Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

RePAS/Čašník - Servírka

SUNWORK s.r.o.

Názov modulu:
Čašník - Servírka

Miesto realizácie kurzu:

  • Ing.Straku 821/4,05201, Spišská Nová Ves

Kurz sa poskytuje:

  • Gelnica, Kežmarok, Košice, Košice - okolie, Levoča, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1580.00 EUR

Poznámka k cene:

  • tento kurz je možné uhradiť cez UPSVAR program Repas. K tomu je potom hradené cestovné aj stravné

Akreditácia:

  • Číslo akreditovaného programu: 3650/2019/118/1 vydalo Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu
    dátum vydania: 09.09.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda zásady BOZP a požiarnej ochrany, zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, predpisy HACCP, základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania, druhy a charakteristiku potravín a nápojov, ovláda základné zmyslové skúšky akosti potravín a nápojov a dodržiavania doby spotreby, receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov a ich charakteristiku, kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, základné užívanie výpočtovej techniky, odbornú terminológiu, zásady organizácie práce, strojové a technologické vybavenie a zariadenie prevádzok a ich využitie a ošetrenie, základné gastronomické pravidlá a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov. Vie uplatňovať predpisy o preberaní,reklamácii,výdaji a skladovaní surovín na prípravu nápojov, hospodárení so zvereným majetkom a hmotnej zodpovednosti, ovláda základné užívateľské práce s výpočtovou technikou. Vie vykonávať zmyslové skúšky v akosti surovín a tovarov, výpočty množstva spotreby surovín pre pripravené nápoje, používanie polotovarov, používanie pracovných strojov a zariadenia, ostatného inventáru, organizovanie práce v bežnej prevádzke a pri gastronomických akciách.

Organizačné údaje o kurze

Registrácia prebieha pomocou našej webovej stránky alebo emailom uvedeným v ponuke.

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

termí realizácie sa môže meniť podľa počtu uchádzačov a zosúladenia organizácie uchádzačov.

Rozsah kurzu

500 h.

Doplňujúce informácie

Po ukončení kurzu je možné hneď sa zaradiť do pracovného pomeru na Slovensku alebo aj v zahraničí a to v Rakúsku alebo v Nemecku. Vieme vám to zabezpečiť.

Kontaktné údaje
Meno

Martina Kočišová

Tel. č.

+421905314989

E-mail

office@sunwork.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

SUNWORK s.r.o.

Adresa

Ing.Straku 821/4, 05201 Spišska Nová Ves

Web

www.sunwork.sk

Informácie o spoločnosti

Sunwork je mladá spoločnosť s inovatívnym prístupom k zákazníkom.Vieme našim klientom poradiť a uľahčiť život v zahraničí. Vrámci sprostredkovania práce sa venujeme najmä poziciám v oblasti hotelierstva a gastronómie.

So získaním prídavkov či vrátením dane dokážeme pomôcť naozaj každému. Bez ohľadu na to, aký pracovný úväzok ste mali, bez ohľadu na typ vykonávanej práce.

Niektoré pracovné pozície z našej ponuky môžu vyžadovať určité špeciálne skúsenosti či zručnosti. Uchádzačom o takéto pozície môžeme pomôcť rekvalifikačným kurzom a následne doporučením u zamestnávateľa v prípade úspešného absolvovania rekvalifikácie.

Sídlo spoločnosti Sunwork máme v Spišskej Novej Vsi no medzi našimi klientmi nájdete ľudí z celého Slovenska.

Vzdelávacie aktivity

Poskytujeme vzdelávacie kurzy - kuchár, čašník - servírka.
Po ukončení kurzu vieme absolventov umiestniť v gastronomických zariadeniach na Slovensku aj v zahraničí.
Začiatok kurzov: 01/2020.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie