Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Stavebný zákon (líniové stavby)

Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Sabinovská 12, Bratislava online školenie

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 200.00 EUR

Poznámka k cene:

  • ( V cene máte zahrnuté: študijné materiály v elektronickej podobe, certifikát)

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Odborný webinár na problematiku: Stavebný zákon
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.

Program:

Predpisy, definície, pojmy
Všeobecné a špeciálne stavebné úrady
Dotknuté orgány
Zákon 24/2006 Z. z., stavebný zákon, správny poriadok
Územné konanie
Stavebné konanie
Kolaudačné konanie
Ostatné

Organizačné údaje o kurze

REGISTRÁCIA NA KURZ:

- na email: info@mmeridian.eu

( uviesť názov školenia, termín školenia, fakturačné údaje,meno a priezvisko,email a tel.kontakt účastníka)

Termín konania

23. 09. 2021

Poznámka k termínu realizácie

online školenie

Rozsah kurzu

5 h.

Doplňujúce informácie

Posledné dve voľné miesta

Kontaktné údaje
Meno

Ing.Jana Uhlíková

Tel. č.

+421 944 978 132

E-mail

info@mmeridian.eu

Názov vzdelávacej inštitúcie

Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.

Adresa

Sabinovská 12, 82102 Bratislava

Web

www.mmeridian.eu

Informácie o spoločnosti

Poradensko-vzdelávacia spoločnosť, špecialista v oblasti vzdelávania najmä pre stredný a vrcholový manažment. Spoločnosť už niekoľko rokov ponúka najnovšie európske moderné trendy v oblasti vzdelávacích aktivít od školení, tréningov, zážitkových školení, workshopov, špeciálnych tréningových programov až po brainstorming.

Vzdelávacie aktivity

Kurzy, školenia, workshopy sú zamerané na firemné, odborné a špecifické vzdelávanie, školstvo,samospráva.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie