Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Time a stres manažment, psychohygiena

MEGA Education, s. r. o.

Miesto realizácie kurzu:

  • J.M. Hurbana 4, 010 01, Žilina - 2. poschodie

Kurz sa poskytuje:

  • Žilina

Poznámka k cene:

  • účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Ciele kurzu:

- Pochopiť možné príčiny napätia na pracovisku, naučíte sa rozoznať ich prejavy a popri tom nájsť vlastný prístup riešenia záťažových situácií.
- Naučiť sa pracovať so svojimi emóciami a osobnosťou a zároveň s emóciami a pocitmi svojho okolia.
- Plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.

Obsahová náplň:

- Môj time manažment – ako využívam svoj i zverený čas a aký sú moji zlodeji času
- Princípy plánovanie času a určovanie priorít
- Ako efektívne riadiť svoj čas
- Stanovovanie cieľov
- Naliehavosť verzus dôležitosť
- Organizácia pracovného dňa a každodenné tipy na lepšie sebariadenie
- Pochopenie mechanizmu stresovej reakcie
- Práca pod časovým tlakom
- Mapa stresu života
- Emócie a stres
- Stratégie zvládania stresu
- Prevencia stresu
- Techniky napomáhajúce zvládať stres a dobíjať baterky

Organizačné údaje o kurze

Metódy: riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah: 2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma: kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termín konania

04. 03. 2019

Poznámka k termínu realizácie

4 - 5. 3. 2019

Rozsah kurzu

16 h.

Doplňujúce informácie

Upozorňujeme, že nárok na bezplatné absolvovanie kurzu majú iba:

- dospelí ľudia s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja
- dospelí ľudia s miestom výkonu svojej práce mimo Bratislavského kraja.

Viac informácií http://www.megaeducation.sk/projects/ako-sa-prihlasit/.

Kontaktné údaje
Meno

Mária Pipová

Tel. č.

+421 918 919 336, +421918329305,

E-mail

mega@megaeducation.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

MEGA Education, s. r. o.

Adresa

Na barine 4, 841 03 Bratislava

Web

http://www.megaeducation.sk/

Informácie o spoločnosti

Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie programy
Zážitkové programy
Koučing
Poradenstvo v oblasti HR
Recruiting
Mystery shopping
Jazykové vzdelávanie
Konferencie a eventy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie