Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Účtovníctvo komplet ONLINE +/možnosť zadarmo-REPAS/

NOVA TRAINING, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Popradská 86, Košice, 04011

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 890.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Pre evidovaných nezamestnaných je kurz ZDARMA + preplácajú sa cestovné a stravné náklady

Akreditácia:

  • Ministerstvo školstva Číslo POA: 1291/2019/90/1
    dátum vydania: 26.09.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Kurz účtovníctva komplet: jednoduché, podvojné a mzdové účtovníctvo. Ideálny pre všetkých, ktorí chcú začať reálne viesť účtovníctvo. V priebehu 220 vyučovacích hodín vás naučíme nielen teóriu, ale najmä spracovanie účtovníctva a miezd reálne na počítači v ekonomickom softvéri.

Po skončení kurzu môžete sami začať viesť účtovníctvo a vypisovať daňové priznania. Budete mu rozumieť.

Vzdelávací program je zostavený modulovo a pozostáva zo 4 modulov:Jednoduché účtovníctvo (60 hodín)

Spracovanie účtovných dokladov, kontrola ich formálnych a vecných náležitostí, praktické vedenie peňažného denníka a ostatných účtovných kníh, postupy obstarania, evidencie, oceňovania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku, obstarania, evidencie, oceňovania a skladovania zásob, evidencia zúčtovacích vzťahov z obchodnej, finančnej činnosti a pracovnoprávnych vzťahov, evidencia zúčtovacích vzťahov vyplývajúcich z daní a dotácií, inventarizácia majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh, zostavenie účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb.Podvojné účtovníctvo (120 hodín)

Základy podvojného účtovníctva, podstata a súvislosti účtovného informačného systému, účtovanie rozličných účtovných prípadov, účtovné záznamy a zápisy v účtovných knihách, vedenie účtovnej dokumentácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňového priznania.Mzdové účtovníctvo (40 hodín)

Komplexné spracovanie mzdovej agendy, zostavenie pracovnej zmluvy, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov a výkazov pre príslušné inštitúcie.Účtovníctvo na počítači (40 hodín)

Praktické zručnosti v programoch: ALFA, OMEGA, OLYMP, Money S3

NOVINKA: Príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za každý absolvovaný deň kurzu. (Pre ľudí cez projekt REPAS-úrad práce)

Organizačné údaje o kurze

Dĺžka trvania kurzu: 220 hodín
Rozsah hodiny: 45 minút
V pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.
Bližšie info a možnosť prihlásenia nájdeš na web stránke: https://novatraining.sk/kurz-uctovnictva/

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

Najbližší termín otvorenia:
Kurz sa otvára priebežne každý mesiac ONLINE

Rozsah kurzu

220 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Angelika Sutorčikova

Tel. č.

+421556446281

E-mail

novatraining@novatraining.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

NOVA TRAINING, s.r.o.

Adresa

Popradská 86, 04011 Košice

Web

https://novatraining.sk/

Informácie o spoločnosti

NOVA Training s.r.o.je vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Košiciach. Jej vznik v roku 1999 podnietila snaha prispieť ku kvalite vykonávania vzdelávacích aktivít. Spoločnosť NOVA TRAINING rekvalifikovala vyše 33 000 ľudí a naším hlavným cieľom je pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomôcť nezamestnaným posunúť sa ďalej na pomyselnej vedomostnej čiare. „Našich uchádzačov chceme vzdelávať, byť ich prínosom a poradiť im. Rekvalifikačný kurz je cesta, ako sa zamestnať,“

Vzdelávacie aktivity

RE-PAS – vzdelávanie pre evidovaných nezamestnaných „ZADARMO“.Ak si nezamestnaný a si v evidencií UPSVaR, máš možnosť získať príspevok na rekvalifikáciu. Neváhaj a informuj sa.

Ponúkame tieto kurzy RE-PAS/KOMPAS:
• Účtovníctvo
• Šička
• Murár
• Kuchár
• HACCP-hygienické minimum
• Opatrovanie
• Pracovník v obchode
• Operátor strojárskej výroby
• Pomocné stavebné práce
• Stolár
• Obsluha motorových vozíkov
• Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
• Ako sa uplatniť na trhu práce
• Finančná gramotnosť
• Údržba verejnej zelene


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie