Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

MEDIÁTOR

Vzdelávací Inštitút o.z.

Názov modulu:
Odborná príprava mediátora

Miesto realizácie kurzu:

  • Bakalárska 2, Prievidza - budova Vysokej školy
    2. poschodie, č. dverí 219

Kurz sa poskytuje:

  • Prievidza

Poznámka k cene:

  • Cez REPAS zadarmo, pre samoplatiteľov možnosť úhrady na splátky

Akreditácia:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR POA: 3455/2017/50/2
    dátum vydania: 26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Kurz mediácie je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
Naše lektorky majú ukončené doktorantské štúdium, ako aj dlhoročnú prax nielen vo vyštudovanom odbore, ale aj v samotnej mediácii, keďže sa jej obe aktívne venujú aj ako zazmluvnené subjekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ich služby už niekoľko rokov využíva.
Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku a právnych odvetví, ovláda Zákon o mediácii, súvisiace predpisy a základné typy zmlúv, vie sformulovať a skonštruovať návrh zmluvy, dohody a ostatné právne písomnosti potrebné k výkonu mediácie. Ovláda priebeh mediácie a simulované vedenie mediačného procesu, má zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania a pozná etický kódex mediátora.

Organizačné údaje o kurze

Výučba zvyčajne prebieha v dňoch piatok v popoludňajších hodinách od 15,00hod. a v sobotu počas celého dňa od 9,00hod., prípadne po dohode s účastníkmi.
Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodín prezenčnou formou.
Dĺžka kurzu je cca 3 mesiace.

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

Kurzy odbornej prípravy mediátora otvárame priebežne podľa naplnenia skupiny.

Rozsah kurzu

200 h.

Doplňujúce informácie

Viac informácii nájdete na:
www.kurzy-mediacie.sk

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Eva Hraňová

Tel. č.

+421905128263

E-mail

vzin@vzin.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Vzdelávací Inštitút o.z.

Adresa

Bakalárska 2-budova Vysokej školy, 2.poschodie, č.dverí 219, 971 01 Prievidza

Web

www.vzin.sk

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacia inštitúcia zameraná na vzdelávanie, organizovanie rekvalifikácií, školení, seminárov, kurzov.

Vzdelávacie aktivity

Kurzy ÚČTOVNÍCTVA, kurzy odbornej prípravy MEDIÁTOR, kurzy LEKTOR


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie