Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Kurz montáže chladiacich, mraziacich boxov a technológie - vyhl. č.508/2009 Z.z.

KOCUR, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Kongresový hotel Villa Betula. https://www.villabetula.sk/sk

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 950.00 EUR

Poznámka k cene:

  • V cene je zahrnuté školenie, ubytovanie, strava, štartovací balíček

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových – mraziace zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž chladiacich a mraziacich technológii, oprava, servis, diagnostika.

Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania mraziacich a chladiacich jednotiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore, v boxe, miestnosti. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci montáže chladiacich technológií.

Získajú praktické zručnosti správneho montovania kondnzačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž chladiaceho a mraziaceho zariadenia.

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: "Doklad o overení odborných vedomostí" vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: "Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového" podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Organizačné údaje o kurze

Kongresový hotel stredné Slovensko. Dĺžka trvania školenia 3 dni/2 noci. Začiatok školenia 9:00h ráno, koniec školenia na tretí deň 13:00h.
Školenie sa organizuje podľa počtu účastníkov.

Termín konania

24. 03. 2021

Poznámka k termínu realizácie

Školenie trvá 4dni/3noci. 24.03.2021 - 27.03.2021. Termín realizácie školenia je orientačný vzhľadom k aktuálnej politickej situácii ovplyvnej pandémiou Covid19 a z toho vyplývajúce opatrenia a nariadenia vlády Slovenskej republiky. Školenie sa bude určite konať.

Rozsah kurzu

20 h.

Doplňujúce informácie

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Získať teoretické a najmä praktické zručnosti v oblasti diagnostiky, motnáže, opravy, rekonštrukcie, porúch a servisu kondenzačných jednotiek. Získať praktické zručnosti montáže chladiaceho a mraziaceho zariadenia. Pomôcť ľuďom získať nové možnosti uplatnenia svojich schopností.

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Martina Kádeková

Tel. č.

+421948553501;+421911700070

E-mail

info@k-kurzy.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

KOCUR, s.r.o.

Adresa

Košúty 621, 92509 Košúty

Web

https://www.lacna-klima.sk/

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť KOCUR, s.r.o. je špecialista na predaj, montáž, servis a revízie klimatizácií, chladiarenských zariadení, rekuperačných jednotiek, čističiek vzduchu.

Vzdelávacie aktivity

Ponúkame odborné vyškolenie uchádzačov o prácu klimatizéra.
Vyškolíme od základov fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek krok po kroku od komunikácie so zákazníkom cez obhliadku, výberu vhodného klimatizačného zariadenia, vypracovania cenovej ponuky k samotnej montáži a následného servisu až po opravy, poruchy a postup pri diagnostikovaní.
Naučíme správne montovať klimatizačné zariadenie, vysvetlíme najčastejšie chyby pri inštalácií.
Praktickými ukážkami naučíme alebo zdokonalíme klimatizérov v pertlovaní, spájaní potrubia či zváraní.
Poskytneme následnú podporu pre získanie potrebných certifikátov k práci klimatizéra.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie