Vážený používateľ, pripravili sme pre vás manuály a inštrukcie na prácu s ISTP s cieľom poskytnúť rýchle a spoľahlivé informácie o jeho funkčných prvkoch a nástrojoch. Dúfame, že všetky informácie o postupoch pri využívaní jednotlivých nástrojov ISTP budú pre vás zaujímavé a prínosné.

Želáme vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie o trhu práce, voľných pracovných miestach a stali sa úspešnými pri hľadaní zamestnania, ktoré bude zodpovedať vášmu pracovnému potenciálu.


ZamestnávateľŽeláme vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie o bezplatnom inzerovaní pracovných ponúk a možnosti hľadania vhodných zamestnancov.


Žiak/študentŽeláme ti, aby si prostredníctvom ISTP získal/la všetky potrebné informácie o plánovaní budúcej kariéry a voľbe povolania.


Letáky