Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Personalistika a mzdové účtovníctvo s REPASOM+ zadarmo

EDU.CO spol. s.r.o.

Názov modulu:
Personalistika a mzdové účtovníctvo

Miesto realizácie kurzu:

  • Szakkayho 1, 040 01 Košice
    Online kurzy v rámci celej SR

Kurz sa poskytuje:

  • Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Slovenská republika, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 326.40 EUR

Poznámka k cene:

  • Evidovaný nezamestnaný v rámci projektu REPAS+ zadarmo ( plne hradený kurz UPSVaR )

Akreditácia:

  • Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2020/121/3
    dátum vydania: 10.12.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

1. Pracovno-právne vzťahy:
účastníci pracovno-právnych vzťahov: zamestnanci, zamestnávatelia; pracovný pomer: vznik, zmena a zánik, povinnosti zúčastnených strán pri vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovný čas a doba odpočinku, dovolenka;

2. Odmeňovanie:
mzda a mzdové zvýhodnenia, odstupné a odchodné, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, prekážky v práci a náhrada mzdy, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, splatnosť mzdy a výplata mzdy;

3. Zdravotné poistenie:
platitelia poistného, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, tlačivá a vykazovanie, vymeriavací základ, sadzby a výpočet poistného, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia;

4. Sociálne poistenie:
platitelia poistného, povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, tlačivá a vykazovanie, vymeriavací základ, sadzby a výpočet poistného;

5. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti:
zamestnanec na daňové účely, zamestnávateľ ako platiteľ dane, príjmy zo závislej činnosti zamestnanca, výpočet preddavkov na daň, sadzby dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, daňové tlačivá, ročné zúčtovanie dane;

6. Sociálny fond a jeho použitie:
tvorba sociálneho fondu, realizácia podnikovej sociálnej politiky prostredníctvom sociálneho fondu;

7. Dokumentácia:
personálna a mzdová dokumentácia; osobný spis zamestnanca; registratúra;

8. Odpočítateľné položky základu dane:
oznamovanie nároku odpočítateľných položiek, mesačné odpočítateľné položky, odpočítateľné položky uplatňované v ročnom zúčtovaní; príklady, výpočty;

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/personalistika-a-mzdove-uctovnictvo/

Organizačné údaje o kurze

- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získava certifikát + materiály v cene

Termín konania

17. 10. 2022

Poznámka k termínu realizácie

- otvára sa každý mesiac / viac info telefonicky

Rozsah kurzu

64 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Marián Rusznyák, MBA

Tel. č.

+421907782315

E-mail

kurzy@edu-co.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

EDU.CO spol. s.r.o.

Adresa

Szakkayho 1, 04001 Košice

Web

www.edu-co.sk

Informácie o spoločnosti

EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.

Vzdelávacie aktivity

Naše vzdelávacie programy sú zamerané na:

- programovanie a tvorbu webstránok
- webdizajn
- komunikačné školenia
- predajné techniky
- techniku administratívy
- rozvoj osobnosti
- manažérske kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie