Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

SEMESTRÁLNY KURZ: ŠTATISTICKÁ ANALÝZA DÁT V PRAXI - OD POJMOV K INTERPRETÁCII VÝSLEDKOV

ACREA SR

Miesto realizácie kurzu:

  • ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislavský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1728.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Semestrálny kurz poskytuje štatistické metódy od základných mier po viacrozmerné. V priebehu štrnástich lekcií porozumiete významu a praktickej hodnote pojmov a postupov analýzy dát. Prejdete výukou praktického využitia a interpretácie výsledkov. Kurz je realizovaný dvakrát ročne od roku 1995. Cieľom je preniknúť do podstaty analytickej práce a poskytnúť konkrétne metódy analýzy dát.

Organizačné údaje o kurze

7.10.2022 - 17.2.2023, prezenčne aj online

Termín konania

07. 10. 2022

Poznámka k termínu realizácie

Výučba prebieha každý piatok -14 poldenných lekcií, od 9:00 - 12:30 (56 hodín výučby).

Rozsah kurzu

56 h.

Doplňujúce informácie

http://acreasr.sk/vyucba/prehlad-kurzov/semestralny-kurz-statisticka-analyza-dat-v-praxi-od-pojmov-k-interpretacii-vysledkov.html

Kontaktné údaje
Meno

Petra Formánková

Tel. č.

+420 234 721 422

E-mail

pformankova@acrea.cz

Názov vzdelávacej inštitúcie

ACREA SR

Adresa

Zámocká 30, 811 00 Bratislava

Web

http://acrea.cz/centrum-vyuky-acrea/

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.

Vzdelávacie aktivity

VZDELÁVÁME V OBLASTIACH

ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi.

DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM.

MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie.

SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie