Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Emočná inteligencia, stop negatívnym emóciám

MEGA Education, s. r. o.

Miesto realizácie kurzu:

  • J.M. Hurbana 4, Žilina

Kurz sa poskytuje:

  • Žilina

Poznámka k cene:

  • účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Ciele kurzu:

- Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
- Naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
- Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.


Obsahová náplň:

- Emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život. EQ verzus IQ, čo vieme ovplyvniť a rozvíjať.
- Vplyv sebavnímania na schopnosť ovládať svoje vlastné emócie
- Techniky zvládania svojich negatívnych emócií
- Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí s cieľom naučiť sa emocionálnej obrane voči negatívnym emóciám druhých.
- Techniky „obrany“ voči negatívnym emóciám tých druhých
- Empatia a vnímanie druhého s cieľom dobrého budovania vzťahov (profesionálnych aj osobných)

Organizačné údaje o kurze

Metódy: riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah: 2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma: kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termín konania

18. 02. 2019

Poznámka k termínu realizácie

18. - 19. 2. 2019

Rozsah kurzu

16 h.

Doplňujúce informácie

Upozorňujeme, že nárok na bezplatné absolvovanie kurzu majú iba:

- dospelí ľudia s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja
- dospelí ľudia s miestom výkonu svojej práce mimo Bratislavského kraja.

Viac informácií http://www.megaeducation.sk/projects/ako-sa-prihlasit/.

Kontaktné údaje
Meno

Mária Pipová

Tel. č.

+421 918 329 305 +421 918 919 336

E-mail

mega@megaeducation.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

MEGA Education, s. r. o.

Adresa

Na barine 4, 841 03 Bratislava

Web

http://www.megaeducation.sk/

Informácie o spoločnosti

Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie programy
Zážitkové programy
Koučing
Poradenstvo v oblasti HR
Recruiting
Mystery shopping
Jazykové vzdelávanie
Konferencie a eventy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie