Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Text mining

ACREA SR

Miesto realizácie kurzu:

  • Centrum výučby ACREA, Krakovská 7, Praha 1

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 520.30 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Tradičné dataminingové postupy umožňujú extrahovať a využiť užitočnú informáciu z elektronických dát uložených v štruktúrovanom tabuľkovom formáte. Väčšina elektronických dát je však neštruktúrovaná. Textové dokumenty, ako sú napríklad emaily, novinové články, vedecké publikácie, zápisky z call centier, korešpondencia na sociálnych sieťach alebo len komentáre k produktom, ponúkajú tiež množstvo skrytej informácie, ktorá môže významne skvalitniť dataminingové predikcie. Skrytú informáciu v textoch je potrebné extrahovať do štrukturálnych atribútov, aby sa dala použiť pre následné modelovanie. Vďaka vlastnostiam a bohatosti prirodzených jazykov je extrakcia kľúčových atribútov z textu špecifická, atribúty musia byť naviac citlivo vybrané i s ohľadom na riešenú textminingovú alebo dataminingovú úlohu.

Organizačné údaje o kurze

29.11.2022, prezenčne aj online

Termín konania

29. 11. 2022

Poznámka k termínu realizácie

od 9: do 16:30

Rozsah kurzu

8 h.

Doplňujúce informácie

Kurz je určený pre analytikov, marketingových pracovníkov, žurnalistov a vyšetrovateľov, ktorí potrebujú spracovať väčšie množstvo textov bez toho, aby museli všetky dokumenty prečítať, a využiť získanú informáciu k rozhodovania.

Kontaktné údaje
Meno

Petra Formánková

Tel. č.

+420 234 721 422

E-mail

pformankova@acrea.cz

Názov vzdelávacej inštitúcie

ACREA SR

Adresa

Zámocká 30, 811 00 Bratislava

Web

http://acrea.cz/centrum-vyuky-acrea/

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.

Vzdelávacie aktivity

VZDELÁVÁME V OBLASTIACH

ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi.

DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM.

MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie.

SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie