Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Kurz opatrovania

SČK, územný spolok Senica

Názov modulu:
Kurz opatrovania

Miesto realizácie kurzu:

  • Kalinčiakova 1396/46, 90501 Senica

Kurz sa poskytuje:

  • Trnavský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 350.00 EUR

Poznámka k cene:

  • zľava možná, podľa účastníkov

Akreditácia:

  • Akreditácia MPSVaR v zmysle zákona 448/2008
    dátum vydania: 03.02.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Rozsah kurzu :
Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …
Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška
Absolvent kurzu je schopný:
• komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
• aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
• v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
• pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Organizačné údaje o kurze

prezenčná forma

Termín konania

termín neuvedený

Rozsah kurzu

226 h.

Kontaktné údaje
Meno

Miriam Madunická

Tel. č.

+421903558914

E-mail

senica@redcross.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

SČK, územný spolok Senica

Adresa

Kalinčiakova, 1396/46, 90501 Senica

Web

senica.redcross.sk

Informácie o spoločnosti

Slovenský Červený kríž, je právnická osoba, ktorá sa riadi zákonom o SČK 460/2020. Je akreditovaným subjektom na vzdelávanie Kurzov opatrovania a Kurzov opatrovania detí.

Vzdelávacie aktivity

Kurz opatrovania
Kurz opatrovania detí
Prvá pomoc


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie