Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Scrum Master - agilná metóda riadenia projektov

INBOX SK s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Miesto kurzu upresníme.

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 702.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Scrum je najpopulárnejší agilný štýl riadenia projektov. Celosvetovo je aplikovaný v 60% agilných projektov a navyše je implementovaný aj v iných agilných metódach riadenia, ako napríklad PRINCE2 Agile a PMI ACP. Scrum preto predstavuje dobrý základ, ak sa chcete venovať agilnému riadeniu.

Školenie je zamerané hlavne na úroveň Scrum Master ale výborne sa hodí aj na nižšiu úroveň Scrum Developer. Keby ste chceli získať certifikát Scrum Product Owner, pridáva sa ďalší deň školenia alebo študenti dostávajú za úlohu doštudovať oblasti, ktoré neboli detailne preberané počas školenie Scum Master.

Doba trvania: 2 dni

Obsah školenia
Celé školenie sa realizuje ako jeden veľký projekt, praktické cvičenia simulujú reálny projekt a všetky činnosti sa realizujú tak, ako v reálnom projekte. V kurze si povieme o základných princípoch agilného projektového riadenia a o princípoch Scrum. Detailnejšie si vysvetlíme organizačnú schému projektu, jednotlivé roly a zodpovednosti členov projektu. Vysvetlíme si aj ďalšie aspekty projektu, napríklad kvalitu, riziká a zdôvodnenie projektu. Procesy Scrum nám pomôžu pochopiť jednotlivé fázy a reálne fungovanie Scrum.

Pri simulácii projektu si budú môcť všetci študenti vyskúšať jednotlivé projektové roly a vyskúšať si činnosti, ktoré budú potrebovať pri reálnych projektoch.


Profil uchádzača:
Táto certifikácia je vhodná pre každého, kto má záujem pracovať ako Scrum Master, Scrum Developer (prípadne aj Scrum Produkt Owner) alebo už pracuje vo firme kde sa riadia projekty v prostredí Scrum. Scrum Master je dôležitá rola v každom Scrum tíme a nemusí byť expert v oblasti vyvíjaných technológií, aby úspešne vykonával svoju prácu. Aj keď Scrum je populárny v IT priemysle, je možné efektívne ho využiť aj v iných priemyselných odvetviach.
SBOK Guide, na základe ktorého je postavený Scrum, môže byť použitý ako vodítko pre efektívnu implementáciu.

Čo vás naučíme:
Pochopiť aký je rozdiel medzi klasickými projektovými metódami a agilnými metódami projektového riadenia
Aké sú najznámejšie agilné metódy, rozdiely medzi nimi a najvhodnejšie príklady použitia
6 princípov Scrum, ako je empirická kontrola procesov, samo-organizovanie projektového tímu, kolaborácia členov tímu, prioritizácia založená na hodnote pre zákazníka, striktné časové ohraničenie jednotlivých činností a iteratívne dodávky výsledných produktov.
Vytvorenie typickej organizačnej štruktúry, roly a zodpovednosti pracovníkov projektu a rôzne prístupy k riadeniu pracovníkov.
Rozoberieme si projektový cyklus, v praxi si vyskúšame všetky procesy a budeme simulovať aj projektové mítingy.
Získate skúsenosti z reálneho projektu, overíte si tímovú prácu, organizovanie mítingov, vytváranie a odovzdávanie produktov
Získate sebaistotu pri práci v Scrum tíme, stanete sa plnohodnotnými členmi tímov a budete môcť hneď začať plniť úlohy.
Školiace materiály:
Dostávate od nás elektronickú učebnicu SBOK, ku kurzu dostávate pracovný zošit, prípadovú štúdiu, hlasovacie karty Poker, učebné pomôcky.

Formát skúšky:
Výber jednej otázy z viacerých
100 otázok na skúšku
Jeden bod udelený za každú správnu odpoveď
Žiadne negatívne známky za zlé odpovede
Dĺžka 120 minút
On-line test a dohľadom (Proctor)
Aktuálne priemerne 95% úspešnosť kandidátov
Možnosť realizovať do 6 mesiacov do ukončenia školenia
Možnosť bezplatne zopakovať skúšku
Referenčný zdroj dokumentácie (kniha) : Sprievodca Scrum (SBOK ™ Guide)

Certifikát:
Po ukončení uvedeného školenia môžete získať certifikát Scrum Master Certified (SMC), Scrum Developer Certified (SDC) a Scrum Product Owner Certified (SPOC). Certifikačnú skúške si musíte objednať samostatne, nie je súčasťou ceny školenia. Školiteľ vám dodá všetky potrebné informácie na absolvovanie skúšky. V prípade, že záverečný test nezvládnete, máte môžnosť ho opakovať.

Organizačné údaje o kurze

Kurz kombinovanou formou - domáca predkurzová príprava a následne prezenčné školenie.

Termín konania

23. 09. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.

15.-16. október 2020 Bratislava
19. -20. november 2020 Košice
03.-04. december 2020 Bratislava

Rozsah kurzu

16 h.

Doplňujúce informácie

Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Jana Gablasová

Tel. č.

+421915890650

E-mail

skolenie@inbox.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

INBOX SK s.r.o.

Adresa

Seberíniho 1, 82103 Bratislava

Web

www.prince-2.sk


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie