Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

online ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM

TM Consulting, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Slovenská republika

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 960.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Zadarmo cez REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie

Akreditácia:

  • Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky za účelom nadobudnutia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21-elektrotechnik podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v aktuálnom znení.
    dátum vydania: 22.08.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

 Základy teoretickej elektrotechniky
 Tvorba elektrotechnickej technickej dokumentácie
 Elektrotechnické meranie
 Elektronika
 Elektrické prístroje a stroje
 Automatizácia
 Elektrické inštalácie strojov, prístrojov a zariadení
 Základy výroby, rozvodu a použitia elektrickej energie
 Základy BOZP a požiarnej ochrany pri práci s elektrickými zariadeniami

Organizačné údaje o kurze

Vyučovanie prebieha on-line formou v pracovných dňoch v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Kurz trvá cca 12 týždňov.
Výučba je zabezpečená lektorom z praxe, prebieha formou videokonferencie v reálnom čase a účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.
Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, elektronické študijné materiály a prezentácie.

Termín konania

15. 10. 2021

Poznámka k termínu realizácie

Požiadavku na preplatenie kurzovného je potrebné doručiť príslušnému Úradu práce 14 dní pred plánovaným termínom realizácie.

Rozsah kurzu

400 h.

Doplňujúce informácie

Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme s vyplnením príslušných tlačív.

Hľadáte iný kurz?
Viac informácií ohľadom aktuálnych termínov ďalších kurzov na
www.tmconsulting.sk

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Katarína Mihalovičová

Tel. č.

+421907736117

E-mail

kmihalovicova@tmconsulting.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TM Consulting, s.r.o.

Adresa

Dolnohorská 26, 94901 Nitra

Web

http://www.tmconsulting.sk/

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.

Vzdelávacie aktivity

Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu.

Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie