Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Kurz montáže klimatizácie

KOCUR, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Stredné Slovensko

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 850.00 EUR

Akreditácia:

  • Doklad o overní odborných vedomostí vydaný podľa §16 ods. 1., pís. c) zákona 124/2006 Z.z. Na činnosť Oprava, rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia plynového podľa §18 vyhlášky č.508/2009 Z.z.
    dátum vydania: 20.12.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových - klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: zemný plyn, propán bután. Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž klimatizačných zariadení, oprava, servis, diagnostika.

Účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Vysvetlíme, ktoré certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci klimatizéra.
Získajú praktické zručnosti správneho montovania klimatizačných jednotiek, diagnostikovanie porúch, postup pri ich opravách a následné servisovanie zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor.
Praktickými ukážkami a následne samostatne si vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia, či zváranie ako aj samotnú montáž klimatizačného zariadenia.
Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou. Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: "Doklad o overení odborných vedomostí", ktorý ho oprávňuje na činnosť: "Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Organizačné údaje o kurze

Predpokladané miesto školenia stredné Slovensko v kongresovom hoteli s ubytovaním. Dĺžka trvania školenia 3 dni/2 noci. Začiatok školenia 9:00h ráno, koniec školenia na tretí deň 12:00h.
Školenie sa organizuje podľa počtu účastníkov.

Termín konania

16. 03. 2021

Poznámka k termínu realizácie

Kurz je trojdňový od 16.3.2021-18.3.2021
Termín realizácie školenia je orientačný vzhľadom k aktuálnej politickej situácii ovplyvnej pandémiou Covid19.

Rozsah kurzu

20 h.

Doplňujúce informácie

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení plynových - klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: zemný plyn, propán bután. Pre Bi médium chladiace médiá. Montáž klimatizačných zariadení, oprava, servis, diagnostika.

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Martina Kádeková

Tel. č.

+421948553501;+421911700070

E-mail

info@k-kurzy.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

KOCUR, s.r.o.

Adresa

Košúty 621, 92509 Košúty

Web

https://www.lacna-klima.sk/

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť KOCUR, s.r.o. je špecialista na predaj, montáž, servis a revízie klimatizácií, chladiarenských zariadení, rekuperačných jednotiek, čističiek vzduchu.

Vzdelávacie aktivity

Ponúkame odborné vyškolenie uchádzačov o prácu klimatizéra.
Vyškolíme od základov fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek krok po kroku od komunikácie so zákazníkom cez obhliadku, výberu vhodného klimatizačného zariadenia, vypracovania cenovej ponuky k samotnej montáži a následného servisu až po opravy, poruchy a postup pri diagnostikovaní.
Naučíme správne montovať klimatizačné zariadenie, vysvetlíme najčastejšie chyby pri inštalácií.
Praktickými ukážkami naučíme alebo zdokonalíme klimatizérov v pertlovaní, spájaní potrubia či zváraní.
Poskytneme následnú podporu pre získanie potrebných certifikátov k práci klimatizéra.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie