tis. fyzických osôb – podnikateľov, čo bolo o 3,3 % menej ako v predošlom roku. Dominantnú časť, až 91,3 % z nich, predstavovali živnostníci, ktorých početnosť v roku 2014 dosiahla 337,18 tis. osôb, pričom medziročne ich počet poklesol o 4,4 %. Slobodné povolania zaznamenali početnosť 24,48 tis. osôb s medziročným nárastom o 11,7 %. Samostatne hospodáriaci roľníci dosiahli za rok 2014 početnosť 7,85 tis. osôb, a to s medziročným nárastom o 3,6 %.

Prevažnú väčšinu fyzických osôb – podnikateľov za sektor remesiel a osobných služieb tvoria živnostníci, pričom podiel slobodných povolaní a samostatne hospodáriacich roľníkov na počte fyzických osôb – podnikateľov v sektore je marginálny, t. j. menej ako 2 %. Početnosť fyzických osôb – podnikateľov v sektore v roku 2014 dosiahla 15 287 osôb, s medziročným poklesom o 2,6 %. V oprave počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti pôsobilo v roku 2014 v SR 2 846 fyzických osôb – podnikateľov, a to pri medziročnom poklese o 3,4 %. V ostatných osobných službách pôsobilo 12 441 fyzických osôb – podnikateľov, pričom medziročný pokles predstavoval 2,4 %.

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR - databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom NSP.  

Zaujímavosti z histórie

Medzi najcennejšie minerálne pramene patria pramene v slovenských kúpeľoch Dudince, ktoré majú podobné zloženie vody ako kúpele vo francúzskom Vichy a v Japonsku. Sírovodík, ktorý kúpele obsahujú, účinkuje najmä na poškodené chrupavky a kosti a kysličník uhličitý chráni a lieči srdce, cievy a krvný obeh. Na Slovensku sa nachádza vyše 1 300 prameňov minerálnej vody vhodnej na pitie a využívanej aj na liečebné účely. Balneoterapia je kúpeľná liečba, ktorá využíva minerálne vody a liečivé bahno.

Prvé písomné zmienky o komínoch (camini) sa objavujú v 14. storočí v Taliansku. Na našom území sa našli prvé písomné záznamy o komínoch až v 16. storočí.

Tonzúra je umelo vytvorená lysina. Takýto „účes“ získavali budúci mnísi pred vstupom do kláštora a bol znakom mníšskej role. V roku 1973 pápež Pavol VI. zrušil povinnosť mať tonzúru.

Zakladateľom kozmetickej spoločnosti Max Factor je Max Faktorowicz, ktorý sa narodil v poľskom meste Lodž. Už ako 15-ročný pracoval ako pomocník v lekárni a vyrábal prvú kozmetiku. V roku 1904 jeho rodina emigrovala do USA, kde si splnil svoj sen a je ocenený hviezdou na hollywoodskom chodníku slávy.

Na svete existuje množstvo kaderníckych sietí, pričom niektoré z nich sú aj na Slovensku. Jednou z nich je firma Toni & Guy pochádzajúca z Londýna.

V minulosti prebiehali pohreby našich slovanských predkov spálením na hranici a ukladaním popola do popolníc, pre významnejších zosnulých bola navŕšená mohyla.

V súčasnosti sa opäť zvyšuje záujem o spopolnenie v krematóriu, kde teplota dosahuje od 760 °C do 1 150 °C.

V Tibete a v Mongolsku, kde je nedostatok dreva a pôda býva po väčšinu roka zamrznutá, zanechávajú nebožtíkov voľne v prírode napospas divej zveri.

Podľa slovenských zdravotníckych predpisov sa ľudské pozostatky do času pochovania, resp. kremácie ukladajú len do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 °C až 5 °C.

Dánska spoločnosť Marius Pedersen patrí medzi prvé európske spoločnosti, ktoré sa v 70-tych rokoch 20. storočia začali zaoberať zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu. Spoločnosť založil Marius Pedersen v roku 1925 a v roku 1990 našla uplatnenie aj v bývalej Československej federatívnej republike (ČSFR).

Na Slovensku v roku 1992 vznikli dve najvýznamnejšie spoločnosti zaoberajúce sa zberom a likvidáciou odpadu a to OLO (Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.) a A.S.A. Slovensko, ktoré dodnes pôsobia na slovenskom trhu. V SR sa prevádzkuje 162 skládok odpadov, pričom 13 z nich je na nebezpečný odpad, 131 skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný a 18 skládok na inertný (zotrvávajúci, nečinný) odpad.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie