Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Efektívna komunikácia

BKS Úspech, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Prezenčne - podľa dohody
    Online - Webináre

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 90.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Podľa dohody a počtu účastníkov

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

• Základy neverbálnej a verbálnej komunikácie
o čo na nás prezrádza reč tela
o ako odbúrať rušivé signály neverbálnej komunikácie
o tréning sebavedomého vystupovanie a sebaprezentácia (kamera) - ako zvýšiť slovnú pohotovosť
o pravidlá efektívneho načúvanie a techniky kladenie otázok
• Zručnosti asertívneho rokovania
o diagnostika vlastného štýlu rokovaní vo vypätých situáciách
o asertívne práva, techniky a princípy
o tréning primeraného sebapresadeniu v konkrétnych komunikačne náročných situáciách
o typológia manipulátorov, antimanipulativní techniky
• Efektívna komunikácia vo vypätých situáciách
o asertívny kritika - nácvik konštruktívneho oznámenie negatívnej spätnej väzby
o zvládanie negatívnych agresívnych či pasívnych reakcií
o asertívny pochvala - ako ju poskytovať a prijímať
o umenie hovoriť "NIE" bez pocitov viny
• Komunikácia a riešenie konfliktov
o zásady konštruktívna komunikácia v konfliktných situáciách
o typy, štádia a priebeh konfliktov
o autodiagnostika stratégie v riešení konfliktov - čo vieme a kedy zlyhávame
o komunikácie vo vedúcom postavení (keď sa zo člena tímu stane šéf)
o sebapoznanie - test: každý účastník dostane svoj osobnostný typologický profil

Organizačné údaje o kurze

Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

Podľa záujmu a dohody

Rozsah kurzu

16 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Pavol Kmeť

Tel. č.

+421903224050

E-mail

uspech@bksuspech.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

BKS Úspech, s.r.o.

Adresa

Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava

Web

http://www.bksuspech.sk/


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie