Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

online ÚČTOVNÍCTVO, PERSONALISTIKA A MZDY s aplikáciou na PC

TM Consulting, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • ON-LINE KURZ

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1024.80 EUR

Poznámka k cene:

  • Zadarmo cez REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie

Akreditácia:

  • ON-LINE kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.
    dátum vydania: 26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.
Majetok podniku a jeho zdroje.
Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
Dokumentácia účtovných prípadov.
Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.
Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov
Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva
Jednoduché účtovníctvo
Mzdové účtovníctvo, personalistika
Dane a daňová sústava
Aplikovaný softvér

Organizačné údaje o kurze

Vyučovanie prebieha on-line formou v pracovných dňoch v rozsahu 7 – 8 vyučovacích hodín, celkovo 31 dní. Kurz trvá 6 – 8 týždňov.
Výučba je zabezpečená lektorom z praxe, prebieha formou videokonferencie v reálnom čase a účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.
Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, elektronické študijné materiály, prezentácie a riešené praktické príklady.

Termín konania

18. 10. 2021

Poznámka k termínu realizácie

Požiadavku na preplatenie kurzovného je potrebné doručiť príslušnému Úradu práce 14 dní pred plánovaným termínom realizácie.

Rozsah kurzu

244 h.

Doplňujúce informácie

Ak máte záujem neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme s vyplnením príslušných tlačív.

Hľadáte iný kurz?
Viac informácií ohľadom aktuálnych termínov ďalších kurzov na
www.tmconsulting.sk

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Katarína Mihalovičová

Tel. č.

+421907736117

E-mail

kmihalovicova@tmconsulting.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TM Consulting, s.r.o.

Adresa

Dolnohorská 26, 94901 Nitra

Web

http://www.tmconsulting.sk/

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.

Vzdelávacie aktivity

Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu.

Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie