Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Plánovanie výskumu: Reprezentativita - online

ACREA SR

Miesto realizácie kurzu:

  • Centrum výučby ACREA, Krakovská 7, Praha 1

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 520.30 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Kurz prevedie účastníkov teoreticky aj prakticky základnými fázami plánovania a realizácie výberových zisťovaní. Účastníci sa naučia pracovať s rôznymi typmi výberu a rozoznať situácie, kedy je vhodné tieto metódy použiť. Dozvedia sa, ako zaistiť reprezentatívnosť výberu. Zoznámia sa s princípom a konštrukciou designových aj poststratifikačných váh. Naučia sa výskum vyhodnotiť, získať potrebné odhady a korektne vyjadriť ich presnosť na základe designu výberu. Osvoja si návyky práce s profesionálnym štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics.

Organizačné údaje o kurze

3. - 4.5.2021, online výučba

Termín konania

03. 05. 2021

Poznámka k termínu realizácie

od 9:00 do 16:30, 2 dni

Rozsah kurzu

16 h.

Doplňujúce informácie

Účastníci získajú prehľad o základných postupoch a metódach plánovania, realizácie a vyhodnocovania výberových zisťovaní. Dozvedia sa, ako zaistiť, aby bol výberový súbor reprezentatívny. Naučia sa vyhodnotiť výskum a korektným spôsobom vyjadriť presnosť odhadov.

Kontaktné údaje
Meno

Petra Formánková

Tel. č.

+420 234 721 422

E-mail

pformankova@acrea.cz

Názov vzdelávacej inštitúcie

ACREA SR

Adresa

Zámocká 30, 811 00 Bratislava

Web

http://acrea.cz/centrum-vyuky-acrea/

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.

Vzdelávacie aktivity

VZDELÁVÁME V OBLASTIACH

ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi.

DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM.

MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie.

SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie