Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Marketingový špecialsita INOVOVANÝ

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Bratislava

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1680.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Zľava (klienti Intenzívy/TCG, člen ZOCR) - 1 390 EUR bez DPH, 1512 EUR s DPH

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

1. Úvod do marketingu, Marketingové plánovanie, Analýza makroprostredia
2. Analýza trhu, Analýza chovania zákazníka
3. Segmentácia a umiestňovanie, Analýza konkurencie
4. Interná analýza, Náklady a kalkulácie
5. Marketingová stratégia, Cenová politika a riadenie cien
6. Produktová a sortimentná politika, Distribučná politika
7. Marketingová komunikácia, Reklama
8. Marketingová komunikácia v on-line prostredí
9. Marketingový výskum a jeho aplikácie
10. Zhrnutie, Záverečná prípadová situácia

Organizačné údaje o kurze

Uzávierka prihlášok: 9. merec 2021

Termín konania

16. 03. 2021

Poznámka k termínu realizácie

16. marec 2021 - 19. máj 2021, 10 dní (5x 2 dni)

Rozsah kurzu

5 h.

Kontaktné údaje
Meno

PaedDr. Ilona Hegerová

Tel. č.

+421907133500

E-mail

ilona.hegerova@intenziva.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

Adresa

Kutlíkova 17, 85102 Bratislava

Web

www.intenziva.sk

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorí pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe. Máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov.

Vzdelávacie aktivity

Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, ľudských zdrojov a logistiky.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie