Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Príprava a riadenie projektov/projektový manažment

Academia Istropolitana Nova

Názov modulu:
A/Príprava projektovej žiadosti a B/Implementácia a manažment projektu

Miesto realizácie kurzu:

  • AINova, Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur

Kurz sa poskytuje:

  • Pezinok

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 450.00 EUR

Poznámka k cene:

  • V prípade, že program navštívi 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu. V prípade školenia pre uzavretú skupinu cca 10 účastníkov, alebo vo vlastných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ sa cena kurzu upraví.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Modul A/ Príprava projektového zámeru (cca 22 hod)
 Programové obdobia 2014-2020 a 2021-2027
 Čo je projekt, parametre projektu, vzťah projekt-program-politika, programovanie, projektový cyklus
 Fázy projektu – analytická fáza prípravy projektu – analýza kľúčových hráčov, analýza problémov, analýza cieľov a stratégií, analýza potrieb, analýza rizík
 Fázy projektu – fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logickej matice – stanovenie indikátorov, príprava plánu aktivít formou Ganttovej schémy a formou pracovných balíkov, príprava rozpočtu
 Zostavenie projektovej žiadosti a podanie žiadosti online
 Hodnotiace a výberové kritéria projektov

Modul B/Implementácia projektu (cca16 hod)
Podpis zmluvy s riadiacim orgánom
 Manažment projektu, projektový tím
 Realizácia aktivít projektu podľa plánu aktivít, plán finančných tokov
 Monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, organizovanie monitorovacích návštev, príprava monitorovacích správ, kontrola na mieste
 Vypracovanie žiadosti o platbu, periodicita platieb
 Informovanosť a komunikácia o projekte, diseminácia výsledkov projektu, ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu
 Hodnotenie výsledkov projektu, typy hodnotenia, ciele hodnotenie, metódy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia
 Európska pridaná hodnota v medzinárodných projektoch

Organizačné údaje o kurze

Vzdelávací program má 38 hod a je rozdelený na dva moduly.
Cena kurzu je 450 EUR na účastníka. Cena zahŕňa: študijné materiály v tlačenej forme, občerstvenie počas kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka.

Termín konania

09. 11. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Školenie bude prebiehať od 9.11. (pondelok 9,00 hod) do 13.11. (piatka obeda ) 2020.

Rozsah kurzu

38 h.

Doplňujúce informácie

Kurz bude prebiehať štvrťročne.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Štefániková

Tel. č.

+421244970452 +421910128776

E-mail

zuza.stefanik@gmail.com

Názov vzdelávacej inštitúcie

Academia Istropolitana Nova

Adresa

Prostredná 47/a, 900 21 Svätý Jur

Web

www.ainova.sk

Informácie o spoločnosti

AINova sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, najmä vzdelávaniu dospelých. Poslaním inštitúcie je poskytovať konzultácie a služby vedúce k rozvoju osobných a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia presadzuje spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj jej kultúrneho dedičstva.

Vzdelávacie aktivity

Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak
Príprava na konkurzy EPSO
Príprava a riadenie projektu
Strategické plánovanie miestneho rozvoja
Valorizácia kultúrneho a prírodného dedičstva v miestnom rozvoji
Manažovanie lokalít Svetového dedičstva UNESCO
Správa bytového fondu na Slovensku
Jazykové kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie