Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Príprava projektov on-line

Academia Istropolitana Nova

Názov modulu:
Modul A

Miesto realizácie kurzu:

  • AINova,
    Prostredná 47/A
    900 21 Svätý Jur

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 180.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Kurz má 15 hod, cena kurzu je 180,00 EUR na účastníka. V prípade účasti viacerých záujemcov z jednej organizácie poskytujeme 20% zľavu z ceny kurzu.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov? Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií? Absolvujte on-line interaktívny vzdelávací program, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Zároveň poskytne informácie o dostupných možnostiach financovania projektových zámerov. Kurz je postavený na stručnej prezentácii teórie, jej aplikácii v praxi na konkrétnych príkladoch a následnom využití informácií na konkrétnych projektových zadaniach.

Cieľom programu je:
osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji
zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
osvojiť si princípy projektového myslenia a jeho využitie v profesijnom i osobnom rozvoji
zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku

Organizačné údaje o kurze

On-line kurz je zostavený z dvoch modulov. Modul A/ PRÍPRAVA PROJEKTOV je zacielený na tých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o efektívnej metóde prípravy projektovej žiadosti a Modul B/ IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV je venovaný aktuálnym pravidlám pre implementáciu projektov. Modul A/ má 15 hodín a koná sa 3 dni, vždy od 8:30 do 13:30 hod. Modul B/ trvá 8 hod, od 9:00 do 13:00 hod. On-line kurz prebieha na platforme Zoom, ktorú nemusíte mať stiahnutú v počítači. Na Zoom sa pripojíte pomocou linky, ktorú vám pošleme.

Príprava projektov/Modul A
1. deň: Úvod do programového obdobia 2014-2020/2021-2027, informácie o Pláne obnovy a odolnosti, možnosť čerpania financií z REACT EÚ, možnosti financovania projektových zámerov z iných fondov – základné informácie o projekte - parametre projektu - vzťah projekt-program-politika - projektový cyklus a jeho fázy.

2.deň: Analytická fáza prípravy projektu – postavená na analýze potrieb kľúčových hráčov v projekte - problémov, ktoré chceme riešiť – cieľov, ktoré chceme dosiahnuť – výberu stratégie ako budeme postupovať a na analýze rizík spojených s projektom.

3.deň: Fáza formulácie projektového zámeru – predstavuje zostavenie logického modelu projektu vychádzajúci z analýz (intervenčná logika) – stanovenie indikátorov napredovania - prípravu plánu aktivít a rozpočtu - vyplnenie žiadosti o NFP/dotáciu.

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

september 2021

Rozsah kurzu

15 h.

Doplňujúce informácie

V prípade záujmu o absolvovanie on-line kurzu vyplňte prihlášku a pošlite na zuza.stefanik@gmail.com.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Štefániková

Tel. č.

+421244970453

E-mail

zuza.stefanik@gmail.com

Názov vzdelávacej inštitúcie

Academia Istropolitana Nova

Adresa

Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur

Web

www.ainova.sk

Informácie o spoločnosti

AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.

Vzdelávacie aktivity

Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak
Príprava na konkurzy EPSO
Príprava a riadenie projektu
Strategické plánovanie miestneho rozvoja
Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji
Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO
Správa bytového fondu na Slovensku
Jazykové kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie