Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Účtovník/účtovníctvo - cez REPAS+ zdarma

CONSULT PRESS s.r.o.

Názov modulu:
Jednoduché účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Podvojné účtovníctvo

Miesto realizácie kurzu:

  • Nám. hrdinov 6
    934 01 Levice

Kurz sa poskytuje:

  • Levice

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 847.20 EUR

Poznámka k cene:

  • V prípade samoplatcu kontaktujte ohľadom ceny kurzu našu spoločnosť. Samoplatca môže absolvovať jednotlivé moduly aj samostatne, nemusí absolvovať komplex 3 modulov súčasne.

Akreditácia:

  • Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3715/2021/43/1
    dátum vydania: 10.06.2021
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Vzdelávací program je určený osobám/aj úplným začiatočníkom/, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky a podvojného účtovníctva. Absolvent kurzov ovláda a dokáže aplikovať platnú legislatívu v zameraní na Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH , postupy účtovania podnikateľov v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva, ako aj platnú legislatívu z oblasti miezd a vedenia personalistiky. Vie identifikovať jednotlivé účtovné prípady, náležitosti dokladov, spracovať účtovné doklady prostredníctvom softvéru s cieľom zostaviť príslušné výkazy počas účtovného obdobia až po zostavenie účtovnej závierky a vyčíslenie základu dane účtovnej jednotky za zdaňovacie obdobie. Vie vypočítať mzdu ručne aj s použitím softvéru a ovláda povinnosti zamestnávateľa pri vedení personalistiky a spracovaní miezd.

Organizačné údaje o kurze

Kurz prebieha v moderne vybavených administratívnych priestoroch v centre mesta Levice prezenčnou formou v malých skupinách (max. 4) s dôrazom na individuálny prístup. Každý účastník má k dispozícii vlastný PC, učebné materiály a pomôcky. Učebňa je vybavená dataprojektorom na premietanie prezentácii a ukážky práce v účtovnom programe, tabuľou na spoločné riešenie prípadových štúdií. Zároveň ma každý účastník prístup na vzdelávací portál našej spoločnosti, kde si kedykoľvek okrem sumáru dôležitých informácií k jednotlivým témam môže otestovať aj svoje vedomosti v cvičných testoch z teoretickej časti kurzu.

Termín konania

10. 10. 2022

Poznámka k termínu realizácie

Termín začiatku je možné po dohode s účastníkmi zmeniť.
Jednoduché účtovníctvo je v rozsahu 55 vyučovacích hodín (7 pracovných dní), nasleduje modul Mzdy a personalistka a v rozsahu 65 vyučovacích hodín(8 pracovných dní) a na záver modul Podvojné účtovníctvo v rozsahu 120 vyučovacích hodín (15pracovných dní).
O voľných miestach v jednotlivých moduloch sa informujte, prosím, u kontaktnej osoby spoločnosti.

Rozsah kurzu

240 h.

Doplňujúce informácie

Kurz je možné absolvovať aj bezplatne cez Operačný program Ľudské zdroje- REPAS+ /v prípade splnenia požadovaných kritérií a schválenia žiadosti o financovanie kurzu/.

Kontaktné údaje
Meno

Eva Sádovská Gregorová

Tel. č.

+421907174462

E-mail

sadovska@consultpress.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

CONSULT PRESS s.r.o.

Adresa

Hurbanova 602/16, 93401 Levice

Web

www.kurzuctovnictva.sk

Vzdelávacie aktivity

Kurz Jednoduché účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Podvojné účtovníctvo


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie