Predaj a servis motorových vozidiel

Úplné stredné odborné vzdelanie

Automechanik špeciálnych motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu špeciálnych motorových vozidiel, ich podvozkov a nadstavieb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov,...

Diagnostický technik/autoelektronik v autoservise systematicky vykonáva komplexnú diagnostiku vozidiel a motocyklov s využitím diagnostických prístrojov, nástrojov a pomôcok. Stanovuje príčiny špeciálnych porúch a...

Majster mechanickej dielne koordinuje prácu mechanickej dielne. Rozdeľuje pracovné úlohy spolupracovníkom, kontroluje priebeh výkonu zadelených úloh a kontroluje kvalitu výstupu z dielne. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti...

Majster v karosárskej dielni organizuje výkon činnosti a chod karosárskej dielne. Zabezpečuje rozdelenie prác a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov karosárskej dielne. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činnosti a plnenie plánov v dielni, ako aj kvalitu výroby....

Majster v lakovníckej dielni organizuje výkon činností a chod lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce, koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov. Zabezpečuje BOZP v dielni. Kontroluje výkon činností a plnenie plánov v dielni, ako aj kvalitu výroby.

Predajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Na základe...

Predajca náhradných dielov zabezpečuje a koordinuje tok náhradných dielov. Je zodpovedný za zásobovanie prevádzky náhradnými dielmi, predáva náhradné diely zákazníkom. Objednáva...

Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) riadi, organizuje a komplexne zodpovedá za chod autoservisu a predaj náhradných dielov. Zodpovedá predovšetkým za dosiahnuté hospodárske výsledky,...

Skladník pre predaj autodielov vykonáva príjem, výdaj a odborné uloženie a skladovanie autodielov. Kompletizuje objednávky, vedie skladovú evidenciu, vrátane inventarizácie a preceňovania. Obsluhuje skladové mechanizmy (regálové zakladače,vysoko a nízkozdvižné vozíky,...

Stredné odborné vzdelanie

Autoelektrikár vykonáva kontrolu, údržbu, opravy, výmenu, diagnostiku a nastavovanie elektrických a elektronických systémov automobilov. Realizuje technické kontroly na elektrických zariadeniach motorového vozidla. Do...

Autolakovník opravuje povrchovú úpravu karosérií motorových vozidiel brúsením, tmelením, aplikáciou podkladových, antikoróznych, krycích a ochranných materiálov a dokončovacími procesmi...

Automechanik autobusov zabezpečuje opravy a údržbu autobusov a vozidiel pre hromadnú prepravu osôb. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva. Zabezpečuje...

Automechanik nákladných motorových vozidiel zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných, úžitkových, prípojných a návesných vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických...

Automechanik osobných motorových vozidiel zabezpečuje opravy a údržbu osobných motorových vozidiel. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických a elektronických častí, energetických agregátov, prevodového...

Karosár vykonáva odborné práce pri výrobe a opravách karosérií motorových alebo koľajových vozidiel. Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a iných poškodeniach, a to...

Mechanik a opravár motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov výrobcu a podľa plánov údržby.

Mechanik pneuservisu vykonáva výmeny kolies na motorových vozidlách a motocykloch, kontroluje a posudzuje ich stav a vykonáva ich záverečné čistenie a ošetrenie.

Miešač farieb (výroba motorových vozidiel) zabezpečuje prípravu materiálov určených na lakovanie karosérií (výber, miešanie a tónovanie rôznych druhov farieb na dosiahnutie požadovaných odtieňov)....

Systémový mechanik v autoservise systematicky a samostatne vykonáva profesionálnu a komplexnú diagnostiku v pridelenej odbornej oblasti s využitím aktuálnych diagnostických techník, postupov a metód.

Umývač motorových vozidiel čistí a umýva interiér a exteriér motorových vozidiel, a to pomocou náradia alebo ručne.

Názov automobil pochádza z gréckeho autos - sám a latinského mobilis - pohyblivý. Od prvých automobilov poháňaných ľudskou silou, či silou vetra uplynula dlhá doba.

Zrod prvého spaľovacieho motora sa datuje do 18. storočia. Prvé trojkolesové vozidlo poháňané parou skonštruoval Francúz Nikolas Joseph Cugnot. Vozidlo malo veľký kotol nad predným kolesom. No pre nehodu boli zakázané ďalšie pokusy. Prvé vozidlo podobné dnešnému sa objavilo až v roku 1860. Jeho konštruktérom bol Francúz J.E. Lenoir. N.A. Otto, K. Benz, G. Daimlera W. Baybach, ktorí zlepšili jeho motor poháňaný svietiplynom, vytvorili prvý automobil, podobajúci sa tým dnešným.

Záujem o prvé autá sa rozšíril najme vo Francúzsku. V rokoch 1897-98 firma Renault prvá vyrobila automobil s kľukovým hriadeľom a firma Peugeot začala vyrábať ľahšie a úspornejšie autá. V Anglicku sa v rokoch 1907-10 preslávili konštruktéri Austin - veľkoobjemový motor a spolupracovníci F.Royce, Ch. Rollse, ktorí skonštruovali synchronizovanú prevodovku a tým aj auto spoľahlivé s tichým chodom. Vývoj automobilu sa neustále zdokonaloval. Pribúdali nové prvky ako magnetické zapaľovanie (Bosch), pneumatiky (André Michelin) 1895, kotúčové brzdy 1896, kvapalinové ovládanie bŕzd 1897, elektronický štartér 1898, vačkový hriadeľ vo valci a pohon na všetky štyri kolesá 1902 a stierače predného skla 1903.

V 90. rokoch 19.storočia Francúzi René Panhard a Emile Levassor zostrojili prvý osobný automobil s motorom vpredu (dnes už má väčšina áut takto umiestnený motor).

Prvé autá boli vyrábané ručne a boli dosť drahé, takže si ich mohli dovoliť iba bohatí ľudia. Roku 1902 mladý mechanik zo Spojených štátov amerických založil automobilovú spoločnosť, ktorá niesla jeho meno – Ford. Toto meno sa stalo jedným z najznámejších na svete a Model T – najslávnejším Fordovým autom. Henry Ford chcel skonštruovať natoľko cenovo dostupné auto, aby si ho mohla kúpiť každá rodina. V roku 1908 vynašiel systém montážnej linky, ktorý umožnil zostavovať súčasne viacero áut. Týmto spôsobom mohol Ford vyrábať autá lacnejšie ako hocikto iný. V priebehu niekoľkých rokov Ford zdvojnásobil počet áut v Spojených štátoch amerických. Továrne v Austrálii, Nemecku a vo Veľkej Británii tiež vyrábali Model T alebo "Tin Lizzie" (Plechová Líza), ako sa ľudovo tomuto autu hovorilo.

Po 2. svetovej vojne sa v Európe myslelo na najväčšiu možnú hospodárnosť. Palivá boli dosť drahé a úzke cesty neumožňovali prevádzku "cestných krížnikov". Ľudové auto predstavuje asi najlepší príklad typu auta v povojnovom období. V USA prebiehal vývoj áut opačne. Autá boli stále väčšie a väčšie, zostali ale osobnými autami. Až pribúdajúcim upchávaním miest autami sa Američania vrátili k menším autám. Vznikli takzvané "compact cars" a nemecký Volkswagen zažil svoj najväčší export-boom.

V roku 1987 sa nachádzalo na svete asi 397 miliónov osobných áut a asi 120 miliónov nákladných áut. Na prvom mieste vo výrobe áut bolo roku 1987 Japonsko s 12,2 miliónmi automobilov, nasledované USA s 10,9 miliónmi automobilov, potom Nemecko so 4,63 miliónmi automobilov a Francúzsko s 3,49 miliónmi automobilov.

Slovensko v súčasnosti patrí k dôležitým centrám svetového automobilového priemyslu, pričom vyrába najvyšší počet osobných automobilov na obyvateľa na svete. Svojmu postaveniu vďačí najmä prítomnosti moderných závodov troch automobiliek: Volkswagen (Bratislava); PSA Peugeot Citroën (Trnava) a KIA Motors (Žilina) a globálnych dodávateľských podnikov. V roku 2011 dosiahla výroba v slovenských výrobno-montážnych automobilových závodoch 639 763 osobných automobilov, čo je vzostup oproti roku 2010 o 15% t.j. o 83 822 automobilov viac. Znamená to, že v SR sa na 1000 obyvateľov vyrobilo 119 automobilov a krajina je tak najväčším producentom automobilov na obyvateľa na svete.

Zdroje:

Motorové vozidlo je dopravný prostriedok, ktorý na svoj pohon využíva silu niektorého z druhov motora. Podľa platného cestného zákona sa za motorové vozidlo považuje nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus.

Motorové vozidlá sa podľa konštrukcie delia na:

  • jednostopové - motocykle, bicykle s pomocným motorom atď.

  • dvojstopové - osobné a nákladné automobily, autobusy, špeciálne vozidlá atď.

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom. Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu. Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov. V obidvoch prípadoch platí, že vodičský preukaz osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Odborná spôsobilosť žiadateľa o vodičské oprávnenie sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

  • predpisov o cestnej premávke,

  • náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

  • vedenia motorových vozidiel.

V roku 1895 sa prekročenie rýchlosti 25 km/h zdalo nereálne, avšak vynájdenie vzduchom plnených pneumatík znamenalo, že už po roku 1899 sa prekročenie rýchlosti 100 km/h stalo skutočnosťou.

Rok 1900 bol rokom vzniku prvého nákladného automobilu – motorového vozidla určeného na prepravu ťažkého tovaru. Začiatok storočia tiež priniesol prvé motorizované vozidlá na prepravu osôb. Technológia nákladných vozidiel ďalej napredovala: čiastočne vďaka pretekom organizovaným francúzskou armádou, ktorých cieľom bolo stimulovať konštruktérov nákladných automobilov, aby prinášali nové vynálezy.

Vďaka klesajúcim nákladom a väčšej nosnosti vzrástlo zastúpenie dopravy nákladnými automobilmi v priemysle: v roku 1931 predstavoval podiel nákladnej dopravy 20 %, kým v roku 1913 len 1 %.

Najúspešnejšie auto všetkých čias je VW Beetle – 20 miliónov kusov do roku 1983. Druhým najúspešnejším modelom je Model T od Henryho Forda. Tohto modelu sa vyrobilo 15 miliónov kusov.

Povinná výbava vozidla

Reflexná vesta

V povinnej výbave každého vozidla musí byť bezpečnostný odev. Reflexné vesty musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla vodiča. Pokutu do výšky 60 eur môžete dostať nielen za chýbajúcu reflexnú vestu pri kontrole, ale ak ju nebudete mať oblečenú počas núdzového státia.

Autolekárnička

Je najdôležitejšou súčasťou povinnej výbavy auta. Ak ste neprekročili lehotu jej expirácie alebo niektorých jej súčastí, nemusíte kupovať novú. Súčasťou nových lekárničiek je karta prvej pomoci. Autolekárnička má byť v bezproblémovom dosahu posádky. Nikdy ju nezaložte batožinou. Ak nemáte lekárničku v poriadku, hrozí vám pokuta do výšky 60 eur na mieste alebo do 100 eur v správnom konaní.

Výstražný trojuholník

Každé vozidlo musí mať homologizovaný prenosný výstražný trojuholník. Na obale býva návod na použitie s odporúčanou vzdialenosťou umiestnenia od vozidla. V prípade, že sa auto stane prekážkou cestnej premávky, musí sa vodič obliecť do výstražnej vesty a v čo najkratšom čase umiestniť výstražný trojuholník, a to v dostatočnej vzdialenosti od miesta prekážky. V obci to býva minimálne 50 m a na diaľnici 100 metrov od auta. Ak nestojíte na rovnej, ale na kľukatej ceste, umiestnite trojuholník pred zákrutou. Aj v tomto prípade platí, že ak nemáte všetko v poriadku, pokuta do výšky 60 eur vás neminie.

Rezervné koleso

Rezervu musia mať všetky autá, ktoré nie sú vybavené špeciálnou lepiacou súpravou na rýchlu opravu alebo pneumatikami runflat, ktoré vám umožnia dojazd na defekte. Ak máte v aute plnohodnotné rezervné koleso, môžete po jeho namontovaní jazdiť ako doposiaľ. Pri núdzovom rezervnom kolese je nutné rešpektovať maximálnu rýchlosť uvedenú na disku kolesa, zväčša 80 km/h. Na poškodenej pneumatike typu runflat môžete jazdiť maximálne osemdesiatkou. Súčasťou vybavenia osobných vozidiel s rezervným kolesom je kľúč na matice. Ak nemáte rezervu, bude vás to v prípade kontroly stáť 60 eur alebo 100 eur v správnom konaní.

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/h. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km/h a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km/h. Vodič iného motorového vozidla, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/h. Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h, a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie