Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

KOMPAS+ Java programátor ONLINE

ELCT, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Dištančne - online

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 979.20 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Školenie je určené záujemcom, ktorí sa chcú naučiť programovať v prostredí Java od úplných základov až po úroveň Junior Developera (vhodnú pre programátorské spoločnosti).

Školenie pozostáva z nasledujúcich častí:

Základy algoritmizácie: Vývojové diagramy, štruktúry algoritmov, algoritmizácia
Programovací jazyk Java: objektovo orientované programovanie, triedy, objekty, typy, operátory, interface, logovanie
Databázy SQL: koncept databáz, nastavenie operácií, DML a DDL jazyky
Cvičný projekt

Obsah kurzu:
Základy algoritmizácie

Databázy SQL• Relačný dátový model a návrh relačnej databázy• Databázový systém MySQL• Klasifikácia databázových jazykov. SQL – DDL, DML• Agregačné funkcie a výpočty v tabuľkách• Pohľadové tabuľky – VIEW• Výber z viacerých tabuliek naraz• Bezpečnosť databázových systémov, ochrana dát• Architektúra klient-server

Programovací jazyk Java: základy• Úvod do programovacieho jazyka Java• Základy jazyka Java• Riadenie toku programu• Objektovo orientované programovanie• Použitie základných tried jazyka

Java Programovací jazyk Java: mierne pokročilý• Objektovo orientované programovanie• Výnimky• JDBC - spracovanie SQL v jazyku Java • Programovanie grafických aplikácii v Java Swing • Vstupno - výstupné operácie – Java I/O• Vlákna Cvičný projekt

Organizačné údaje o kurze

Školenie má rozsah 136 hod. a je organizované online formou, zvyčajne ako poldňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom. Priebeh školenia je zacielený na to, aby sa v dostupnom čase prebrali potrebné témy, vrátane ich praktického odskúšania na príkladoch z praxe. Účastníci online vzdelávania môžu priamo klásť otázky lektorovi a komunikovať s ním ako aj s ostatnými účastníkmi naživo v reálnom čase. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Termín konania

24. 01. 2022

Rozsah kurzu

136 h.

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Janka Porhinčáková Hudáková, MBA

Tel. č.

+421917333017

E-mail

info@elct.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

ELCT, s.r.o.

Adresa

Gemerská 3, 04011 Košice

Web

http://www.elct.sk

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Ponúkané služby:
• Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
• Certifikácia zručností v oblasti informačných technológií, financií, zdravotníctva a osobnostných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Android ATC, Certiport, ECDL a Eco-C®.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:
• Linux LPI
• Android ATC
• Cisco

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.

Vzdelávacie aktivity

Ponuka kurzov
ZÁKLADNÉ KURZY:
• Práca s počítačom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint
• Pokročilé využitie počítača
• Komunikačné a sociálne zručnosti
• Angličtina pre administratívu


ŠPECIALIZOVANÉ IT KURZY
vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka.
• Expert počítačových sietí
• Junior SAP administrátor
• Programátor – Developer Java
• Správca systémov Linux
• IT angličtina


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie