Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

online ÚČTOVNÍCTVO, PERSONALISTIKA A MZDY s aplikáciou na PC

TM Consulting, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • ON-LINE KURZ

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1024.80 EUR

Poznámka k cene:

  • Zadarmo cez REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie

Akreditácia:

  • ON-LINE kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.
    dátum vydania: 26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.
Majetok podniku a jeho zdroje.
Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
Dokumentácia účtovných prípadov.
Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.
Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov
Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva
Jednoduché účtovníctvo
Mzdové účtovníctvo, personalistika
Dane a daňová sústava
Aplikovaný softvér

Organizačné údaje o kurze

Vyučovanie prebieha on-line formou v pracovných dňoch v rozsahu 7 – 8 vyučovacích hodín, celkovo 31 dní. Kurz trvá 6 – 8 týždňov.
Výučba je zabezpečená lektorom z praxe, prebieha formou videokonferencie v reálnom čase a účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.
Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, elektronické študijné materiály, prezentácie a riešené praktické príklady.

Termín konania

03. 11. 2021

Poznámka k termínu realizácie

Požiadavku na preplatenie kurzu je potrebné doručiť príslušnému Úradu práce 14 dní pred plánovaným termínom realizácie.

Rozsah kurzu

244 h.

Doplňujúce informácie

Ak máte o kurz záujem neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme s vyplnením príslušných tlačív.

Hľadáte iný kurz?
Viac informácií ohľadom aktuálnych termínov ďalších kurzov na
www.tmconsulting.sk

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Katarína Mihalovičová

Tel. č.

+421907736117

E-mail

kmihalovicova@tmconsulting.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TM Consulting, s.r.o.

Adresa

Dolnohorská 26, 94901 Nitra

Web

http://www.tmconsulting.sk/

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.

Vzdelávacie aktivity

Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu.

Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie