Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Príprava a riadenie projektov ONLINE

Academia Istropolitana Nova

Miesto realizácie kurzu:

  • ONLINE kurz

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 280.00 EUR

Poznámka k cene:

  • V prípade, že kurz absolvuje 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov? Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií? Absolvujte on-line interaktívny vzdelávací program, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Zároveň poskytne informácie o dostupných možnostiach financovania projektových zámerov. Kurz je postavený na stručnej prezentácii teórie, jej aplikácii v praxi na konkrétnych príkladoch a následnom využití informácií na konkrétnych projektových zadaniach.
Cieľom programu je:
• osvojiť si princípy projektového myslenia a možnosti ich využitia v profesijnom i osobnom rozvoji
• zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
• zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku

Organizačné údaje o kurze

Kurz má 20 hodín a prebieha 5 dní v týždni, vždy od 9:00 do 13:00 hod. Minimálny počet účastníkov v jednej skupine je 10. Za účelom cvičení budú účastníci rozdelení do pracovných skupín. Absolvovanie kurzu bude potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Je možné organizovať on-line kurz aj pre uzavretú skupinu účastníkov so zameraním na konkrétny program. V prípade potreby poskytneme aj on-line mentoring pri príprave projektovej žiadosti.

Termín konania

22. 03. 2021

Poznámka k termínu realizácie

22.3. - 26.3.2021
V prípade záujmu o absolvovanie on-line kurzu vyplňte prihlášku spolu s informáciami o Vašom projektovom zámere. https://ainova.sk/education/priprava-a-riadenie-projektov-online/
Prosím pošlite nám prihlášku do 15. marca 2021.

Rozsah kurzu

20 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Štefániková

Tel. č.

+421244970453

E-mail

ainova@ainova.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Academia Istropolitana Nova

Adresa

Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur

Web

www.ainova.sk

Informácie o spoločnosti

AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.

Vzdelávacie aktivity

Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak
Príprava na konkurzy EPSO
Príprava a riadenie projektu
Strategické plánovanie miestneho rozvoja
Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji
Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO
Správa bytového fondu na Slovensku
Jazykové kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie