Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Jednoduché účtovníctvo s REPASOM+ zadarmo

EDU.CO spol. s.r.o.

Názov modulu:
Jednoduché účtovníctvo a daňová evidencia

Miesto realizácie kurzu:

  • Szakkayho 1, 040 01 Košice
    Online kurzy v rámci celej SR

Kurz sa poskytuje:

  • Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Slovenská republika, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 285.60 EUR

Poznámka k cene:

  • Evidovaný nezamestnaný v rámci projektu REPAS+ zadarmo ( plne hradený kurz UPSVaR )

Akreditácia:

  • Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2020/121/3
    dátum vydania: 10.12.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

1. Základy systému JÚ, legislatívny rozdiel medzi JÚ a daňovou evidenciou:
proces jednoduchého účtovníctva, účtovné knihy, účtovné výkazy, účtovné doklady a ich zaúčtovanie do účtovných kníh, peňažný denník v jednoduchom účtovníctve a rozdiel oproti daňovej evidencii, účtovanie v peňažnom denníku, účtovná závierka peňažného denníka,

2. Dlhodobý majetok, zásoby:
legislatívne vymedzenie pojmu „dlhodobý majetok“, účtovanie obstarania dlhodobého majetku, poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, finančný lízing, obstaranie majetku prostredníctvom úveru, vyradenie dlhodobého majetku; legislatívne vymedzenie zásob, účtovanie o zásobách, skladové karty zásob;

3. Finančné účty, zúčtovacie vzťahy:
Účtovanie na finančných účtoch: pokladnica, bankové účty, ceniny, priebežné položky, platby kartou, bankové úvery, registračné pokladnice; účtovanie cudzej meny;
pojem: zúčtovacie vzťahy, rezervy, zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami, odpisy a zápočty pohľadávok a záväzkov, účtovanie o sociálnom fonde;

4. Dane, DPH, DPFO, Daň zo mzdy:
účtovanie daní a dotácií, príspevkov a podpôr, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, správne poplatky,


5. Daňové priznanie podnikateľa:
súvislý účtovný príklad, výkazy, zostavenie daňového priznania podnikateľa podnikajúceho v stavebníctve (kúpeľňové štúdio, drobná stavebná činnosť, predaj stavebného materiálu), spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb;

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/jednoduche-uctovnictvo-a-danova-evidencia/

Organizačné údaje o kurze

- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získava certifikát + materiály v cene

Termín konania

15. 12. 2022

Poznámka k termínu realizácie

- otvára sa každý mesiac / viac info telefonicky

Rozsah kurzu

56 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Marián Rusznyák, MBA

Tel. č.

+421 951 596 292

E-mail

kurzy@edu-co.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

EDU.CO spol. s.r.o.

Adresa

Szakkayho 1, 04001 Košice

Web

www.edu-co.sk

Informácie o spoločnosti

EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.

Vzdelávacie aktivity

Naše vzdelávacie programy sú zamerané na:

- programovanie a tvorbu webstránok
- webdizajn
- komunikačné školenia
- predajné techniky
- techniku administratívy
- rozvoj osobnosti
- manažérske kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie