Gastronómia

Vyššie odborné vzdelanie

Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia zodpovedá za chod zariadenia, plánovanie personálu, nákupov, výrobných oddelení, recepcie a ďalších ubytovacích a stravovacích služieb.

Úplné stredné odborné vzdelanie

Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru zabezpečuje a riadi prevádzku kaviarne a baru. Spolu s majiteľom, riaditeľom, hlavným manažérom alebo inou osobou zodpovednou za komplex, ktorého súčasťou je kaviareň či bar, alebo spolu s...

Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie organizuje a riadi personál v reštaurácii, kontroluje výrobu jedál a nápojov a dodržiavanie predpisov. Sleduje kvalitu poskytovaných služieb a zabezpečuje ich odbyt.

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia riadi tím pracovníkov vykonávajúcich rýchlu formu prípravy a predaja jednoduchých jedál, polotovarov i potravinárskych výrobkov v...

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia školského stravovania riadi a zodpovedá za bezchybný chod a komplexné zabezpečenie poskytovaných stravovacích služieb vo zverenej prevádzkovej jednotke.

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia závodného stravovania riadi prevádzkovú jednotku, ktorá zabezpečuje poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov príslušnej organizácie.

Someliér pracuje v reštaurácii a je poradcom pre majiteľa a hostí v oblasti ponuky vín.

Šéfkuchár zabezpečuje odborne najnáročnejšie činnosti v kuchyni. Zodpovedá za organizovanie práce a kontrolu tímu pracovníkov v kuchyni, kvalitu pripravovaných pokrmov a dodržiavanie gastronomických pravidiel. Aplikuje...

Stredné odborné vzdelanie

Barman zodpovedá za prípravu nápojov, ich správnu prezentáciu, servírovanie, skladovanie a podobne.

Cukrár vykonáva odborné práce v cukrárskej výrobe, vyrába cukrárske polotovary, výrobky, ozdoby a reštauračné dezerty.

Cukrovinkár spracováva základné suroviny, polotovary a prísady na čokoládové a nečokoládové výrobky. Hotové výrobky balí, skladuje a expeduje.

Čašník, servírka je zodpovedný/zodpovedná za obsluhu hostí v stravovacom zariadení. Radí pri výbere jedál a nápojov a vykonáva ich zúčtovanie po skonzumovaní.

Kuchár sa podieľa na zostavovaní menu resp. jedálneho lístka, preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr pripravuje na strojno-technologickom zariadení...

Lahôdkar vykonáva činnosti podľa platných technologických postupov pri spracovaní mäsa, rýb, mäsových výrobkov a zeleniny na výrobu lahôdok, pri príprave mäsových, rybacích a...

Pekár vyrába chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky. Používa pri tom múku, vodu a ďalšie suroviny.

Pracovník výdaja jedla zabezpečuje činnosti súvisiace s výdajom jedál v stravovacom zariadení.

Predavač rýchleho občerstvenia pripravuje jednoduché druhy teplých pokrmov, pokrmov studenej kuchyne a pokrmov z polotovarov s ich následným predajom v rýchlo obslužných stravovacích zariadeniach (napr.: samoobslužná...

Nižšie stredné odborné vzdelanie

Pomocník v kuchyni vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch...

Pouličný predavač jedla pripravuje a predáva teplé/studené jedlá a nápoje určené na okamžitú konzumáciu na uliciach a iných verejných priestranstvách.

Nižšie stredné vzdelanie

Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia vykonáva pomocné práce v zariadeniach jednoduchej formy verejného stravovania, ktoré je založené na rýchlej príprave, nenáročnom predaji,...

"Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si." (Jean Anthelem Brillat-Savarin)

Slávny výrok francúzskeho filozofa a právnika v jednej osobe, zakladateľa modernej vedeckej gastronómie a veľkého gurmána 19. storočia Jean Anthelme Brillat-Savarina netreba predstavovať. Isté je, že sa zakladá na pravde. Veď gastronómia ako teória kuchárskeho umenia tvorí dôležitú súčasť kultúrnych dejín národov. Povýšená na vedu, bola od nepamäti ovplyvňovaná rôznymi činiteľmi, ktoré určovali jej vývoj.

Gastronómia zameriava pozornosť na uspokojovanie špecifických individuálnych potrieb a prianí zákazníkov, je to teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady výživy človeka. Dejiny kuchárskeho umenia sa začali písať už v čase, keď človek začal používať oheň na prípravu svojho pokrmu. S rozvojom civilizácie sa rozvinulo poskytovanie pohostinských služieb, začala sa výroba piva a vína, vznikali hostinské domy, objekty pre poskytovanie stravovacích služieb, pekárne a pod. Po II. svetovej vojne sa svetová gastronómia prudko rozvíjala, zatiaľ čo na Slovensku bola v tejto oblasti stagnácia. Pozitívny obrat nastal po zásadných spoločenských zmenách, ktoré sa uskutočnili v roku 1989.

Pre každého turistu je veľmi dôležité okrem navštívenia kultúrnych atrakcií či historických pamiatok, ochutnať aj gastronomické špeciality danej krajiny. Na Slovensku sa nachádza množstvo reštaurácií, v ktorých je možnosť výberu typických národných jedál, ale aj špecialít susedných štátov, predovšetkým špeciality maďarskej, českej a rakúskej kuchyne, ktoré ovplyvňovali pôvodnú slovenskú kuchyňu. Slovenská kuchyňa je historicky známa hlavne bravčovým mäsom, jahňacinou, múkou, zemiakmi, kapustou a mliečnymi výrobkami.

V ostatnom čase sa čoraz viac do pozornosti dostáva zážitková gastronómia. Tá má veľký potenciál nielen v boji o zákazníka, ale i v jeho udržaní. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že človek vníma všetkými zmyslami, a keď ide v dnešnej dobe na obed či večeru, neuspokojí sa len s obyčajným jedlom. Túži po pôžitku a niečom, prečo sa bude vracať a privedie i svojich priateľov, práve toto je cieľom zážitkovej gastronómie.

Z pohľadu servisu, či obsluhy je úzko spojená so someliérom, ktorý správnym odporučením nápoja dotvára celkový dojem z pokrmu. Ani rola čašníka v tejto činnosti nie je zanedbateľná. Šokovať zákazníka, pobaviť ho a vyhovieť všetkým jeho prianiam, práve tak by mal čašník prezentovať svoje schopnosti. Prostredie v reštaurácii, ktorá chce prevádzkovať zážitkovú gastronómiu, musí byť nezabudnuteľné, neopakovateľné a jedinečné.

Zdroje:

McDonald's je najväčšia sieť s rýchlym občerstvením na svete, ktorá denne obslúži 50 miliónov zákazníkov. Spoločnosť založili v roku 1940 americkí bratia McDonaldovci.

Kofola vznikla začiatkom 60-tych rokov 20. storočia vo farmaceutickom závode v Opave počas výskumu potenciálneho využitia nadbytočného kofeínu pri pražení kávy. Výsledkom bol tmavý sladkokyslý sirup Kofo, ktorý sa stal základnou zložkou nového nealkoholického nápoja Kofola uvedeného na československý trh v roku 1962.

Najväčší sendvič s hmotnosťou 2 467,5 kg sa podarilo vyrobiť kuchárom v americkom Michigane v roku 2005.

Jedným z najznámejších a najbohatších kuchárov na svete je Brit Jamie Oliver, známy ako šéfkuchár bez čapice. Jeho majetok sa odhaduje na 25 mil. britských libier.

Typická sladká špecialita zo Skalice sa nazýva trdelník. Ide o prvý slovenský výrobok, ktorý získal v roku 2007 Európskou komisiou chránené zemepisné označenie. Vznik trdelníka v Skalici sa viaže k 18. storočiu, keď sa na našom území usadil uhorský gróf József Gvadányi spolu so svojím sedmohradským kuchárom.

Zdroje:

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie