Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Projektový manažment | s KOMPAS+ ZADARMO

EDU.CO spol. s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Online kurz
    Szakkayho 1, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Slovenská republika, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 640.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Pre nezamestnaných evidovaných na Úrade práce možnosť získať kurz ZDARMA.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Po absolvovaní tréningu budete:
 mať osvojenú základnú terminológiu z oblasti projektového manažmentu
 poznať základy plánovania, riadenia a kontroly projektu
 poznať čo obsahuje základná projektová dokumentácia, ako ju efektívne pripraviť a v praxi používať

Obsahová náplň:
1. Úvod do projektového manažmentu, základná terminológia
2. Projekt - charakteristika, ciele, príklady projektov
3. Projektový cyklus a jeho manažment
4. Plánovanie projektu
 Stanovenie SMART cieľov a úloh
 Metóda logického rámca (príklady tvorby)
 Hierarchická štruktúra činností (WBS)
 Organizácia projektu, projektový manažér a projektový tím
 Plánovanie času činností, míľniky projektu, Ganttove grafy
 Plánovanie prostriedkov a zdrojov
 Riziká projektu
5. Riadenie a kontrola projektu
6. Ukončenie a dokumentácia projektu
7. Softvérová podpora v projektovom riadení (vrátane využitia mobilných aplikácií)
8. Najčastejšie nedostatky projektov
9. Príprava projektového zámeru – riešenie príkladu
10. Plán ďalšieho osobného rozvoja
11. Záver

Trvanie kurzu: 10 dní x 4 vyučovacie hodiny / príp. 5 dní x 8 vyuč. hod. /

Organizačné údaje o kurze

Online kurz
Szakkayho 1, 040 01 Košice

Termín konania

17. 04. 2023

Poznámka k termínu realizácie

Otvára sa podľa záujmu. Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292

Rozsah kurzu

40 h.

Doplňujúce informácie

Cieľová skupina:
- uchádzači o zamestnanie, kt. sa zaujímajú o danú problematiku (prípadne sa uchádzajú o pozíciu projektového manažéra)
- projektoví manažéri, členovia projektových tímov
- pracovníci projektových oddelení a úsekov plánovania
- vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí chcú získať informácie o projektovom manažmente
- podnikatelia (začínajúci, existujúci)
- všetci záujemci o danú problematiku

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Marián Rusznyák, MBA

Tel. č.

+421 951 596 292

E-mail

kurzy@edu-co.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

EDU.CO spol. s.r.o.

Adresa

Szakkayho 1, 04001 Košice

Web

www.edu-co.sk

Informácie o spoločnosti

EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.

Vzdelávacie aktivity

Naše vzdelávacie programy sú zamerané na:

- programovanie a tvorbu webstránok
- webdizajn
- komunikačné školenia
- predajné techniky
- techniku administratívy
- rozvoj osobnosti
- manažérske kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie