Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Projektový manažment: Waterfall a Agile metóda v kocke | Zadarmo cez Nestrať prácu a vzdelávaj sa

EDU.CO spol. s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Online - celé SR

Kurz sa poskytuje:

  • Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Slovenská republika, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1350.00 EUR

Poznámka k cene:

  • ZADARMO cez projekt Nestrať prácu a vzdelávaj sa

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základnú terminológiu projektového manažmentu. Rozumie základnému projektovému cyklu a jeho manažmentu. Je schopný plánovať, riadiť a kontrolovať jednoduché projekty prostredníctvom nástrojov projektového manažmentu. Sú mu zrejmé základné kritéria dobrého projektu a ovláda techniky, ktorými sa vyvaruje najčastejším chybám v riadení projektu.

Úvod do projektového manažmentu, základná terminológia

- Čo je to projektový manažment
- Zadefinovanie základných pojmov
- Inštitúcie projektového manažmentu
- Projektový manažment na Slovensku
- definovanie rozdielov medzi Waterfall a Agile metodológiu
- podrobné porovnanie
- plusy a mínusy metodológií

Projekt a projektový cyklus, plánovanie, riadenie a kontrola projektu

- Čo je to projekt
- Aké typy projektov poznáme
- Príklady projektov
- Projektový cyklus
- Jednotlivé fázy projektu
- Stanovenie SMART cieľov a úloh
- Metóda logického rámca (príklady tvorby)
- Hierarchická štruktúra činností (WBS)
- Organizácia projektu, projektový manažér a projektový tím
- Plánovanie času činností, míľniky projektu, Ganttove grafy
- Ukončenie projektu a možné nedostatky

Projektová dokumentácia k ukončeniu projektu

- Najčastejšie používané nástroje
- Chyby v projektoch a ich príklady
- Ako sa vyhnúť najčastejším nedostatkom
- softvérová podpora pre Waterfall projekty
- Agile metóda + Scrum, základná terminológia, princípy, hodnoty

Agile manifest, kontribútori, hodnoty, princípy

- Scrum definícia a terminológia
- Scrum plánovanie a exekúcia
- Scrum team, základné role, Scrum plánovanie, šprinty

Agile tímy a prehľad pracovného prostredia

- Scrum Master
- Členovia tímu
- Tímové prostredie
- Odporúčanie pre fyzický priestor Scrum tímov
- Scrum plánovanie
- Agile softvérová podpora, praktické úloh

Praktická úloha na spracovanie

- Predstavenie agile softvérovej podpory
- Projektový manažér ako profesia, ďalšie vzdelávanie

Projektový manažér ako profesia

- Ďalšie vzdelávanie,
- Zdroje pre samostatné štúdium,
- podrobný prehľad nadnárodných certifikácií a
- Možnosti uplatnenia

Organizačné údaje o kurze

prezenčná alebo online

Termín konania

03. 07. 2023

Poznámka k termínu realizácie

Kurz sa otvára každý mesiac

Rozsah kurzu

40 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Marián Rusznyák, MBA

Tel. č.

+421951596292

E-mail

info@edu-co.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

EDU.CO spol. s.r.o.

Adresa

Szakkayho 1, 04001 Košice

Web

www.edu-co.sk

Informácie o spoločnosti

EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.

Vzdelávacie aktivity

Naše vzdelávacie programy sú zamerané na:

- programovanie a tvorbu webstránok
- webdizajn
- komunikačné školenia
- predajné techniky
- techniku administratívy
- rozvoj osobnosti
- manažérske kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie