Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Príprava a riadenie projektov

Academia Istropolitana Nova

Názov modulu:
A/Príprava projektovej žiadosti a B/Implementácia projektu

Miesto realizácie kurzu:

  • AINova, Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur

Kurz sa poskytuje:

  • Košice, Pezinok

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 500.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Cena kurzu je spolu 500 EUR na účastníka, Modul A/ 300,00€ /osobu a Modul B/ 200,00€ /osobu. Cena zahŕňa: prezentáciu (.ppt), príručku projektového riadenia, občerstvenie počas prezenčného kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Program pozostáva z 2 vzdelávacích modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne:

Modul A/ Príprava projektového zámeru

1. deň: Programové obdobia 2014-2020 a 2021-2027 – možnosti financovania projektových zámerov – základné informácie o projekte – parametroch projektu – vzťah projekt-program-politika – projektový cyklus a jeho fázy:

2. deň: Analytická fáza prípravy projektu – postavená na analýze potrieb kľúčových hráčov v projekte – problémov, ktoré chceme riešiť – cieľov, ktoré chceme dosiahnuť – výber stratégie ako budeme postupovať a na analýze rizík spojených s projektom.

3. deň: Fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logického postupu (intervenčná logika) – stanovenie indikátorov postupu -príprava plánu aktivít a rozpočtu

Modul B/ Implementácia a manažment projektu

1. deň: Fáza implementácie projektu – od podpisu zmluvy – realizácia aktivít projektu – monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, príprava monitorovacích správ, zmeny v projekte a kontrola na mieste

2. deň: Fáza hodnotenia výsledkovprojektu – vypracovanie žiadosti o platbu – informovanosť a komunikácia – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu – hodnotenie projektov – partnerské projekty.

Organizačné údaje o kurze

Vzdelávací program má 36 hod a je rozdelený na dva moduly, ktoré sú organizované samostatne, modul A/ 3-dňové prezenčné školenie (24 hod.) a modul B 2-dňové školenie (12 hod.) realizované online.

Termín konania

29. 05. 2023

Poznámka k termínu realizácie

Modul A: 29.5. - 31.5. 2023 (Košice)
Modul A: 7.6. - 9.6. 2023 (Sv. Jur)
Modul B: 14.6. - 15.6. 2023 sa bude realizovať online na platforme zoom

Rozsah kurzu

36 h.

Doplňujúce informácie

Je možné dohodnúť školenie uzavretej skupiny záujemcov.

Kontaktné údaje
Meno

Barbara Kollárová

Tel. č.

+421(905)742703

E-mail

barbara.kollarova@ainova.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Academia Istropolitana Nova

Adresa

Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur

Web

www.ainova.sk

Informácie o spoločnosti

AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.

Vzdelávacie aktivity

Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak
Príprava na konkurzy EPSO
Príprava a riadenie projektu
Strategické plánovanie miestneho rozvoja
Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji
Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO
Správa bytového fondu na Slovensku
Jazykové kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie