Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

ON-LINE Účtovníctvo, personalistika a mzdy s aplikáciou na PC - večerný kurz

TM Consulting, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • online

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1075.20 EUR

Akreditácia:

  • Číslo potvrdenia: 1790/2022/53/2
    dátum vydania: 20.05.2022
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Online kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Obsahové zameranie programu

• Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.
• Majetok podniku a jeho zdroje.
• Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
• Dokumentácia účtovných prípadov.
• Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.
• Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
• Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov.
• Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
• Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva.
• Jednoduché účtovníctvo
• Mzdové účtovníctvo, personalistika.
• Dane a daňová sústava
• Aplikovaný softvér.

Spôsob ukončenia

• Záverečná skúška on-line formou.
• Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

• orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou večernou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• sada študijných materiálov, prezentácie a riešené praktické príklady,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní,
• follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 1 mesiaca po ukončení kurzu.

Organizačné údaje o kurze

Rozsah vzdelávacieho programu
• 256 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
• Večerná forma online | vyučovacie dni pondelok až štvrtok | 16:00 - 20:00 | celkovo 51 dní.

Termín konania

17. 04. 2023

Poznámka k termínu realizácie

17.04.2023 - 06.07.2023

Rozsah kurzu

256 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Katarína Mihalovičová

Tel. č.

+421907736117

E-mail

kmihalovicova@tmconsulting.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TM Consulting, s.r.o.

Adresa

Dolnohorská 26, 94901 Nitra

Web

http://www.tmconsulting.sk/

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.

Vzdelávacie aktivity

Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu.

Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie