Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Mzdové účtovníctvo online - večerný kurz

TM Consulting, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • online

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 240.00 EUR

Akreditácia:

  • Číslo potvrdenia: 1790/2022/53/2 Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 20. mája 2022
    dátum vydania: 20.05.2022
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia mzdovej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave mzdového účtovníctva.

Obsahové zameranie programu

• Absolvent modulu získa zručnosti v oblasti problematiky týkajúcej sa pracovno-právnych vzťahov, dokáže spracovať podklady pre výpočet mzdy a komplexne viesť mzdovú agendu vrátane registračných a oznamovacích povinností a komunikácie s príslušnými úradmi, ovláda problematiku zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, dokáže správne
zaúčtovať mzdy, odvody a dane z príjmov zo závislej činnosti.

Spôsob ukončenia

• Záverečná skúška on-line formou.
• Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

• Orientácia na potreby klienta.
• Vzdelávanie realizované intenzívnou prezenčnou formou s využitím moderných vyučovacích metód.
• Výučba je zabezpečená lektorom z praxe.
• Sada študijných materiálov pre každého klienta bezplatne.
• Follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 1 mesiaca po ukončení kurzu.

Organizačné údaje o kurze

Rozsah vzdelávacie programu

• 40 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), celkovo 8 vyučovacích dní.
• Vyučovanie prezenčnou formou v pracovných dňoch, v čase 16:00 – 20:15.

Termín konania

10. 04. 2023

Poznámka k termínu realizácie

10.04.2023 - 11.05.2023

Rozsah kurzu

40 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Katarína Mihalovičová

Tel. č.

+421907736117

E-mail

kmihalovicova@tmconsulting.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TM Consulting, s.r.o.

Adresa

Dolnohorská 26, 94901 Nitra

Web

http://www.tmconsulting.sk/

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.

Vzdelávacie aktivity

Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu.

Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie